Előfeltétel-ellenőrzési lista a Configuration ManagerbenList of prerequisite checks for Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A következő szakaszokban az elérhető előfeltétel-ellenőrzésekről tájékozódhat.The following sections detail the available prerequisite checks.

További információkért lásd: előfeltétel-ellenőrző.For more information, see Prerequisite checker.

Biztonsági engedélyek előfeltételeinek ellenőrzésePrerequisite checks for security rights

Ellenőrzés végrehajtásaCheck performed MAGYARÁZATExplanation SeveritySeverity Hely alkalmazhatóságiSite applicability
Központi adminisztrációs hely rendszergazdai jogosultságaiAdministrator rights on central administration site Ellenőrzi a Configuration Manager telepítőt futtató felhasználói fiók rendelkezik-e rendszergazda jogok a központi adminisztrációs hely számítógépén.Verifies the user account that runs Configuration Manager Setup has Administrator rights on the central administration site computer. HibaError Elsődleges helyPrimary site
Kibontott elsődleges hely rendszergazdai jogosultságaiAdministrative rights on expand primary site Ellenőrzi, hogy a telepítőt futtató felhasználói fiók rendelkezik-e rendszergazda jogosultságokkal a bővítésre váró, önálló elsődleges hely.Verifies that the user account that runs Setup has Administrator rights on the standalone primary site that will be expanded. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Helyrendszer rendszergazdai jogosultságaiAdministrative rights on site system Ellenőrzi, hogy rendelkezik-e a Configuration Manager telepítőjét futtató felhasználói fióknak rendszergazda jogok a helykiszolgáló számítógépén.Verifies that the user account that runs Configuration Manager Setup has Administrator rights on the site server computer. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
A kibontott elsődleges hely CAS számítógépeinek rendszergazdai jogosultságaiCAS Machine administrative rights on expand primary site Ellenőrzi, hogy a központi adminisztrációs hely számítógépfiókja rendelkezik-e rendszergazda jogosultságokkal a bővítésre váró, önálló elsődleges hely.Verifies that the computer account of the central administration site has Administrator rights on the standalone primary site that will be expanded. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Kapcsolódás az SQL Serverhez a központi adminisztrációs helyenConnection to SQL Server on central administration site Ellenőrzi, hogy rendelkezik-e a Configuration Manager telepítőjét az elsődleges helyen, egy már létező hierarchiához való csatlakozás érdekében futtató felhasználói fióknak a SysAdmin (rendszergazda) SQL Server-példányon a központi adminisztrációs hely szerepkör.Verifies that the user account that runs Configuration Manager Setup on the primary site to join an existing hierarchy has the sysadmin role on the SQL Server instance for the central administration site. HibaError Elsődleges helyPrimary site
Hely számítógépfiók rendszergazdai jogosultságaiSite server computer account administrative rights Ellenőrzi, hogy a helykiszolgáló számítógépfiókja rendelkezik-e rendszergazda jogosultságokkal az SQL server és a felügyeleti pont számítógépein.Verifies that the site server computer account has Administrator rights on the SQL server and management point computers. HibaError Elsődleges helyPrimary site,
SQL-kiszolgálóSQL Server
Helyrendszer és SQL Server kommunikációjaSite System to SQL Server Communication Ellenőrzi, hogy egy érvényes egyszerű neve (SPN) regisztrálva van-e a Helyadatbázis az SQL Server-példány, amelyen a Configuration Manager SQL Server szolgáltatás futtatásához konfigurált fiók Active Directory Domain Services.Verifies that a valid Service Principal Name (SPN) is registered in Active Directory Domain Services for the account configured to run the SQL Server service for the SQL Server instance that hosts the Configuration Manager site database. A Kerberos-hitelesítés támogatásához érvényes egyszerű szolgáltatásnevet kell regisztrálni az Active Directory tartományi szolgáltatásokban.A valid SPN must be registered in Active Directory Domain Services to support Kerberos authentication. FigyelmeztetésWarning Másodlagos helySecondary site,
