Hely és hely rendszer Előfeltételek a System Center Configuration ManagerhezSite and site system prerequisites for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Windows-alapú számítógépek számára szükséges specifikus konfigurációk támogatása a System Center Configuration Manager helyrendszer-kiszolgálóként.Windows-based computers require specific configurations to support their use as System Center Configuration Manager site system servers.

Az összes olyan terméket, például a Windows Server Update Services (WSUS) a szoftverfrissítési pont meg kell a termék dokumentációjában talál további Előfeltételek azonosításához, és használatára vonatkozó korlátozások.For some products, like Windows Server Update Services (WSUS) for the software update point, you need to refer to the product documentation to identify additional prerequisites and limitations for use. Ide tartoznak a csak konfigurációkat közvetlenül a Configuration Managerrel történő használathoz.Only configurations that directly apply for use with Configuration Manager are included here.

Megjegyzés

2016. január, a támogatási lejárt, a .NET-keretrendszer 4.0-s, 4.5-ös és 4.5.1-es verzióját.In January 2016, support expired for the .NET Framework 4.0, 4.5, and 4.5.1. További információ: A Microsoft .NET keretrendszer támogatási életciklusra vonatkozó szabályzata – GYIK a support.microsoft.com címen.For more information, see Microsoft .NET Framework Support Lifecycle Policy FAQ at support.microsoft.com.

Általános helyrendszer-kiszolgáló követelményei és korlátozásaiGeneral site server requirements and limitations

Minden helyrendszer-kiszolgálókat a következők vonatkoznak:The following apply to all site system servers:

 • Minden helyrendszer egy 64 bites operációs rendszert kell használnia.Each site system server must use a 64-bit operating system. Az egyetlen kivétel a terjesztési pont helyrendszer-szerepkör, amely egyes 32 bites operációs rendszerek telepítése.The only exception is the distribution point site system role, which you can install on some 32-bit operating systems.

 • Beléptetésihely-rendszerek nem támogatottak az operációs rendszerek Server Core telepítéseken.Site systems are not supported on Server Core installations of any operating system. Kivétel az, hogy a Server Core-telepítések támogatottak-e a terjesztési pont helyrendszerszerepkörhöz, PXE és csoportos küldés támogatása nélkül.An exception is that Server Core installations are supported for the distribution point site system role, without PXE or multicast support.

 • Helyrendszer-kiszolgáló telepítése után nem támogatott módosítása:After a site system server is installed, it's not supported to change:

  • A helyrendszer számítógépén a tartomány tartománynév (más néven a tartomány átnevezése).The domain name of the domain where the site system computer is located (also called a domain rename).

  • A számítógép tartományi tagságát.The domain membership of the computer.

  • A számítógép nevét.The name of the computer.

  Ezeket az elemeket kell módosítani, ha kell, először a helyrendszer-szerepkör eltávolítása a számítógépről, és telepítse újra a szerepkört, a módosítás befejezése után.If you must change any of these items, you must first remove the site system role from the computer and then reinstall the role after the change is complete. A helykiszolgáló számítógép érintő változtatások kell eltávolítani a helyet, és telepítse a helyet, a módosítás befejezése után.For changes affecting the site server computer, you must uninstall the site and then reinstall the site after the change is complete.

 • Helyrendszerszerepkörök nem támogatottak a Windows Server-fürt példányokon.Site system roles are not supported on an instance of a Windows Server cluster. Az egyetlen kivétel a Helyadatbázis-kiszolgáló.The only exception is the site database server.

 • Indítási típus módosítása vagy a "Bejelentkezés" beállításait a Configuration Manager szolgáltatás nem támogatott.It's not supported to change the startup type or "Log on as" settings for any Configuration Manager service. Ha így tesz, akkor megakadályozhatja, hogy fontos szolgáltatások nem fognak megfelelően futni.If you do, you might prevent key services from running correctly.

Windows Server 2012 és annál újabb operációs rendszereken előfeltételeiPrerequisites for Windows Server 2012 and later operating systems

Helykiszolgáló: központi adminisztrációs helyen és elsődleges helyenSite server: central administration site and primary site

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

 • Távoli különbözeti tömörítésRemote Differential Compression

Windows ADK:Windows ADK:

 • Ahhoz, hogy telepíteni vagy frissíteni, a központi adminisztrációs hely vagy elsődleges hely, telepítenie kell a Windows Assessment and Deployment Kit (ADK), amely a Configuration Manager verziója most telepítése vagy frissítése szükséges verziója.Before you install or upgrade a central administration site or primary site, you must install the version of the Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) that the version of Configuration Manager you're installing or upgrading to requires. Lásd: Windows 10 ADK a támogatás a Windows 10-ügyfél cikként.See Windows 10 ADK in the Support for Windows 10 as a client article.

 • Ez a követelmény kapcsolatos további információkért lásd: operációs rendszer központi telepítésének infrastrukturális követelményei.For more information about this requirement, see Infrastructure requirements for operating system deployment.

Visual C++ terjeszthető csomag:Visual C++ Redistributable:

 • Configuration Manager telepíti a Microsoft Visual C++ 2013 újraterjeszthető csomagot minden helykiszolgálót telepítő számítógépre.Configuration Manager installs the Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package on each computer that installs a site server.

