Ismerkedés a powerapps.com webhellyelIntroduction to powerapps.com

A PowerApps csapata újból bemutatja a powerapps.com webhelyet, az alkalmazásfejlesztők új kezdőlapját.The PowerApps team is re-introducing powerapps.com as the new home for app creators. Átalakítottuk az oldalt, amely így elsődleges és közös kiindulópontként szolgálhat az alkalmazások létrehozásához, a Microsoft Common Data Service használatához, valamint az alkalmazások felügyeletéhez.We've re-designed the page as the primary site for creators to easily get started on creating apps, use the Microsoft Common Data Service, and manage their apps all in one location. Ebben a cikkben a következőket fogom részletesen bemutatni:In this article, I will walk you through the following:

 • a fejlécthe header
 • a kezdőlapthe homepage
 • az Alkalmazások lapthe Apps page

Regisztráció után és a powerapps.com webhelyen történő első bejelentkezéskor bizonyára észreveszi majd az új fejlécet.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will notice the site's new header. A fejléc bal oldali szegélyéhez közel látható az Office-csipke.Near the left edge of the header is the Office waffle. Innen gyorsan eléri az összes Office-terméket (például a PowerPointot, a OneNote-ot és a Wordöt), valamint a Microsoft Flow-t és a Dynamics 365-öt.This is a quick place for you to access all other Office products such as PowerPoint, OneNote, and Word, as well as Microsoft Flow and Dynamics 365.

Fejléc csipke

A fejléc jobb oldali szegélyének közelében a környezetre vonatkozó legördülő menü található, ahol gyorsan válthat a környezetek között.Near the right edge of the header, you'll first see an environment dropdown, where you can quickly switch between environments. Alapértelmezés szerint az Alapértelmezett környezet van kiválasztva.Default environment is likely selected by default. További információ a környezetekről.Learn more about environments.

Környezet fejléc

A környezet legördülő lista mellett egy letöltési ikon látható.Next to the environment dropdown, you will see a download icon. Kattintson vagy koppintson erre az ikonra. Megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben megtalálja a PowerApps Mobile (iOS és Android rendszerekre) vagy a windowsos PowerApps Studio letöltési hivatkozását.Click or tap this icon to display a dialog box with links to download PowerApps Mobile (for iOS or Android) or PowerApps Studio for Windows.

Letöltés fejléc

A letöltési ikon mellett a beállítások fogaskerékikonja látható.Next to the download icon, you will see a gear icon for settings. Kattintson vagy koppintson az ikonra a kapcsolatok, az átjárók és a felügyeleti központ megjelenítéséhez.Click or tap this icon to display links for connections, gateways, and the admin center.

Beállítások fejléc

A beállítások mellett a súgót jelölő kérdőjel ikon látható.Next to settings, you will see a question-mark icon for help. Kattintson vagy koppintson erre az ikonra az interaktív tanulási lehetőségek, a dokumentumok, a támogatás, a közösség, a blogok, valamint a jogi és az adatvédelmi információk megjelenítéséhez.Click or tap this icon to display links to Guided learning, Documentation, Support, Community, Blogs, Legal and Privacy.

Fejléc – súgó

KezdőlapHomepage

A powerapps.com webhelyen való bejelentkezést követően alapértelmezés szerint a kezdőlap nyílik meg.After you sign in to powerapps.com, you'll land on the homepage by default. Átalakítottuk a kezdőlap elrendezését, hogy könnyebb legyen megtenni az első lépéseket, akár alkalmazást szeretne létrehozni, akár a Common Data Service-szel ismerkedik.We have changed the layout of this homepage to help you get started quickly, whether you're creating apps or want to explore the Common Data Service.

Ha korábban már bejelentkezett a PowerApps webhelyre, és már futtatott vagy létrehozott alkalmazásokat, elsőként a Legutóbbi alkalmazások lista jelenik meg a kezdőlapon.If you've signed in to PowerApps before and run or created some apps, the first section you will see on your homepage is a list of Recent apps. Az alkalmazások a legutóbbi megnyitás dátuma szerint rendezve láthatók.They are sorted by the date on which they were most recently opened.

