Kapcsolódás a PowerAppsből a SharePointhozConnect to SharePoint from PowerApps

SharePoint

Ha egy SharePoint-webhelyhez kapcsolódik, automatikusan létrehozhat egy alkalmazást egy listából, előzmények nélküli új alkalmazást készíthet, vagy frissíthet egy meglévő alkalmazást.Connect to a SharePoint site to generate an app automatically from a list, build an app from scratch, or update an existing app.

Ismert problémákKnown issues

Egyéni listából igen, könyvtárból azonban nem adhatók hozzá adatok.You can add data from a custom list but not a library. Emellett nem minden oszloptípus támogatott, és nem minden oszloptípus támogat bármilyen típusú kártyákat.In addition, not all types of columns are supported, and not all types of columns support all types of cards.

Oszlop típusaColumn type TámogatásSupport Alapértelmezett kártyákDefault cards
Egysoros szövegSingle line of text IgenYes Szöveg megtekintéseView text
Több sornyi szövegMultiple lines of text IgenYes Szöveg megtekintéseView text
Választási lehetőségChoice IgenYes Keresés megtekintéseView lookup
Keresés szerkesztéseEdit lookup
Többszörös kijelölés megtekintéseView multiselect
Többszörös kijelölés szerkesztéseEdit multiselect
SzámNumber IgenYes Nagyítási százalékView percentage
Minősítés megtekintéseView rating
Szöveg megtekintéseView text
Currency (Pénznem)Currency IgenYes Nagyítási százalékView percentage
Minősítés megtekintéseView rating
Szöveg megtekintéseView text
Dátum és időDate and Time IgenYes Szöveg megtekintéseView text
Lookup (Keresés)Lookup IgenYes Keresés megtekintéseView lookup
Keresés szerkesztéseEdit lookup
Többszörös kijelölés megtekintéseView multiselect
Többszörös kijelölés szerkesztéseEdit multiselect
Logikai (Igen/nem)Boolean (Yes/No) IgenYes Szöveg megtekintéseView text
Váltógomb megtekintéseView toggle
Person or Group (Személy vagy csoport)Person or Group IgenYes Keresés megtekintéseView lookup
Keresés szerkesztéseEdit lookup
Többszörös kijelölés megtekintéseView multiselect
Többszörös kijelölés szerkesztéseEdit multiselect
HivatkozásHyperlink IgenYes URL megtekintéseView URL
Szöveg megtekintéseView text
KépPicture Igen (csak olvasható)Yes (read-only) Kép megtekintéseView image
Szöveg megtekintéseView text
MellékletAttachment Igen (csak olvasható)Yes (read-only) Mellékletek megtekintéseView Attachments
SzámítottCalculated Igen (csak olvasható)Yes (read-only)
Feladat eredményeTask Outcome NemNo
Külső adatokExternal data NemNo
Managed Metadata (Kezelt metaadat)Managed Metadata Igen (csak olvasható)Yes (read-only)
MinősítésRating NemNo

A szóközöket tartalmazó oszlopokat képes olvasni a PowerApps, azonban azokat az alábbi hexadecimális átléptető kóddal helyettesíti: „_x0020_”.Columns that contain spaces can by read by PowerApps, but the spaces are replaced with the hexadecimal escape code "_x0020_". A SharePointban szereplő „Oszlop neve” érték például „Oszlop_x0020_neve” alakban fog megjelenni a PowerApps szolgáltatásban adatelrendezésben való megjelenítéskor vagy képletben való használatkor.For example, "Column Name" in SharePoint will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

ElőfeltételekPrerequisites

Az alábbi lépések egyikével nyissa meg a PowerApps szolgáltatást:Open PowerApps by taking either of these steps:

Alkalmazás létrehozásaCreate an app

SharePoint-lista hozzáadása egy meglévő alkalmazáshozAdd a SharePoint list to an existing app

 1. A PowerApps Studióban nyissa meg a frissíteni kívánt alkalmazást.In PowerApps Studio, open the app that you want to update.

 2. A menüszalag Nézet paneljén kattintson vagy koppintson az Adatforrások elemreOn the View tab of the ribbon, click or tap Data sources

 3. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson az Adatforrás hozzáadása lehetőségre.In the right-hand pane, click or tap Add data source.

  Adatforrás hozzáadása

 4. Kattintson vagy koppintson az Új kapcsolat elemre, majd kattintson vagy koppintson a SharePoint lehetőségre, végül pedig a Kapcsolódás elemre.Click or tap New connection, click or tap SharePoint, and then click or tap Connect.

  SharePoint-kapcsolat hozzáadása

 5. Adja meg a SharePoint-webhely típusát, amelyhez kapcsolódni szeretne:Specify the type of SharePoint site to which you want to connect:

  A kapcsolat típusának megadása

  • A SharePoint online-hoz való kapcsolódáshoz kattintson vagy koppintson a Közvetlen csatlakozás (felhőszolgáltatások) lehetőségre.Click or tap Connect directly (cloud services) to connect to SharePoint Online.

  • Egy helyszíni SharePoint-webhelyhez való kapcsolódáshoz kattintson vagy koppintson a Csatlakozás helyszíni adatátjáróval lehetőségre.Click or tap Connect using on-premises data gateway to connect to an on-premises SharePoint site.