 • A központi adminisztrációs helyek és az elsődleges helyeken szükséges a vonatkozó újraterjeszthető fájl x86 és x64 verziója.Central administration sites and primary sites require both the x86 and x64 versions of the applicable Redistributable file.

Helykiszolgáló: másodlagos helyenSite server: secondary site

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

 • Távoli különbözeti tömörítésRemote Differential Compression

Visual C++ terjeszthető csomag:Visual C++ Redistributable:

 • Configuration Manager telepíti a Microsoft Visual C++ 2013 újraterjeszthető csomagot minden helykiszolgálót telepítő számítógépre.Configuration Manager installs the Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package on each computer that installs a site server.

 • A másodlagos helyek csak a x64 verziója.Secondary sites require only the x64 version.

Alapértelmezett helyrendszerszerepkörök:Default site system roles:

 • Alapértelmezés szerint egy másodlagos helyet telepít egy felügyeleti pont és egy terjesztési pont.By default, a secondary site installs a management point and a distribution point.

 • Győződjön meg arról, hogy a másodlagos helykiszolgáló megfelel-e ezen helyrendszerszerepkörök előfeltételeit.Ensure that the secondary site server meets the prerequisites for these site system roles.

Adatbázis-kiszolgálóDatabase server

Távoli beállításszolgáltatás:Remote Registry service:

 • A Configuration Manager-hely telepítésekor engedélyeznie kell a távoli beállításjegyzék szolgáltatás a számítógépen, amely a helyadatbázist fogja tartalmazni.During installation of the Configuration Manager site, you must enable the Remote Registry service on the computer that will host the site database.

SQL Server:SQL Server:

 • A központi adminisztrációs hely vagy elsődleges hely telepítése előtt telepítenie kell a helyadatbázist tároló SQL Server támogatott verziója.Before you install a central administration site or primary site, you must install a supported version of SQL Server to host the site database.

 • A másodlagos hely telepítése előtt telepítheti az SQL Server támogatott verzióját.Before you install a secondary site, you can install a supported version of SQL Server.

 • Ha úgy dönt, hogy, hogy a Configuration Manager telepíti az SQL Server Expresst a másodlagos hely telepítésének részeként, győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelel-e az SQL Server Express futtatására vonatkozó követelményeknek.If you choose to have Configuration Manager install SQL Server Express as part of the secondary site installation, ensure that the computer meets the requirements to run SQL Server Express.

SMS-szolgáltató kiszolgálóSMS Provider server

Windows ADK:Windows ADK:

Az Alkalmazáskatalógus weboldal-elérési pontjaApplication Catalog website point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

 • Általános HTTP-szolgáltatások:Common HTTP Features:

  • Alapértelmezett dokumentumDefault Document

  • Statikus tartalomStatic Content

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ASP.NET 3.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 3.5 (and automatically selected options)

  • ASP.NET 4.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 4.5 (and automatically selected options)

  • .NET-bővíthetőség 3.5.NET Extensibility 3.5

  • .NET-bővíthetőség 4.5.NET Extensibility 4.5

 • Biztonsági:Security:

  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

Az Alkalmazáskatalógus webszolgáltatási pontjaApplication Catalog web service point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1:.NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1:

  • ASP.NET 4.5:ASP.NET 4.5:

   • HTTP-aktiválás (és automatikusan kijelölt beállítások)HTTP Activation (and automatically selected options)

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

 • Általános HTTP-szolgáltatások:Common HTTP Features:

  • Alapértelmezett dokumentumDefault Document
 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility
 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ASP.NET 3.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 3.5 (and automatically selected options)

  • .NET-bővíthetőség 3.5.NET Extensibility 3.5

  • ASP.NET 4.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 4.5 (and automatically selected options)

  • .NET-bővíthetőség 4.5.NET Extensibility 4.5

A számítógép memóriája:Computer memory:

 • A számítógép, amelyen a helyrendszerszerepkör rendelkeznie kell legalább 5 %-a számítógép elérhető memóriájából ahhoz, hogy a helyrendszer-szerepkör a kérelmek feldolgozását.The computer that hosts this site system role must have a minimum of 5% of the computer's available memory free to enable the site system role to process requests.

 • Ha a helyrendszerszerepkör közösen elhelyezve egy másik, ugyanilyen igényű helyrendszerszerepkörrel helyrendszer-szerepkör, az a számítógép memóriakövetelménye nem növelhető, de marad a minimum 5 %-os.When this site system role is co-located with another site system role that has this same requirement, this memory requirement for the computer doesn't increase, but remains at a minimum of 5%.

Eszközintelligencia szinkronizációs pontjaAsset Intelligence synchronization point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

Tanúsítványregisztrációs pontCertificate registration point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1:.NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1:

  • HTTP-aktiválásHTTP Activation

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ASP.NET 3.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 3.5 (and automatically selected options)

  • ASP.NET 4.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 4.5 (and automatically selected options)

 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

  • IIS 6 WMI kompatibilitási módIIS 6 WMI Compatibility

Terjesztési pontDistribution point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • Távoli különbözeti tömörítésRemote Differential Compression

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ISAPI-bővítményekISAPI Extensions
 • Biztonsági:Security:

  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

  • IIS 6 WMI kompatibilitási módIIS 6 WMI Compatibility

PowerShell:PowerShell:

 • A Windows Server 2012 vagy újabb, a PowerShell 3.0 vagy 4.0 szükség van a terjesztési pont telepítése előtt.On Windows Server 2012 or later, PowerShell 3.0 or 4.0 is required before you install the distribution point.

