Fürtben lévő virtuális gépek védelme CSV-tárolóval

 

Közzétéve: 2016. március

Hatókör: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A Data Protection Manager (DPM)System Center 2012 szolgáltatása képes a megosztott fürtkötetes (CSV) tárolást használó virtuális gépek biztonsági mentésére.

A CSV a Windows Server 2008 R2-ben bevezetett feladatátvételi fürtszolgáltatás része. Funkciói a következők:

 • A CSV egy NTFS-kötetet tartalmazó megosztott lemez.

 • A megosztott fürtköteten (CSV) több virtuális gép is tárolható, és a CSV-t több, a feladatátvételi fürtcsomópontokon telepített Hyper-V gazdakiszolgáló is elérheti.

 • Egy Hyper-V fürt több megosztott fürtkötetet is tartalmazhat. Általában a fürtben lévő virtuális gépek összes virtuális merevlemezének (VHD) tárolása egy közös CSV-n történik, hogy a fürt bármely csomópontja hozzáférhessen a virtuális merevlemezekhez.

Előkészületek

Mielőtt megkezdi a védelmi funkció telepítését, vegye figyelembe a következőket:

 • Ha Windows Server 2008 R2-t használ, a rendszer I/O-átirányítást alkalmaz a DPM biztonsági mentéséhez, és szerializálja a CSV biztonsági mentését, ami hatással van a teljesítményre. A Windows Server 2012-n és újabb rendszerekben ez a korlátozás már nem érvényes.

 • Ha a Hyper-V egy Windows Server 2008 R2 rendszerű gépen fut, és több virtuális gép biztonsági mentését végzi a DPM-mel, győződjön meg arról, hogy egyidejűleg csak egy biztonsági másolat használja egyazon megosztott fürtkötetet (CSV). Ehhez kövesse a Virtuális gépek biztonsági mentéseinek szerializálása című rész utasításait. Ha jelenleg integrált szoftveres VSS-szolgáltatót használ, és szeretne hardveres VSS-szolgáltatóra váltani, kövesse az Átállás hardveres VSS-szolgáltatóra című témakörben olvasható utasításokat.

  Megjegyezés: A különféle tárolóhardver-gyártók hardveres VSS-szolgáltatóinak beállítási módja és funkciókészlete eltérő. A tárolóhardveres VSS-szolgáltatókkal kapcsolatos részleteket az egyes gyártók dokumentációi tartalmazzák.

 • Ha egy megosztott fürtkötetet használó fürt valamely csomópontja váratlanul leáll, a DPM konzisztencia-ellenőrzést futtat a leállt csomóponton található virtuális gépeken.

 • Amennyiben újra kell indítani a kérdéses fürt egyik olyan Hyper-V kiszolgálóját, amelyen engedélyezve van a BitLocker meghajtótitkosítás, konzisztencia-ellenőrzést kell futtatni a Hyper-V rendszerű virtuális gépeken.

 • Ha hardveres VSS-szolgáltatót használ, több virtuális gép biztonsági mentését is elvégezheti ugyanazzal a megosztott fürtkötettel és fürtcsomóponttal. Az egy csomópontról futtatható egyidejű biztonsági mentések számának megadásához tegye a következőket:

  1. Telepítse a hardveres VSS-szolgáltatót a gazdagépre, és győződjön meg arról, hogy a tárolóhálózat (SAN) konfigurálva van a hardveres pillanatképekre.

  2. Törölje a %Programfiles%\Microsoft DPM\DPM\Config\DataSourceGroups.xml fájlt a DPM-kiszolgálóról.

  3. Nyissa meg a Beállításszerkesztőt, és keresse meg a HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\2.0\Configuration\MaxAllowedParallelBackups beállításkulcsot.

  4. Állítsa be a következő értékeket – Érték: Microsoft Hyper-V; Adat: 3; Érték: DWORD. Az optimális teljesítmény érdekében legfeljebb három javasolt. A folyamat befejezéséhez futtassa a Védelmi csoport módosítása varázslót a fürtön lévő virtuális gépeket védő összes védelmi csoporton.

