A frissítésregisztráló eszköz használatával importálhatja a System Center Configuration Manager gyorsjavításait.Use the Update Registration Tool to import hotfixes to System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Configuration Manager egyes frissítései nem érhetők el a Microsoft felhőalapú szolgáltatásából, és felhőszolgáltatásából, csak sávon kívüli.Some updates for Configuration Manager are not available from the Microsoft cloud service and are only obtained out-of-band. Ilyenek például a konkrét problémák megoldására szolgáló, korlátozott kiadású gyorsjavítások.An example is a limited release hotfix to address a specific issue.
Amikor telepítenie kell egy sávon kívüli kiadást, és a frissítés vagy gyorsjavítás fájlnevének kiterjesztése update.exe, használja a frissítésregisztráló eszköz használatával kézzel importálja a frissítést, a A Configuration Manager konzolon.When you must install an out-of-band release, and the update or hotfix file name ends with the extension update.exe, you use the update registration tool to manually import the update to the Configuration Manager console. Az eszköz segítségével kibonthatja és továbbíthatja a frissítési csomagot a helykiszolgálóra, és regisztrálhatja a frissítést a Configuration Manager-konzolon.The tool enables you to extract and transfer the update package to the site server, and register the update with the Configuration Manager console.

Ha a gyorsjavítás fájljának a .exe kiterjesztésű (nem update.exe), lásd: a gyorsjavítás telepítőjének használata a System Center Configuration Manager frissítéseinek telepítéséhezIf the hotfix file has the .exe file extension (not update.exe), see Use the Hotfix Installer to install updates for System Center Configuration Manager

Megjegyzés

Ez a témakör általános útmutatást ad a System Center Configuration Managert frissítő gyorsjavítások telepítéséről.This topic provides general guidance about how to install hotfixes that update System Center Configuration Manager. Adott gyorsjavítások vagy frissítések részletes ismertetését a megfelelő Tudásbázis (KB) cikket a Microsoft Support.For details about a specific hotfix or update, refer to its corresponding Knowledge Base (KB) article at Microsoft Support.

A frissítésregisztráló eszköz használatának előfeltételei:Prerequisites for using the update registration tool:

 • Csak a sávon kívüli frissítések a . update.exe bővítmény is telepíthetők az eszköz használatávalOnly out-of-band updates that end with the .update.exe extension can be installed using this tool

 • Az eszköz akkor kap közvetlenül a Microsofttól kapott frissítések beépítveThe tool is self-contained with the individual updates you get directly from Microsoft

 • Az eszköz nem függ a szolgáltatáskapcsolati pont üzemmódjától.The tool does not have a dependency on the mode of the service connection point

 • Az eszközt a szolgáltatáskapcsolati pontot üzemeltető számítógépen kell futtatni.The tool must be run on the computer that hosts the service connection point

 • A számítógépen, ahol az eszköz fut-e (a szolgáltatáskapcsolódási pont számítógépe) rendelkeznie kell a .NET keretrendszer 4.52-es verziójának telepítéseThe computer where the tool runs (the service connection point computer) must have the .NET Framework 4.52 installed

 • Az eszköz futtatásához használt fióknak rendelkeznie kell helyi rendszergazdai engedély azon a számítógépen, amelyen a szolgáltatáskapcsolati pont (ahol az eszköz fut)The account you use to run the tool must have local administrator permissions on the computer that hosts the service connection point (where the tool is run)

 • Az eszköz futtatásához használt fióknak rendelkeznie kell írási engedélyekkel a számítógépen, amely a szolgáltatáskapcsolati pontot futtatja a következő mappához: <ConfigMgr telepítési könyvtára>\EasySetupPayload\offlineThe account you use to run the tool must have write permissions to the following folder on the computer that hosts the service connection point: <ConfigMgr Installation directory>\EasySetupPayload\offline

A Regisztráció frissítése eszköz használataTo use the update registration tool

 1. A szolgáltatáskapcsolódási pontot üzemeltető számítógépen:On the computer that hosts the service connection point:

  • Nyisson meg egy parancssort rendszergazdai jogosultságokkal, majd lépjen arra a helyre, amely tartalmazza <termék>-<termékverzió> - <Tudásbáziscikk azonosítója>-ConfigMgr.Update.exeOpen a command prompt with administrative privileges, and then change directories to the location that contains <Product>-<product version>-<KB article ID>-ConfigMgr.Update.exe
 2. Futtassa a következő parancsot a frissítésregisztráló eszköz elindításához:Run the following command to start the update registration tool:

  • <A termék>-<termékverzió>-<Tudásbáziscikk azonosítója>-ConfigMgr.Update.exe<Product>-<product version>-<KB article ID>-ConfigMgr.Update.exe

  Regisztrálása után a gyorsjavítás 24 órán belül új frissítésként jelenítik meg a konzolon.After the hotfix is registered, it appears as a new update in the console within 24 hours. A folyamat felgyorsítható:You can accelerate the process:

  • Nyissa meg a Configuration Manager konzolt, majd felügyeleti > frissítések és karbantartás, és kattintson a frissítései.Open the Configuration Manager console and go to Administration > Updates and Servicing, and then click Check for Updates. (1702-es verziónál régebbi, frissítés és karbantartás alatt állt felügyeleti > Cloud Services.)(Prior to version 1702, Updates and Servicing was under Administration > Cloud Services.)

  A frissítésregisztráló eszköz .log-fájlban naplózza a tevékenységeit a helyi számítógépen.The update registration tool logs its actions to a .log file on the local computer. A naplófájl neve megegyezik a gyorsjavítás .exe-fájljának és íródik a %SystemRoot%/Temp mappát.The log file has the same name as the hotfix .exe file and is written to the %SystemRoot%/Temp folder.

  A frissítés regisztrálása után bezárhatja a frissítésregisztráló eszközt.After the update is registered, you can close the update registration tool.

 3. Nyissa meg a Configuration Manager konzolt, és navigáljon a felügyeleti > frissítések és karbantartás.Open the Configuration Manager console and navigate to Administration > Updates and Servicing. A korábban importált gyorsjavítások már elérhetők a telepítéshez.Hotfixes that were imported are now available to install. (1702-es verziónál régebbi, frissítés és karbantartás alatt állt felügyeleti > Cloud Services.)(Prior to version 1702, Updates and Servicing was under Administration > Cloud Services.)

  Frissítések telepítésével kapcsolatos információkért lásd: a konzolon belüli frissítések telepítése a System Center Configuration ManagerhezFor information about installing updates, see Install in-console updates for System Center Configuration Manager