Visual C++ terjeszthető csomag:Visual C++ Redistributable:

 • Configuration Manager telepíti a Microsoft Visual C++ 2013 újraterjeszthető csomagot egy terjesztési pontot üzemeltető minden számítógépen.Configuration Manager installs the Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package on each computer that hosts a distribution point.

 • A telepített verzió attól függ, hogy a számítógép-platform (x86 vagy x64).The version that is installed depends on the computer's platform (x86 or x64).

A Microsoft Azure:Microsoft Azure:

 • A Microsoft Azure-ban egy felhőalapú szolgáltatás használatával futtatni egy terjesztési pontot.You can use a cloud service in Microsoft Azure to host a distribution point.

PXE vagy csoportos küldést támogató:To support PXE or multicast:

 • Telepítse és konfigurálja a Windows-telepítési szolgáltatások (WDS) Windows kiszolgálói szerepkör.Install and configure the Windows Deployment Services (WDS) Windows Server role.

  Megjegyzés

  A WDS automatikusan telepítve és konfigurálva PXE vagy csoportos küldést támogató Windows Server 2012 vagy újabb verziót futtató kiszolgálóra a terjesztési pont konfigurálásakor.WDS installs and configures automatically when you configure a distribution point to support PXE or multicast on a server that runs Windows Server 2012 or later.

Megjegyzés

Ha a terjesztési pontra továbbítja a tartalmat, átvitele használatával a a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) a Windows operációs rendszerbe épített.When the distribution point transfers content, it transfers using the Background Intelligent Transfer Service (BITS) built into the Windows operating system. A terjesztési pont szerepkör nem igényel az opcionális BITS IIS kiszolgálóbővítmény szolgáltatást a telepíthető, mert az ügyfél nem adatok feltöltése rá.The distribution point role doesn't require the optional BITS IIS Server Extension feature to be installed because the client doesn't upload information to it.

Endpoint Protection-pontEndpoint Protection point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

A beléptetési pontEnrollment point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 3.5-ös (vagy újabb).NET Framework 3.5 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1:.NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1:

  E helyrendszerszerepkör telepítésekor a Configuration Manager automatikusan telepíti a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verzióját.When this site system role installs, Configuration Manager automatically installs the .NET Framework 4.5.2. A telepítés újraindítás függőben állapotba állíthatja a kiszolgálót.This installation can place the server into a reboot pending state. Ha újraindítás függőben a .NET-keretrendszer .NET-alkalmazások sikertelen lehet, amíg a kiszolgáló újraindul, és a telepítés befejeződése után.If a reboot is pending for the .NET Framework, .NET applications might fail until after the server reboots and the installation finishes.

  • HTTP-aktiválás (és automatikusan kijelölt beállítások)HTTP Activation (and automatically selected options)

  • ASP.NET 4.5ASP.NET 4.5

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

 • Általános HTTP-szolgáltatások:Common HTTP Features:

  • Alapértelmezett dokumentumDefault Document
 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ASP.NET 3.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 3.5 (and automatically selected options)

  • .NET-bővíthetőség 3.5.NET Extensibility 3.5

  • ASP.NET 4.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 4.5 (and automatically selected options)

  • .NET-bővíthetőség 4.5.NET Extensibility 4.5

 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

A számítógép memóriája:Computer memory:

 • A számítógép, amelyen a helyrendszerszerepkör rendelkeznie kell legalább 5 %-a számítógép elérhető memóriájából ahhoz, hogy a helyrendszer-szerepkör a kérelmek feldolgozását.The computer that hosts this site system role must have a minimum of 5% of the computer's available memory free to enable the site system role to process requests.

 • Ha a helyrendszerszerepkör közösen elhelyezve egy másik, ugyanilyen igényű helyrendszerszerepkörrel helyrendszer-szerepkör, az a számítógép memóriakövetelménye nem növelhető, de marad a minimum 5 %-os.When this site system role is co-located with another site system role that has this same requirement, this memory requirement for the computer doesn't increase, but remains at a minimum of 5%.

Beléptetési proxypontEnrollment proxy point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 3.5-ös (vagy újabb).NET Framework 3.5 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

  E helyrendszerszerepkör telepítésekor a Configuration Manager automatikusan telepíti a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verzióját.When this site system role installs, Configuration Manager automatically installs the .NET Framework 4.5.2. A telepítés újraindítás függőben állapotba állíthatja a kiszolgálót.This installation can place the server into a reboot pending state. Ha újraindítás függőben a .NET-keretrendszer .NET-alkalmazások sikertelen lehet, amíg a kiszolgáló újraindul, és a telepítés befejezése után.If a reboot is pending for the .NET Framework, .NET applications might fail until after the server reboots and the installation completes.