Felügyeleti pontManagement point
Az SQL Server biztonsági üzemmódSQL Server security mode Ellenőrzi, hogy az SQL Server Windows-hitelesítési biztonsághoz van konfigurálva.Verifies that SQL Server is configured for Windows authentication security. FigyelmeztetésWarning SQL-kiszolgálóSQL Server
Az SQL Server rendszergazdai jogosultságaiSQL Server sysadmin rights Ellenőrzi, hogy rendelkezik-e a Configuration Manager telepítőjét futtató felhasználói fióknak a SysAdmin (rendszergazda) szerepkörrel a referenciahely adatbázisának telepítésére kiválasztott SQL Server-példányon.Verifies that the user account that runs Configuration Manager Setup has the sysadmin role on the SQL Server instance selected for site database installation. Ez az ellenőrzés akkor is sikertelen, ha a telepítő nem fér hozzá az SQL Server-példányhoz az engedélyek ellenőrzése érdekében.This check also fails when Setup is unable to access the instance for the SQL Server to verify permissions. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
Az SQL Server rendszergazdai jogosultságai a referenciahely számáraSQL Server sysadmin rights for reference site Ellenőrzi, hogy rendelkezik-e a Configuration Manager telepítőjét futtató felhasználói fióknak a SysAdmin (rendszergazda) szerepkörrel a referenciahely adatbázisaként kijelölt SQL Server-példányon.Verifies that the user account that runs Configuration Manager Setup has the sysadmin role on the SQL Server role instance selected as the reference site database. Az SQL Server SysAdmin (rendszergazda) szerepkörengedélyei a Helyadatbázis módosításához szükséges.SQL Server sysadmin role permissions are required to modify the site database. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server

A Configuration Manager függőségek előfeltételeinek ellenőrzésePrerequisite checks for Configuration Manager dependencies

Ellenőrzés végrehajtásaCheck performed MAGYARÁZATExplanation SeveritySeverity Hely alkalmazhatóságiSite applicability
A cél elsődleges helyének aktív áttelepítési leképezéseActive migration mappings on the target primary site Ellenőrzi, hogy nincs-e aktív áttelepítési leképezés elsődleges helyekre.Verifies that there are no active migration mappings to primary sites. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Aktív replika felügyeleti pontActive Replica MP A felügyeletipont-replikát egy aktív felügyeleti keres.Checks for an active management point replica. HibaError Elsődleges helyPrimary site
Terjesztési pont rendszergazdai jogosultságaiAdministrative rights on distribution point Ellenőrzi, hogy a telepítőt futtató felhasználói fiók rendelkezik-e rendszergazda jogosultságokkal a terjesztési pont számítógépén.Verifies that the user account running Setup has Administrator rights on the distribution point computer. FigyelmeztetésWarning Terjesztési pontDistribution point
Felügyeleti pont rendszergazdai jogosultságaiAdministrative rights on management point Ellenőrzi, hogy a helykiszolgáló számítógépfiókja rendelkezik-e rendszergazda jogosultságokkal a felügyeleti pont és terjesztési pont számítógépén.Verifies that the computer account of the site server has Administrator rights on the management point and distribution point computer. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point
Rendszergazdai megosztás (helyrendszer)Administrative share (Site system) Ellenőrzi, hogy a helyrendszer számítógépén jelen-e a szükséges rendszergazdai megosztások.Verifies that the required administrative shares are present on the site system computer. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point
AlkalmazáskompatibilitásApplication Compatibility Ellenőrzi, hogy aktuális alkalmazások megfelelnek-e, és az alkalmazási sémának.Verifies that current applications are compliant with the application schema. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site