Legutóbbi alkalmazások

A jobb felső sarok közelében található az Alkalmazások címkével ellátott nyíl, amely közvetlenül az Alkalmazások oldalra hivatkozik. Itt könnyedén eléri az összes alkalmazást.Near the upper-right corner, an arrow is labeled Apps and links to the Apps page directly so you can see all of your apps.

Ha korábban még soha nem jelentkezett be, nem hozott létre és nem is futtatott alkalmazást, akkor a Legutóbbi alkalmazások rész nem jelenik meg.If you've never signed in, created an app, or run an app before, you won't see the Recent apps section. Ehelyett az Alkalmazás létrehozása szalagcím lesz látható.Instead you'll see the banner Create an app.

Alkalmazás létrehozása

Kattintson vagy koppintson a szalagcímen az Első lépések lehetőségre. Megjelennek a lehetőségek, amelyekkel alkalmazást hozhat létre a PowerApps Studio Windowshoz vagy a webes PowerApps Studio segítségével.Click or tap Get started on this banner to display options for creating an app using PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for the web.

Alkalmazás létrehozása mód

Az Első lépések résznél oktatóvideókra mutató hivatkozásokat talál, amelyekből megtanulhatja, hogyan hozhat létre egyszerűen alkalmazásokat adatai alapján (a SharePoint vagy a PowerApps segítségével), és azután hogyan oszthatja meg alkalmazását másokkal.Next to Get started, you can find links to our tutorial videos on how to quickly create an app from data (in either SharePoint or PowerApps) and then share the app. Ha a További információk nyilat választja, a rendszer megnyitja a témakört, amelyből megtudhatja, hogyan hozhat létre alkalmazást meglévő adataiból.The Learn more arrow link will take you to a topic about how to create an app from existing data.

Az Alkalmazás létrehozása szalagcím alatt A Microsoft Common Data Service használata szalagcím található.Below the Create an app banner is the Use the Microsoft Common Data Service banner.

Microsoft Common Data Service

A Common Data Service alatt megjelenő gomb típusa attól függ, hogy Ön milyen licenccel vagy engedéllyel rendelkezik.Under Common Data Service, a different button will appear, depending on your license or permission.

 • Ha Ön a Próbaverzió indítása gombot látja, az azt jelenti, hogy nincs PowerApps P2 licence, amelyre a Common Data Service használatához szükség van.If the Start trial button appears, you don't have a PowerApps P2 license, which the Common Data Service requires. Kattintson vagy koppintson erre a gombra. Megnyílik egy új oldal, ahol lehetősége van egy ingyenes, 90 napos próbalicencet regisztrálni.Click or tap this button to open the page where you can sign up for a free, 90-day trial of this license. További információk a PowerApps licenceléséről.Learn more about PowerApps licenses.
 • Ha az Első lépések gombot látja, az azt jelenti, hogy az Ön által használt környezetben nincs Common Data Service-adatbázis (vagy Önnek nincs hozzáférése ahhoz).If the Get started button appears, you're in an environment that doesn't have a Common Data Service database or you don't have access to it. Kattintson vagy koppintson erre a gombra, ha szeretné egyszerre létrehozni a szükséges környezetet és adatbázist, és megkezdeni a Common Data Service szolgáltatás használatát az alkalmazásokban.Click or tap this button to create an environment and database at once, so you can start to use Common Data Services for your apps. További információk a környezetek létrehozásáról.Learn more about creating environments.

  Környezet és adatbázis létrehozása

  Ha Ön nem szeretne környezetet létrehozni, bármikor átválthat egy olyan környezetre, amelyhez rendelkezik hozzáféréssel.If you don't want to create an environment, you can always switch to an environment to which you have access.