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

 • Általános HTTP-szolgáltatások:Common HTTP Features:

  • Alapértelmezett dokumentumDefault Document

  • Statikus tartalomStatic Content

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ASP.NET 3.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 3.5 (and automatically selected options)

  • ASP.NET 4.5 (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET 4.5 (and automatically selected options)

  • .NET-bővíthetőség 3.5.NET Extensibility 3.5

  • .NET-bővíthetőség 4.5.NET Extensibility 4.5

 • Biztonsági:Security:

  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

A számítógép memóriája:Computer memory:

 • A számítógép, amelyen a helyrendszerszerepkör rendelkeznie kell legalább 5 %-a számítógép elérhető memóriájából ahhoz, hogy a helyrendszer-szerepkör a kérelmek feldolgozását.The computer that hosts this site system role must have a minimum of 5% of the computer's available memory free to enable the site system role to process requests.

 • Ha a helyrendszerszerepkör közösen elhelyezve egy másik, ugyanilyen igényű helyrendszerszerepkörrel helyrendszer-szerepkör, az a számítógép memóriakövetelménye nem növelhető, de marad a minimum 5 %-os.When this site system role is co-located with another site system role that has this same requirement, this memory requirement for the computer doesn't increase, but remains at a minimum of 5%.

Tartalék állapotkezelő pontFallback status point

Az alapértelmezett IIS-konfiguráció szükség az alábbi kiegészítésekkel:The default IIS configuration is required with the following additions:

 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

Felügyeleti pontManagement point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

 • BITS Server Extensions (és automatikusan kijelölt beállítások) vagy a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) (és automatikusan kijelölt beállítások)BITS Server Extensions (and automatically selected options) or Background Intelligent Transfer Services (BITS) (and automatically selected options)

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ISAPI-bővítményekISAPI Extensions
 • Biztonsági:Security:

  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

  • IIS 6 WMI kompatibilitási módIIS 6 WMI Compatibility

Jelentéskészítési szolgáltatási pontReporting services point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

SQL Server Reporting Services:SQL Server Reporting Services:

 • Telepítse és konfigurálja az SQL Server SQL Server Reporting Services támogatásához, mielőtt telepíti a jelentéskészítési szolgáltatási pont legalább egy példányát.Install and configure at least one instance of SQL Server to support SQL Server Reporting Services before installing the reporting services point.

 • A használt SQL Server Reporting Services példány lehet a helyadatbázishoz használt példánnyal.The instance that you use for SQL Server Reporting Services can be the same instance you use for the site database.

 • Ezenkívül a használt példány megosztható más System Center-termékekkel, mindaddig, amíg a többi System Center-terméknél nincs korlátozva az SQL Server példány megosztása.Additionally, the instance that you use can be shared with other System Center products, as long as the other System Center products don't have restrictions for sharing the instance of SQL Server.

Szolgáltatáskapcsolódási pontService connection point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

  E helyrendszerszerepkör telepítésekor a Configuration Manager automatikusan telepíti a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verzióját.When this site system role installs, Configuration Manager automatically installs the .NET Framework 4.5.2. A telepítés újraindítás függőben állapotba állíthatja a kiszolgálót.This installation can place the server into a reboot pending state. Ha újraindítás függőben a .NET-keretrendszer .NET-alkalmazások sikertelen lehet, amíg a kiszolgáló újraindul, és a telepítés befejeződése után.If a reboot is pending for the .NET Framework, .NET applications might fail until after the server reboots and the installation finishes.

Visual C++ terjeszthető csomag:Visual C++ Redistributable:

 • Configuration Manager telepíti a Microsoft Visual C++ 2013 újraterjeszthető csomagot egy terjesztési pontot üzemeltető minden számítógépen.Configuration Manager installs the Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package on each computer that hosts a distribution point.

 • A helyrendszer-szerepkör a x64 szükséges verziója.The site system role requires the x64 version.

Szoftverfrissítési pontSoftware update point

Windows kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások:Windows Server roles and features:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

Az alapértelmezett IIS-konfigurációt megadása kötelező.The default IIS configuration is required.

Windows Server Update Services:Windows Server Update Services:

állapotáttelepítési pontState migration point

Az alapértelmezett IIS-konfigurációt megadása kötelező.The default IIS configuration is required.

Windows Server 2008 R2 és Windows Server 2008 előfeltételeiPrerequisites for Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2008

Windows Server 2008 és Windows Server 2008 R2 most meghosszabbított támogatás és nem alapvető technikai támogatással keretében támogatjuk a Microsoft terméktámogatási ciklusait.Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 are now in extended support and are no longer in mainstream support, as detailed by the Microsoft Support Lifecycle. A Configuration Manager helyrendszer-kiszolgálóként a fenti operációs rendszerek jövőbeli támogatásával kapcsolatos további információkért lásd: eltávolítva és elavult kiszolgálói operációs rendszerek.For more information about future support for these operating systems as site system servers with Configuration Manager, see Removed and deprecated server operating systems.