   Adja meg a Windowst hitelesítési típusként, majd írja be a hitelesítő adatait.Specify Windows as the authentication type, and then specify your credentials. (Amennyiben a hitelesítő adatai tartománynevet tartalmaznak, Tartomány\Alias formátumban adja meg.)(If your credentials include a domain name, specify it as domain\alias.)

   Hitelesítő adatok megadása

   Megjegyzés: Amennyiben nem rendelkezik telepített helyszíni adatátjáróval, telepítsen egyet, majd kattintson vagy koppintson az ikonra az átjárók listájának frissítéséhez.Note: If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

   Az Átjáró kiválasztása területen kattintson vagy koppintson a használni kívánt átjáróra.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use.

   Átjáró kiválasztása

 6. Kattintson vagy koppintson a Kapcsolódás elemre.Click or tap Connect.

 7. A Csatlakozás SharePoint-webhelyhez területen kattintson vagy koppintson a Legutóbbi webhelyek lista egyik bejegyzésére (vagy írja be vagy illessze be a használni kívánt webhely URL-címét), majd kattintson vagy koppintson az Indítás lehetőségre.Under Connect to a SharePoint site, click or tap an entry in the Recent sites list (or type or paste the URL for the site that you want to use), and then click or tap Go.

  A SharePoint-webhely kiválasztása

 8. A Lista kiválasztása területen jelölje be a használni kívánt listák melletti jelölőnégyzeteket, majd kattintson vagy koppintson a Kapcsolódás lehetőségre.Under Choose a list, select the check box for one or more lists that you want to use, and then click or tap Connect:

  A táblázatok kiválasztása a SharePointban

  Nem minden típusú lista jelenik meg alapértelmezés szerint.Not all types of lists appear by default. Ha a használni kívánt lista neve nem jelenik meg, görgessen a képernyő aljára, majd írja be a lista nevét az Egyéni lista nevének megadása mezőbe.If the name of the list that you want to use doesn't appear, scroll to the bottom, and then type the name of the list in the box that contains Enter a custom list name.

  Egyéni listák a SharePointban

  Az adatforrások hozzáadódnak az alkalmazáshoz.The data sources are added to your app.

  Az alkalmazáshoz hozzáadott adatforrások listája

Ha bármely oszloptípus adatait egy katalógusban szeretné megjeleníteni, adja meg a szerkesztőlécen az adott katalógus egy vagy több Felirat vezérlőjének Szövegtulajdonságát:To show data from any of these types of columns in a gallery, use the formula bar to set the Text property of one or more Label controls in that gallery:

 • Választási lehetőség vagy Keresőoszlop esetében az adatok az oszlopban való megjelenítéséhez adja meg a ThisItem.[ColumnName].Value értéket.For a Choice or Lookup column, specify ThisItem.[ColumnName].Value to show data in that column.

  Például adja meg a ThisItem.Hely.Value értéket, ha egy Hely elnevezésű Választási lehetőség oszloppal dolgozik, vagy a ThisItem.Iranyitoszam.Value értéket, ha egy Irányítószám elnevezésű Keresőoszloppal dolgozik.For example, specify ThisItem.Location.Value if you have a Choice column named Location, and specify ThisItem.PostalCode.Value if you have a Lookup column named PostalCode.

 • Személy vagy Csoport oszlop esetén a felhasználó vagy csoport megjelenítendő nevének megjelenítéséhez adja meg a ThisItem.[ColumnName].DisplayName értéket.For a Person or Group column, specify ThisItem.[ColumnName].DisplayName to show the display name of the user or the group.

  Például adja meg a ThisItem.Felettes.DisplayName a értéket, ha egy Felettes elnevezésű Személy vagy Csoport oszlop megjelenítendő neveit szeretné megjeleníteni.For example, specify ThisItem.Manager.DisplayName to show display names from a Person or Group column named Manager.

  Emellett a felhasználók különböző adatait is megjelenítheti, például az e-mail-címüket vagy beosztásukat.You can also show different information about users, such as email addresses or job titles. Az összes lehetőség megjelenítéséhez adja meg a ThisItem.[ColumnName]. értéketTo display a complete list of options, specify ThisItem.[ColumnName]. (a ponttal együtt).(with the trailing period).

  Megjegyzés:: A CreatedBy oszlopok esetében a lista elemeit létrehozó felhasználók megjelenítendő nevének megjelenítéséhez adja meg a ThisItem.Author.DisplayName értéket.Note: For a CreatedBy column, specify ThisItem.Author.DisplayName to show the display names of users who created items in the list. A ModifiedBy oszlopok esetében a lista elemeit módosító felhasználók megjelenítendő nevének megjelenítéséhez adja meg a ThisItem.Editor.DisplayName értéket.For a ModifiedBy column, specify ThisItem.Editor.DisplayName to show the display names of users who changed items in the list.

 • Felügyelt metaadatok oszlop esetében az adatok adott oszlopban való megjelenítéséhez adja meg a ThisItem.[ColumnName].Label értéket.For a Managed Metadata column, specify ThisItem.[ColumnName].Label to show data in that column.

  Például adja meg a ThisItem.Nyelvek.Label értéket, ha egy Nyelvek elnevezésű Felügyelt metaadatok oszloppal dolgozik.For example, specify ThisItem.Languages.Label if you have a Managed Metadata column named Languages.

Következő lépésekNext steps