 • Ha Ön az Adatbázis létrehozása gombot látja, az azt jelenti, hogy az Ön által használt környezetben nincs Common Data Service-adatbázis, de Önnek van jogosultsága létrehozni azt.If the Create database button appears, you're in an environment that doesn't have a Common Data Service database but you have permission to create one.

  Adatbázis létrehozása

  Kattintson vagy koppintson erre a gombra, ha szeretné, hogy a rendszer kiépítse a megfelelő adatbázist ehhez a környezethez.Clicking or tapping this button will provision a database for this environment.

  Adatbázis létrehozása

 • Ha Ön az Entitások tallózása gombot látja, az azt jelenti, hogy az Ön által használt környezetben már ki van építve a Common Data Service-adatbázis, és Önnek hozzáférése is van ehhez.If the Browse entities button appears, you're in an environment that has a Common Data Service database provisioned already and you have access to it. Kattintson vagy koppintson a gombra. Megnyílik az Entitások lap.Click or tap that button to open the Entities page.

  Adatbázis létrehozása

A Microsoft Common Data Service használata szalagcím alatt az Ön használatára létrehozott mintaalkalmazások és csatlakoztatott mintaalkalmazások listája látható.Below the Use the Microsoft Common Data Service banner, you'll see a set of sample apps and connected sample apps that we created for you to use.

 • Mintaalkalmazások – Tíz különböző üzleti forgatókönyvet lefedő mintaalkalmazást hoztunk létre. Ezek telefonos és táblagépes elrendezésben is elérhetők.Sample apps - Sample apps were built for different business scenarios in either phone or tablet layout. Ha szeretné megnézni, hogy mire szolgálnak, milyen elrendezéshez, és milyen funkciók (például fényképezőgép, GPS, választógombok) bemutatására készültek az egyes alkalmazások, egyszerűen kattintson a kívánt alkalmazásra.You can click an app to quickly view a description of what the app does, what layout the app was built for, and what capabilities the app showcases such as camera, GPS, or radio buttons. Ez egyszerű módszer arra, hogy az új felhasználók megismerjék a PowerApps képességeit, a sablonok használatával pedig a mintaalkalmazásokkal megegyező alkalmazásokat hozhat létre a windowsos PowerApps Studio segítségével.It's a quick way for new users to learn capabilities of PowerApps, and you can use a template to create an identical app in PowerApps Studio for Windows.

  Mintaalkalmazások

 • Csatlakoztatott mintaalkalmazások – Ezek az alkalmazások valamilyen adatkapcsolat (például az Office 365, a Salesforce, a Trello vagy a Wunderlist) segítségével csatlakoznak az Ön adataihoz.Connected sample apps - These apps connect to your data via a data connection such as Office 365, Salesforce, Trello, and Wunderlist. Ezek az alkalmazások eltérnek a fent látható mintaalkalmazásoktól.This set of apps is different from the sample apps above. Ha a felhasználó egy csatlakoztatott mintaalkalmazásra kattint vagy koppint, azzal valójában az alkalmazás új példányát építi ki (ez lényegében úgy működik, mint egy sablon).When you click or tap a connected sample app, you actually provision a new instance of the app (think of it as a template). A rendszer felszólítja az adatokhoz való csatlakozáshoz szükséges hitelesítő adatok megadására.It will prompt you to enter your credentials to connect to your data. A csatlakoztatott mintaalkalmazásokban az az igazán izgalmas, hogy a rendszer azonnal kiépít hozzájuk egy példányt, amelyet Ön meg is nyithat a PowerApps Studióban, és így megismerkedhet a kapcsolódó alkalmazás felépítésével.The beautiful thing about a connected sample app is that an instance is provisioned for you right here, and you can open it in PowerApps Studio to learn how the corresponding app was built. Ennek hátránya, hogy a létrehozás viszonylag hosszú ideig (körülbelül egy percig) tarthat.The downside is that it can take pretty long (up to a minute) to create. Legyen türelmes, és ne zárja be a böngészőt, miután rákattintott vagy koppintott a csatlakoztatott mintaalkalmazásra.So please be patient and let the browser open when you click or tap a connected sample app.