Minden .NET-keretrendszer követelményei a következők vonatkoznak:The following applies to all .NET Framework requirements:

Az alábbiak érvényesek az összes Windows Communication Foundation (WCF) kapcsolatos aktiválási követelményekre vonatkoznak:The following applies to all Windows Communication Foundation (WCF) activation requirements:

 • WCF aktiválását konfigurálhatja a helyrendszer-kiszolgálón a .NET Framework Windows szolgáltatás részeként.You can configure WCF activation as part of the .NET Framework Windows feature on the site system server. Például a Windows Server 2008 R2, futtassa a szolgáltatások hozzáadása varázsló további szolgáltatások telepítése a kiszolgálón.For example, on Windows Server 2008 R2, run the Add Features Wizard to install additional features on the server. Az a szolgáltatások kiválasztása ablaktáblában bontsa ki a NET Framework 3.5.1 szolgáltatások, és bontsa ki a WCF-aktiválás.On the Select Features page, expand NET Framework 3.5.1 Features, and expand WCF Activation. Jelölje be mind a HTTP-aktiválás és HTTP nélküli aktiválás ezen funkciók engedélyezéséhez.Check the boxes for both HTTP Activation and Non-HTTP Activation to enable these options.

Helykiszolgáló: központi adminisztrációs helyen és elsődleges helyenSite server: central administration site and primary site

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

Windows-szolgáltatás:Windows feature:

 • Távoli különbözeti tömörítésRemote Differential Compression

Windows ADK:Windows ADK:

Visual C++ terjeszthető csomag:Visual C++ Redistributable:

 • Configuration Manager telepíti a Microsoft Visual C++ 2013 újraterjeszthető csomagot minden helykiszolgálót telepítő számítógépre.Configuration Manager installs the Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package on each computer that installs a site server.

 • A központi adminisztrációs helyek és az elsődleges helyeken szükséges a vonatkozó újraterjeszthető fájl x86 és x64 verziója.Central administration sites and primary sites require both the x86 and x64 versions of the applicable Redistributable file.

Helykiszolgáló: másodlagos helyenSite server: secondary site

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

Visual C++ terjeszthető csomag:Visual C++ Redistributable:

 • Configuration Manager telepíti a Microsoft Visual C++ 2013 újraterjeszthető csomagot minden helykiszolgálót telepítő számítógépre.Configuration Manager installs the Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package on each computer that installs a site server.

 • A másodlagos helyek csak a x64 verziója.Secondary sites require only the x64 version.

Alapértelmezett helyrendszerszerepkörök:Default site system roles:

 • Alapértelmezés szerint egy másodlagos helyet telepít egy felügyeleti pont és egy terjesztési pont.By default, a secondary site installs a management point and a distribution point.

 • Győződjön meg arról, hogy a másodlagos helykiszolgáló megfelel-e ezen helyrendszerszerepkörök előfeltételeit.Ensure that the secondary site server meets the prerequisites for these site system roles.

Adatbázis-kiszolgálóDatabase server

Távoli beállításszolgáltatás:Remote Registry service:

 • A Configuration Manager-hely telepítésekor engedélyeznie kell a távoli beállításjegyzék szolgáltatás a számítógépen, amely a helyadatbázist fogja tartalmazni.During installation of the Configuration Manager site, you must enable the Remote Registry service on the computer that will host the site database.

SQL Server:SQL Server:

 • A központi adminisztrációs hely vagy elsődleges hely telepítése előtt telepítenie kell a helyadatbázist tároló SQL Server támogatott verziója.Before you install a central administration site or primary site, you must install a supported version of SQL Server to host the site database.

 • A másodlagos hely telepítése előtt telepítheti az SQL Server támogatott verzióját.Before you install a secondary site, you can install a supported version of SQL Server.

 • Ha úgy dönt, hogy, hogy a Configuration Manager telepíti az SQL Server Expresst a másodlagos hely telepítésének részeként, győződjön meg arról, hogy a számítógép megfelel-e az SQL Server Express futtatására vonatkozó követelményeknek.If you choose to have Configuration Manager install SQL Server Express as part of the secondary site installation, ensure that the computer meets the requirements to run SQL Server Express.

SMS-szolgáltató kiszolgálóSMS Provider server

Windows ADK:Windows ADK:

Az Alkalmazáskatalógus weboldal-elérési pontjaApplication Catalog website point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfiguráció szükség az alábbi kiegészítésekkel:The default IIS configuration is required with the following additions:

 • Általános HTTP-szolgáltatások:Common HTTP Features:

  • Statikus tartalomStatic Content

  • Alapértelmezett dokumentumDefault Document

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ASP.NET (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET (and automatically selected options)

   Egyes esetekben, amikor IIS telepítve, vagy a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verziójának telepítése után konfigurálni például explicit módon engedélyeznie kell az ASP.NET 4.5-ös verzióját.In some scenarios, such as when IIS is installed or reconfigured after the .NET Framework version 4.5.2 is installed, you must explicitly enable ASP.NET version 4.5. Például egy 64 bites számítógépen, amelyen a .NET-keretrendszer 4.0.30319-es, a következő parancsot: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i-engedélyezéseFor example, on a 64-bit computer that runs the .NET Framework version 4.0.30319, run the following command: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i -enable

 • Biztonsági:Security:

  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

Az Alkalmazáskatalógus webszolgáltatási pontjaApplication Catalog web service point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

A Windows Communication Foundation (WCF) aktiválása:Windows Communication Foundation (WCF) activation:

 • HTTP-aktiválásHTTP Activation

 • HTTP nélküli aktiválásNon-HTTP Activation

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfiguráció szükség az alábbi kiegészítésekkel:The default IIS configuration is required with the following additions:

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ASP.NET (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET (and automatically selected options)

   Egyes esetekben, amikor IIS telepítve, vagy a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verziójának telepítése után konfigurálni például explicit módon engedélyeznie kell az ASP.NET 4.5-ös verzióját.In some scenarios, such as when IIS is installed or reconfigured after the .NET Framework version 4.5.2 is installed, you must explicitly enable ASP.NET version 4.5. Például egy 64 bites számítógépen, amelyen a .NET-keretrendszer 4.0.30319-es, a következő parancsot: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i-engedélyezéseFor example, on a 64-bit computer that runs the .NET Framework version 4.0.30319, run the following command: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i -enable

 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

A számítógép memóriája:Computer memory:

 • A számítógép, amelyen a helyrendszerszerepkör rendelkeznie kell legalább 5 %-a számítógép elérhető memóriájából ahhoz, hogy a helyrendszer-szerepkör a kérelmek feldolgozását.The computer that hosts this site system role must have a minimum of 5% of the computer's available memory free to enable the site system role to process requests.

 • Ha a helyrendszerszerepkör közösen elhelyezve egy másik, ugyanilyen igényű helyrendszerszerepkörrel helyrendszer-szerepkör, az a számítógép memóriakövetelménye nem növelhető, de marad a minimum 5 %-os.When this site system role is co-located with another site system role that has this same requirement, this memory requirement for the computer doesn't increase, but remains at a minimum of 5%.

Eszközintelligencia szinkronizációs pontjaAsset Intelligence synchronization point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

Tanúsítványregisztrációs pontCertificate registration point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

 • HTTP-aktiválásHTTP Activation

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfiguráció szükség az alábbi kiegészítésekkel:The default IIS configuration is required with the following additions:

 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

  • IIS 6 WMI kompatibilitási módIIS 6 WMI Compatibility

Terjesztési pontDistribution point

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfigurációt vagy egy egyéni konfigurációt is használhat.You can use the default IIS configuration or a custom configuration. Egyéni IIS-konfigurációt használni, engedélyeznie kell az IIS a következő beállításokat:To use a custom IIS configuration, you must enable the following options for IIS:

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ISAPI-bővítményekISAPI Extensions
 • Biztonsági:Security:

  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

  • IIS 6 WMI kompatibilitási módIIS 6 WMI Compatibility

Egyéni IIS-konfiguráció használatakor eltávolíthatja a nem szükséges, például a következő elemek beállításokat:When you use a custom IIS configuration, you can remove options that aren't required, such as the following items:

 • Általános HTTP-szolgáltatások:Common HTTP Features:

  • HTTP-átirányításHTTP Redirection
 • Az IIS-kezelés parancsfájljai és eszközeiIIS Management Scripts and Tools

Windows-szolgáltatás:Windows feature:

 • Távoli különbözeti tömörítésRemote Differential Compression

Visual C++ terjeszthető csomag:Visual C++ Redistributable:

 • Configuration Manager telepíti a Microsoft Visual C++ 2013 újraterjeszthető csomagot egy terjesztési pontot üzemeltető minden számítógépen.Configuration Manager installs the Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package on each computer that hosts a distribution point.

 • A telepített verzió attól függ, hogy a számítógép-platform (x86 vagy x64).The version that is installed depends on the computer's platform (x86 or x64).

A Microsoft Azure:Microsoft Azure:

 • Az Azure-ban egy felhőalapú szolgáltatás használatával futtatni egy terjesztési pontot.You can use a cloud service in Azure to host a distribution point.

PXE vagy csoportos küldést támogató:To support PXE or multicast:

 • Telepítse és konfigurálja a Windows-telepítési szolgáltatások (WDS) Windows kiszolgálói szerepkör.Install and configure the Windows Deployment Services (WDS) Windows Server role.

  Megjegyzés

  A WDS automatikusan telepítve és konfigurálva PXE vagy csoportos küldést támogató Windows Server 2012 vagy újabb verziót futtató kiszolgálóra a terjesztési pont konfigurálásakor.WDS installs and configures automatically when you configure a distribution point to support PXE or multicast on a server that runs Windows Server 2012 or later.

Megjegyzés

Ha a terjesztési pontra továbbítja a tartalmat, átvitele használatával a a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) a Windows operációs rendszerbe épített.When the distribution point transfers content, it transfers using the Background Intelligent Transfer Service (BITS) built into the Windows operating system. A terjesztési pont szerepkör telepíthető, mert az ügyfél nem feltölteni információkat az opcionális BITS IIS kiszolgálóbővítmény funkciót nem igényel.The distribution point role doesn't require the optional BITS IIS Server Extension feature to be installed because the client does not upload information to it.