Védelem beállítása

 1. A DPM telepítése – Ellenőrizze, hogy a DPM megfelelően lett-e telepítve. Tudnivalók ezzel kapcsolatban:

 2. Tárolás beállítása – Ellenőrizze, hogy beállította-e a tárolást. További információ a lehetőségekről:

  Az alábbi táblázat segítséget nyújt a virtuális gépek védelméhez szükséges kapacitásméretezéshez.

  Virtuális gép átlagos mérete 100 gigabájt (GB)
  Virtuális gépek száma DPM-kiszolgálónként 800
  800 virtuális gép összmérete 80 terabájt (TB)
  Biztonságimásolat-tároláshoz szükséges terület 80 terabájt (TB)

  Ha például egy teljes kihasználtságra méretezett Hyper-V fürt 1600 virtuális gépet tartalmaz, akkor két DPM-kiszolgáló szükséges, és meg kell dupláznia a táblázatban található kiépítési kapacitást. 1600 virtuális gép teljes tárolási igénye nagyobb, mint 160 TB. Információk a lemezterület optimalizálásáról: A virtuális gépek védelmének optimalizálása.

 3. A DPM védelmi ügynök telepítése – Az ügynököt a Hyper-V kiszolgálóra vagy a Hyper-V fürt összes kiszolgálójára kell telepíteni. Információk: Védelmi ügynök telepítésének tervezése és A védelmi ügynök beállítása.

 4. Védelmi csoport beállítása – Az Új védelmi csoport létrehozása varázsló Csoporttagok kiválasztása lapján kiválaszthatja azokat a Hyper-V gazdakiszolgálókat, amelyek virtuális gépeiről biztonsági másolatot szeretne készíteni. Ha egy Hyper-V rendszerű fürtöt kíván védeni, bontsa ki a fürtöt, és válassza ki a védendő virtuális gépet. Ügyeljen arra, hogy az egyazon védelmi házirendet használó virtuális gépek ugyanabban a védelmi csoportban legyenek. A védelmi csoportok létrehozásakor közös elhelyezés használatával optimalizálhatja a replikakötetet, és elkerülheti a Windows Server által támogatott maximális kötetszám elérését. Információk a védelmi csoportokról:

 5. A védelmi csoport létrehozását követően megtörténik az adatok kezdeti replikálása. Ezután a védelmicsoport-beállításoknak megfelelően megtörténik a biztonsági mentés. Ha biztonsági másolatba mentett adatokat kell helyreállítania, tekintse meg a következő témakört: A biztonsági másolatba mentett adatok helyreállítása [DPM2012_Web]. Virtuális gépek visszaállításakor ügyeljen az alábbiakra.

  Virtuális gép helyreállítása Részletek
  Helyreállítás az eredeti helyre Az eredeti VHD-t törölték. A DPM a Hyper-V VSS-író használatával állítja helyre a VHD- és egyéb konfigurációs fájlokat az eredeti helyükre. A helyreállítási folyamat végén a virtuális gépek továbbra is magas rendelkezésre állásúak lesznek.

  A helyreállításhoz szükség van az erőforráscsoportra. Ha az nem érhető el, akkor egy másik helyre végezze el a helyreállítást, és állítsa a virtuális gépet magas rendelkezésre állásúra.
  Helyreállítás másik helyre A DPM támogatja a másik helyre történő helyreállítást (ALR), így a védett Hyper-V virtuális gépek zökkenőmentesen állíthatók helyre az eredetitől eltérő Hyper-V gazdagépre, a processzorarchitektúrától függetlenül. A fürtcsomópontra helyreállított Hyper-V virtuális gépek nem lesznek magas rendelkezésre állásúak.
  Elemszintű helyreállítás (ILR) A DPM támogatja az elemszintű helyreállítást (ILR), amely fájlok, mappák, kötetek és virtuális merevlemezek (VHD-k) elemszintű helyreállítását teszi lehetővé a Hyper-V virtuális gépek gazdaszintű biztonsági másolatából egy hálózati megosztásra vagy egy DPM által védett kiszolgáló kötetére. Az elemszintű helyreállítás végrehajtásához a DPM védelmi ügynököt nem kell telepíteni a vendéggépre.

Példa

A Hyper-V rendszerű virtuális gépek védelme a System Center DPM 2012-vel című témakörben példát talál arra, hogy miként védhetők a System Center DPM 2012 használatával a megosztott fürtkötetes tárolást használó, Hyper-V rendszerű virtuális gépek.