Adatriasztások beállítása a Power BI-irányítópulthozSet up data alerts for the Power BI dashboard

Megjegyzés: A cikk a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI SharePoint Online-nal való használatához készült oktatóanyag-sorozat része.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Mindenképpen olvassa el a sorozat bevezetését, hogy átfogó képe legyen róla, és megismerhesse a kapcsolódó letöltéseket.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Ebben a feladatban egy riasztást kell hozzáadni a Power BI szolgáltatásban, amely figyelmeztet, ha a függőben lévő projektek jóváhagyása túl sokig tart, és egy folyamatot, amely erre a riasztásra reagál.In this task we'll add an alert in Power BI to let us know if pending projects are taking too long to approve, and a flow that responds when that alert occurs. A riasztásokról további információt az Data alerts in Power BI service (Adatriasztások a Power BI szolgáltatásban) című témakörben találhat.For more information on alerts, see Data alerts in Power BI service.

1. lépés: Riasztás létrehozásaStep 1: Create an alert

 1. A Power BI szolgáltatásban nyissa meg a legutóbbi feladatban létrehozott irányítópultot.In the Power BI service, open the dashboard you created in the last task.
 2. Az egyetlen számot tartalmazó kártyán kattintson vagy koppintson a három pontra (. . .).On the card with the single number, click or tap the ellipsis (. . .).

  Kártya a függőben lévő jóváhagyás napokban mért maximális időtartamával

 3. Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap harang ikonra..

  Csempemenü

 4. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson az Riasztási szabály hozzáadása lehetőségre.In the right pane, click or tap Add alert rule.

  Riasztási szabály hozzáadása

 5. Tekintse át a riasztásokhoz rendelkezésre álló lehetőségeket, például a riasztás futásának gyakoriságát.Look at the options that are available for alerts, such as how frequently an alert should run. A Küszöbérték mezőbe írja be a 25 értéket, majd kattintson vagy koppintson a Mentés és bezárás lehetőségre.Enter a value of 25 for Threshold, then click or tap Save and close.

  Riasztási küszöbérték beállítása és mentése

A riasztás most nem aktiválódik annak ellenére, hogy az 56 nagyobb, mint a 25-ös küszöbérték.The alert won't fire right now even though 56 is above the threshold of 25. Az adatok frissítésekor fog aktiválódni, ami akkor lesz majd látható, amikor elejétől a végéig futtatja a forgatókönyvet.It will fire when data is updated, which we'll see when we run through the scenario end-to-end.

Amikor a riasztás aktiválódik, a Power BI e-mailt küld a riasztás létrehozójának. A következő lépésben kiderül, hogyan lehet további üzeneteket küldeni a Microsoft Flow használatával.When the alerts fires, Power BI sends email to the creator of the alert, and we'll see how to send additional mail using Microsoft Flow, in the next step.

2. lépés: A riasztásra reagáló folyamat létrehozásaStep 2: Create a flow that responds to the alert

 1. Jelentkezzen be a flow.microsoft.com webhelyen, és kattintson vagy koppintson a Szolgáltatások, majd a Power BI lehetőségre.Sign into flow.microsoft.com, click or tap Services, then Power BI.

  Power BI a Microsoft Flow-ban

 2. Kattintson vagy koppintson az Adatvezérelt Power BI-riasztás esetén e-mail értesítés küldése bárkinek lehetőségre.Click or tap Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  E-mail küldése adatvezérelt Power BI-riasztás aktiválásakor

 3. Kattintson vagy koppintson a Sablon használata lehetőségre.Click or tap Use this template.
 4. Ha még nem tette meg, jelentkezzen be az Outlookba és a Power BI szolgáltatásba, majd kattintson vagy koppintson a Tovább elemre.If you're not already signed in, sign into Outlook and Power BI, then click or tap Continue.

  Bejelentkezés és folytatás

 5. A Riasztásazonosító legördülő listából válassza Alert for Max days pending approval (Riasztás a függőben lévő jóváhagyás napokban mért maximális időtartama alapján) lehetőséget.In the Alert Id drop-down list, select Alert for Max days pending approval.

  Riasztás triggerének megadása

 6. A Címzett mezőben adjon meg egy érvényes e-mail címet.In the To box, enter a valid email address.

  Az e-mailben értesítendő személy megadása

 7. Kattintson vagy koppintson a Szerkesztés lehetőségre a többi módosítható mező megjelenítéséhez.Click or tap Edit to see other fields that you can update.

  Riasztási e-mail szerkesztése

 8. Kattintson a képernyő jobb felső részén a Folyamat létrehozása, majd a Kész lehetőségre.At the top right of the screen, click Create flow, then Done.

  Kész gomb

Ezt a folyamatot akkor látja majd futni, amikor elejétől a végéig futtatja a forgatókönyvet.We will see this flow run when we run through the scenario end-to-end. Most a forgatókönyv utolsó feladata következik – egy Power BI-jelentés beágyazása a SharePoint-ba.Now we'll move on to the last task in this scenario - embedding a Power BI report into SharePoint.

Következő lépésekNext steps

Az oktatóanyag-sorozat következő lépése a Power BI-projektjelentés beágyazása a SharePoint Online-ba.The next step in this tutorial series is to embed the Power BI project report in SharePoint Online.