Endpoint Protection-pontEndpoint Protection point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

A beléptetési pontEnrollment point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

  A helyrendszer-szerepkör telepítésekor, ha a kiszolgáló még nincs telepítve a .NET-keretrendszer támogatott verziója, a Configuration Manager automatikusan telepíti a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verzióját.When this site system role installs, if the server doesn't already have a supported version of the .NET Framework installed, Configuration Manager automatically installs the .NET Framework 4.5.2. A telepítés újraindítás függőben állapotba állíthatja a kiszolgálót.This installation can place the server into a reboot pending state. Ha újraindítás függőben a .NET-keretrendszer .NET-alkalmazások sikertelen lehet, amíg a kiszolgáló újraindul, és a telepítés befejeződése után.If a reboot is pending for the .NET Framework, .NET applications might fail until after the server reboots and the installation finishes.

A Windows Communication Foundation (WCF) aktiválása:Windows Communication Foundation (WCF) activation:

 • HTTP-aktiválásHTTP Activation

 • HTTP nélküli aktiválásNon-HTTP Activation

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfiguráció szükség az alábbi kiegészítésekkel:The default IIS configuration is required with the following additions:

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ASP.NET (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET (and automatically selected options)

   Egyes esetekben, amikor IIS telepítve, vagy a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verziójának telepítése után konfigurálni például explicit módon engedélyeznie kell az ASP.NET 4.5-ös verzióját.In some scenarios, such as when IIS is installed or reconfigured after the .NET Framework version 4.5.2 is installed, you must explicitly enable ASP.NET version 4.5. Például egy 64 bites számítógépen, amelyen a .NET-keretrendszer 4.0.30319-es, a következő parancsot: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i-engedélyezéseFor example, on a 64-bit computer that runs the .NET Framework version 4.0.30319, run the following command: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i -enable

A számítógép memóriája:Computer memory:

 • A számítógép, amelyen a helyrendszerszerepkör rendelkeznie kell legalább 5 %-a számítógép elérhető memóriájából ahhoz, hogy a helyrendszer-szerepkör a kérelmek feldolgozását.The computer that hosts this site system role must have a minimum of 5% of the computer's available memory free to enable the site system role to process requests.

 • Ha a helyrendszerszerepkör közösen elhelyezve egy másik, ugyanilyen igényű helyrendszerszerepkörrel helyrendszer-szerepkör, az a számítógép memóriakövetelménye nem növelhető, de marad a minimum 5 %-os.When this site system role is co-located with another site system role that has this same requirement, this memory requirement for the computer doesn't increase, but remains at a minimum of 5%.

Beléptetési proxypontEnrollment proxy point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

  A helyrendszer-szerepkör telepítésekor, ha a kiszolgáló még nincs telepítve a .NET-keretrendszer támogatott verziója, a Configuration Manager automatikusan telepíti a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verzióját.When this site system role installs, if the server doesn't already have a supported version of the .NET Framework installed, Configuration Manager automatically installs the .NET Framework 4.5.2. A telepítés újraindítás függőben állapotba állíthatja a kiszolgálót.This installation can place the server into a reboot pending state. Ha újraindítás függőben a .NET-keretrendszer .NET-alkalmazások sikertelen lehet, amíg a kiszolgáló újraindul, és a telepítés befejeződése után.When a reboot is pending for the .NET Framework, .NET applications might fail until after the server reboots and the installation finishes.

A Windows Communication Foundation (WCF) aktiválása:Windows Communication Foundation (WCF) activation:

 • HTTP-aktiválásHTTP Activation

 • HTTP nélküli aktiválásNon-HTTP Activation

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfiguráció szükség az alábbi kiegészítésekkel:The default IIS configuration is required with the following additions:

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ASP.NET (és automatikusan kijelölt beállítások)ASP.NET (and automatically selected options)

   Egyes esetekben, amikor IIS telepítve, vagy a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verziójának telepítése után konfigurálni például explicit módon engedélyeznie kell az ASP.NET 4.5-ös verzióját.In some scenarios, such as when IIS is installed or reconfigured after the .NET Framework version 4.5.2 is installed, you must explicitly enable ASP.NET version 4.5. Például egy 64 bites számítógépen, amelyen a .NET-keretrendszer 4.0.30319-es, a következő parancsot: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i-engedélyezéseFor example, on a 64-bit computer that runs the .NET Framework version 4.0.30319, run the following command: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i -enable

A számítógép memóriája:Computer memory:

 • A számítógép, amelyen a helyrendszerszerepkör rendelkeznie kell legalább 5 %-a számítógép elérhető memóriájából ahhoz, hogy a helyrendszer-szerepkör a kérelmek feldolgozását.The computer that hosts this site system role must have a minimum of 5% of the computer's available memory free to enable the site system role to process requests.

 • Ha a helyrendszerszerepkör közösen elhelyezve egy másik, ugyanilyen igényű helyrendszerszerepkörrel helyrendszer-szerepkör, az a számítógép memóriakövetelménye nem növelhető, de marad a minimum 5 %-os.When this site system role is co-located with another site system role that has this same requirement, this memory requirement for the computer doesn't increase, but remains at a minimum of 5%.

