A SharePoint-védelem beállítása

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Ez a témakör a SharePoint-adatok a System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) vagy a DPM 2012 R2 alkalmazással való védelmének konfigurálását mutatja be.

A művelet megkezdése előtt

A védelem beállítása előtt olvassa el Előfeltételek című fejezetet.

Védelem beállítása

 1. A DPM telepítése – Ellenőrizze, hogy a DPM megfelelően lett-e telepítve. Ha nem, akkor tekintse meg a következőt:

 2. Tárolás beállítása – Ellenőrizze, hogy beállította-e a tárolást. További információ a lehetőségekről:

 3. A DPM védelmi ügynök telepítése – Az ügynököt az SQL-kiszolgálóra kell telepíteni. Információk: Védelmi ügynök telepítésének tervezése és A védelmi ügynök beállítása. Az ügynököt a SharePoint-farm minden egyes kiszolgálójára telepíteni kell, beleértve az SQL-kiszolgálókat is.

 4. A SharePoint VSS-írószolgáltatásának (a WSS-írószolgáltatás) konfigurálása– A SharePoint szolgáltatás védelméhez ezt el kell indítani és konfigurálni kell. Ehhez futtassa a ConfigureSharePoint.exe fájlt. Ezt az eszközt a DPM-ügynök telepítése után a <DPM telepítési útvonal>\bin mappában találhatja meg az előtér-webkiszolgálón. Az eszköz megadja a SharePoint-farm hitelesítő adatait a védelmi ügynöknek. Egyetlen előtér-webkiszolgálón kell futtatnia. Ha több előtér-webkiszolgáló van, a védelmi csoport konfigurálásakor csak egyet válasszon ki.

  1. Az előtér-webkiszolgálón nyisson meg egy parancssort, és menjen a <DPM telepítési mappája>\bin\ elérési útra.

  2. Futtassa a ConfigureSharePoint -EnableSharePointProtection parancsot.

  3. Adja meg a farm rendszergazdai hitelesítő adatait. Ennek a fióknak a helyi rendszergazdák csoportja tagjának kell lennie a WFE-kiszolgálón. Ha a farm rendszergazdája nem helyi rendszergazda, adja meg a következő engedélyeket az előtér-webkiszolgálón:

   • Teljes hozzáférést kell adnia a WSS_Admin_WPG csoportnak a DPM mappájához (%Program Files%\Microsoft Data Protection Manager\DPM).

   • Olvasási jogosultságot kell adnia a WSS_Admin_WPG csoportnak a DPM beállításkulcsához (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager).

  A ConfigureSharePoint.exe eszköz futtatása után a védelem elindításához azt újra futtatnia kell annak ellenőrzésére, hogy módosultak-e a SharePoint-farm rendszergazdai hitelesítő adatai. Az eszközzel kapcsolatban további információt a ConfigureSharePoint eszköz használatával foglalkozó cikkben találhat.

 5. Védelmi csoport beállítása – Az Új védelmi csoport létrehozása varázslóCsoporttagok kiválasztása lapján. A csoport védeni kívánt erőforrásainak kiválasztásakor a SharePoint ikon látható. Minden egyes SharePoint-kiszolgáló esetében választhatja a rendszerállapot biztonsági mentését vagy az operációs rendszer nélküli teljes biztonsági mentést (amelynek része a rendszerállapot biztonsági mentése). Ez akkor hasznos, ha lehetőséget szeretne a teljes kiszolgáló helyreállítására is az adatok helyreállítása mellett. További információ a védelmi csoportokról és az operációs rendszer nélküli biztonsági mentésről:

 6. A védelmi csoport létrehozását követően megtörténik az adatok kezdeti replikálása. Ezután a védelmicsoport-beállításoknak megfelelően megtörténik a biztonsági mentés.

Figyelés beállítása

A védelmi csoport létrehozása után a rendszer elvégzi a kezdeti replikálást, és a DPM megkezdi a SharePoint-adatok biztonsági mentését és szinkronizálását. A DPM figyeli a kezdeti szinkronizálást és az azt követő biztonsági mentéseket. A SharePoint-adatok figyelése több módon is lehetséges:

 • Az alapértelmezett DPM-figyelés használatával értesítéseket állíthat be a proaktív figyeléshez, riasztások közzétételével és értesítések konfigurálásával. E-mail értesítéseket küldhet a kritikus, figyelmeztető vagy tájékoztató riasztásokról, valamint a példányosított helyreállítások állapotáról.

 • Az Operations Manager használata esetén központilag tehet közzé riasztásokat.

Figyelési értesítések beállítása

 1. A DPM felügyeleti konzolon válassza a Figyelés > Művelet > Beállítások lehetőséget.

 2. Kattintson az SMTP-kiszolgáló elemre, írja be a kiszolgáló nevét, a portot és az e-mail címet, amelyről az értesítéseket küldeni szeretné. A címnek érvényesnek kell lennie.

 3. A Hitelesített SMTP-kiszolgáló területen írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót. A felhasználónévnek és a jelszónak az előző lépésben megadott „Feladó” e-mail cím tulajdonosához tartozó tartományifiók-névnek kell lennie; egyéb esetben az értesítések kézbesítése sikertelen lesz.

 4. Az SMTP-kiszolgáló beállításainak teszteléséhez kattintson a Tesztüzenet küldése lehetőségre, írja be, hogy a DPM mely e-mail címre küldje a tesztüzenetet, majd kattintson az OK gombra. Kattintson a Beállítások > Értesítések lehetőségre, és válassza ki a riasztási típusokat, amelyekről a címzettek értesülni kívánnak. A Címzettek mezőbe írja be azon címzettek e-mail címét, akiknek a DPM-mel értesítést kíván küldeni.

 5. Az SMTP-kiszolgáló beállításainak teszteléséhez kattintson az Ellenőrző értesítés küldése > OK gombokra.

Riasztások közzététele az Operations Managerben

 1. A DPM felügyeleti konzolon válassza a Figyelés > Művelet > Beállítások lehetőséget.

 2. A Beállítások menüben kattintson a Riasztások közzététele > Aktív riasztások közzététele lehetőségre.

 3. A Riasztások közzététele engedélyezését követően a rendszer az összes meglévő, felhasználói műveletet igénylő DPM-riasztást közzéteszi a DPM-riasztások eseménynaplóba. Ezután a DPM-kiszolgálóra telepített Operations Manager ügynök közzéteszi ezeket a riasztásokat az Operations Managerbe, és folyamatosan frissíti a konzolt az új riasztások létrejöttekor.