  Csatlakoztatott mintaalkalmazások

Új alkalmazások oldalNew Apps page

Az Alkalmazások oldal a powerapps.com webhely bal oldali navigációs sávjából bármikor elérhető.You can access the Apps page via the left navigation bar on powerapps.com.

Bal oldali navigációs sáv

Az alkalmazások oldalon korábban váltani lehetett a csempés és a listanézet között.The Apps page previously allowed you to switch between tile view and list view. 2016. október 26-tól kezdve csak a listanézet támogatott.After October 26, 2016, it supports only list view.

Alkalmazások listanézete

Ne feledje, hogy a listanézet csak a kiválasztott környezethez tartozó alkalmazásokat jeleníti meg.Please note that the list view shows only apps in the selected environment. Ha egy másik környezethez tartozó alkalmazásokat szeretné megtekinteni, váltson át erre a környezetre a fejlécben található környezetválasztó segítségével.To view apps in a different environment, switch to it by using the environment switcher in the header. További információk a környezetek közötti váltásról.Learn more about switching environments.

ÚjdonságokWhat's new?

 • Ha most rákattint vagy rákoppint a kívánt alkalmazásra, az megnyílik a PowerApps Studio webes változatában egy új böngészőlapon.Clicking or tapping an app now opens it in PowerApps Studio for web in a new tab.
 • Alapértelmezés szerint az Alkalmazások lapon az összes alkalmazás szerepel, amelynek szerkesztésére Ön jogosult.By default, the Apps page shows all apps that you have permission to edit. Minden alkalmazás (ideértve azokat is, amelyeknek a használatára van engedélye) megtekintéséhez válassz a Minden alkalmazás szűrőt.To view All apps (including apps you can only use), select the All apps filter.

  Alkalmazások szűrő

Ezenfelül a következők is elérhetők:We also have:

 • Apps I can use (Általam használható alkalmazások): Itt az Önnel megosztott összes olyan alkalmazás megtalálható, amelyhez Felhasználó engedélyt kapott (ezeknél csak az alkalmazás futtatására van engedélye).Apps I can use, which lists all apps that have been shared with you with User permission (can only run the app). Ne feledje, hogy ezeket az alkalmazásokat a Dynamics 365 segítségével is beszerezheti.Please note that you can also acquire these apps in Dynamics 365.
 • Saját alkalmazások: Itt azok az alkalmazások szerepelnek, amelyeket Ön készített.Apps I own, which lists all apps you have authored.
 • Apps I contribute to (Alkalmazások, amelyekhez hozzájárultam): Itt azok az alkalmazások szerepelnek, amelyeket a Közreműködő engedéllyel osztottak meg Önnel.Apps I contribute to, which lists all apps that have been shared with you with Contributor permission.
 • Mintaalkalmazások: Itt a mintaalkalmazások (nem a csatlakoztatott mintaalkalmazások) listája látható.Sample apps, which lists all sample apps (not connected sample apps).

Ha a felhasználó az információs körre kattint vagy koppint, megnyílik az alkalmazás részletes adatait tartalmazó oldal.If you click or tap the information circle, the app details page opens.

Alkalmazás részletei

Ha a felhasználó rákattint a kívánt alkalmazáshoz tartozó három pontra, megjelennek az elvégezhető funkciók (például lejátszás, szerkesztés, megosztás, részletek).If you click the ellipsis for an app, options such as Play, Edit, Share, and Details appear.

Alkalmazások beállításai

Ezek az új, alkalmazáskészítőket célzó powerapps.com legfontosabb újdonságai.That is mainly what's new on powerapps.com, which is geared toward app makers. Reméljük, hogy ezek az információk hasznosak voltak Önnek.We hope this is helpful to you. Írjon nekünk megjegyzéseket, és mondja el, hogy mi az, ami tetszik Önnek, és mi az, ami kevésbé.Please leave comments on what you like so far and would like to see. Örömmel olvassuk visszajelzését!We'd love to hear your feedback!