Tartalék állapotkezelő pontFallback status point

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfiguráció szükség az alábbi kiegészítésekkel:The default IIS configuration is required with the following additions:

 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

Felügyeleti pontManagement point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfigurációt vagy egy egyéni konfigurációt is használhat.You can use the default IIS configuration or a custom configuration. Minden olyan felügyeleti pont engedélyezése a mobileszközök támogatásához a további IIS-konfigurációt igényli az ASP.NET (és automatikusan kijelölt beállításokkal).Each management point that you enable to support mobile devices requires the additional IIS configuration for ASP.NET (and its automatically selected options).

Egyes esetekben, amikor IIS telepítve, vagy a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verziójának telepítése után konfigurálni például explicit módon engedélyeznie kell az ASP.NET 4.5-ös verzióját.In some scenarios, such as when IIS is installed or reconfigured after the .NET Framework version 4.5.2 is installed, you must explicitly enable ASP.NET version 4.5. Például egy 64 bites számítógépen, amelyen a .NET-keretrendszer 4.0.30319-es, a következő parancsot: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i-engedélyezéseFor example, on a 64-bit computer that runs the .NET Framework version 4.0.30319, run the following command: %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i -enable

Egyéni IIS-konfigurációt használni, engedélyeznie kell az IIS a következő beállításokat:To use a custom IIS configuration, you must enable the following options for IIS:

 • Alkalmazásfejlesztés:Application Development:

  • ISAPI-bővítményekISAPI Extensions
 • Biztonsági:Security:

  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • Kompatibilitás az IIS 6 kezelésével:IIS 6 Management Compatibility:

  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility

  • IIS 6 WMI kompatibilitási módIIS 6 WMI Compatibility

Egyéni IIS-konfiguráció használatakor eltávolíthatja a nem szükséges, mint amilyenek például a következő beállításokat:When you use a custom IIS configuration, you can remove options that aren't required, such as the following options:

 • Általános HTTP-szolgáltatások:Common HTTP Features:

  • HTTP-átirányításHTTP Redirection
 • Az IIS-kezelés parancsfájljai és eszközeiIIS Management Scripts and Tools

Windows-szolgáltatás:Windows feature:

 • BITS Server Extensions (és automatikusan kijelölt beállítások), vagy a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) (és automatikusan kijelölt beállítások)BITS Server Extensions (and automatically selected options), or Background Intelligent Transfer Services (BITS) (and automatically selected options)

Jelentéskészítési szolgáltatási pontReporting services point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

SQL Server Reporting Services:SQL Server Reporting Services:

 • Telepítse és konfigurálja az SQL Server SQL Server Reporting Services támogatásához, mielőtt telepíti a jelentéskészítési szolgáltatási pont legalább egy példányát.Install and configure at least one instance of SQL Server to support SQL Server Reporting Services before installing the reporting services point.

 • A használt SQL Server Reporting Services példány lehet a helyadatbázishoz használt példánnyal.The instance that you use for SQL Server Reporting Services can be the same instance you use for the site database.

 • Ezenkívül a használt példány megosztható más System Center-termékekkel, mindaddig, amíg a többi System Center-terméknél nincs korlátozva az SQL Server példány megosztása.Additionally, the instance that you use can be shared with other System Center products as long as the other System Center products don't have restrictions for sharing the instance of SQL Server.

Szolgáltatáskapcsolódási pontService connection point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

  A helyrendszer-szerepkör telepítésekor, ha a kiszolgáló még nincs telepítve a .NET-keretrendszer támogatott verziója, a Configuration Manager automatikusan telepíti a .NET-keretrendszer 4.5.2-es verzióját.When this site system role installs, if the server doesn't already have a supported version of the .NET Framework installed, Configuration Manager automatically installs the .NET Framework 4.5.2. A telepítés újraindítás függőben állapotba állíthatja a kiszolgálót.This installation can place the server into a reboot pending state. Ha újraindítás függőben a .NET-keretrendszer .NET-alkalmazások sikertelen lehet, amíg a kiszolgáló újraindul, és a telepítés befejeződése után.If a reboot is pending for the .NET Framework, .NET applications might fail until after the server reboots and the installation finishes.

Visual C++ terjeszthető csomag:Visual C++ Redistributable:

 • Configuration Manager telepíti a Microsoft Visual C++ 2013 újraterjeszthető csomagot egy terjesztési pontot üzemeltető minden számítógépen.Configuration Manager installs the Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package on each computer that hosts a distribution point.

 • A helyrendszer-szerepkör a x64 szükséges verziója.The site system role requires the x64 version.

Szoftverfrissítési pontSoftware update point

.NET-keretrendszer:.NET Framework:

 • .NET-keretrendszer 3.5 SP1 (vagy újabb).NET Framework 3.5 SP1 (or later)

 • .NET-keretrendszer 4.5.2-es, 4.6.1, 4.6.2-es verziójához, 4.7 vagy 4.7.1..NET Framework 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, or 4.7.1

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfigurációt megadása kötelező.The default IIS configuration is required.

Windows Server Update Services:Windows Server Update Services:

Állapotáttelepítési pontState migration point

IIS-konfiguráció:IIS configuration:

Az alapértelmezett IIS-konfigurációt megadása kötelező.The default IIS configuration is required.