BITS engedélyezettBITS enabled Ellenőrzi, hogy a háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) telepítették-e a felügyeleti pont helyrendszerének számítógépére.Verifies that Background Intelligent Transfer Service (BITS) is installed on the management point site system computer. Ha ez az ellenőrzés nem sikerül, a BITS nincs telepítve, az Internet Information Services (IIS) 6.0 Windows Management Instrumentation (WMI) kompatibilitási összetevő az IIS 7.0 nincs telepítve a számítógépen, vagy a távoli IIS állomáson, vagy a telepítő nem tudta ellenőrizni a távoli IIS beállítások, mert az IIS közös összetevőit nem telepítették a helykiszolgáló számítógépén.When this check fails, BITS is not installed, the Internet Information Services (IIS) 6.0 Windows Management Instrumentation (WMI) compatibility component for IIS 7.0 is not installed on the computer or on the remote IIS host, or Setup was unable to verify remote IIS settings because IIS common components were not installed on the site server computer. HibaError Felügyeleti pontManagement point
BITS telepítveBITS installed Ellenőrzi, hogy a BITS telepítve van-e az IIS-ben.Verifies that BITS is installed in IIS. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point
Kis-és rendezés az SQL ServerenCase-insensitive collation on SQL Server Ellenőrzi, hogy az SQL Server telepítése egy kis-és, például az SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS rendezést használja-e.Verifies that the SQL Server installation uses a case-insensitive collation, such as SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
Meglévő önálló elsődleges helyek verziójának és helykódjának ellenőrzéseCheck existing stand-alone primary site for version and sitecode Ellenőrzi, hogy a bővíteni kívánt elsődleges hely önálló elsődleges hely-e, és arról, hogy vannak-e a Configuration Manager, de egy másik hely kódja ugyanolyan verziójú, mint a telepítendő központi adminisztrációs hely.Verifies that the primary site you plan to expand is a standalone primary site, and that it has the same version of Configuration Manager, but a different site code than the central administration site to be installed. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site
Inkompatibilis gyűjtemények hivatkozásainak kereséseCheck for incompatible collection references A frissítés során ellenőrzi, hogy a gyűjtemények csak más azonos típusú gyűjteményekre hivatkoznak.During an upgrade, this check verifies that collections reference only other collections of the same type. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Ügyfélverzió a felügyeleti pont számítógépénClient version on management point computer Ellenőrzi, hogy telepíti a felügyeleti pont egy számítógépen, amelyen nincs telepítve a Configuration Manager-ügyfél egy másik verziója.Verifies that you are installing the management point on a computer that does not have a different version of the Configuration Manager client installed. HibaError Felügyeleti pontManagement point
Az SQL Server memóriahasználatának konfigurációjaConfiguration for SQL Server memory usage Ellenőrzi, hogy az SQL Server konfigurálva van-e a korlátlan memóriahasználatot.Checks whether SQL Server is configured for unlimited memory use. Az SQL Server memóriájához maximális korlátot kell megadnia.You should configure SQL Server memory to have a maximum limit. FigyelmeztetésWarning SQL-kiszolgálóSQL Server
Dedikált SQL Server-példányDedicated SQL Server instance Ellenőrzi, hogy dedikált SQL server-példányt konfiguráltak-e a Configuration Manager-Helyadatbázis üzemeltetésére.Checks whether a dedicated instance of the SQL server is configured to host the Configuration Manager site database. Ha egy másik hely használja az adott példányt, akkor az új hely számára egy másik példányt kell választania.If another site uses the instance, you must select a different instance for the new site to use. Azt is megteheti távolítsa el a másik helyet, vagy az adatbázisát áthelyezheti egy másik az SQL server-példányt.Alternatively, you can uninstall the other site or move its database to a different instance for the SQL server. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Meglévő Configuration Manager kiszolgáló-összetevők a kiszolgálónExisting Configuration Manager server components on server Ellenőrzi, hogy a helykiszolgáló vagy helyrendszer-szerepkör még nincs telepítve a hely telepítéséhez kijelölt számítógépre.Verifies that a site server or site system role is not already installed on the computer selected for site installation. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Az SQL Server tűzfalkivételének ellenőrzéseFirewall exception for SQL Server Ellenőrzi, hogy a Windows tűzfala le van tiltva, vagy a megfelelő Windows tűzfalkivétel az SQL Server megtalálható-e.Checks whether the Windows Firewall is disabled or whether a relevant Windows Firewall exception exists for SQL Server. Engedélyezni kell az Sqlservr.exe vagy a szükséges TCP-portok távoli elérését.You must allow Sqlservr.exe or the required TCP ports to be accessed remotely. Alapértelmezés szerint az SQL Server a 1433-as TCP-portot figyeli, és az SQL Server Service Broker (SSB) a 4022-es portot használja.By default, SQL Server listens on TCP port 1433, and the SQL Server Service Broker (SSB) uses TCP port 4022. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
Felügyeleti pontManagement point
Tűzfal-kivétel az SQL Server (önálló elsődleges hely)Firewall exception for SQL Server (stand-alone primary site) Ellenőrzi, hogy a Windows tűzfala le van tiltva, vagy a megfelelő Windows tűzfalkivétel az SQL Server megtalálható-e.Checks whether the Windows Firewall is disabled or whether a relevant Windows Firewall exception exists for SQL Server. Engedélyezni kell az Sqlservr.exe vagy a szükséges TCP-portok távoli elérését.You must allow Sqlservr.exe or the required TCP ports to be accessed remotely. Alapértelmezés szerint az SQL Server a 1433-as TCP-portot figyeli, és az SSB 4022-es portot használja.By default, SQL Server listens on TCP port 1433, and the SSB uses TCP port 4022. FigyelmeztetésWarning Elsődleges hely (csak önálló)Primary site (standalone only)
A felügyeleti ponthoz az SQL Server tűzfalkivételének ellenőrzéseFirewall exception for SQL Server for management point Ellenőrzi, hogy a Windows tűzfala le van tiltva, vagy a megfelelő Windows tűzfalkivétel az SQL Server megtalálható-e.Checks whether the Windows Firewall is disabled or whether a relevant Windows Firewall exception exists for SQL Server. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pontManagement point
IIS HTTPS-konfigurációIIS HTTPS Configuration Ellenőrzi az IIS webhelykötéseit a HTTPS kommunikációs protokollhoz.Verifies IIS website bindings for the HTTPS communication protocol. Amikor HTTPS-t igénylő helyszerepköröket telepít, konfigurálnia kell IIS-helykötéseket érvényes nyilvános kulcsokra épülő infrastruktúrájú (PKI) tanúsítványt a megadott kiszolgálón.When you install site roles that require HTTPS, you must configure IIS site bindings on the specified server with a valid public key infrastructure (PKI) certificate. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pont,Management point,
Terjesztési pontDistribution point
IIS-szolgáltatás futIIS service running Ellenőrzi, hogy az IIS telepítve és fut a számítógépen, hogy a felügyeleti pont és terjesztési pont telepítéséhez.Verifies IIS is installed and running on the computer to install the management point or distribution point. HibaError Felügyeleti pont,Management point,
Terjesztési pontDistribution point
Rendezése egyezik az elsődleges hely kibővítéseMatch Collation of expand primary site Ellenőrzi, hogy a bővíteni kívánt önálló elsődleges helyen a Helyadatbázis rendezésével a helyadatbázist a központi adminisztrációs helyen.Verifies that the site database for the standalone primary site that you will expand has same collation as the site database at the central administration site. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
A Microsoft Távoli különbözeti tömörítés (RDC) függvénytára regisztrálvaMicrosoft Remote Differential Compression (RDC) library registered Ellenőrzi, hogy az RDC függvénytára regisztrálva van-e a Configuration Manager helykiszolgálón.Verifies that the RDC library is registered on the Configuration Manager site server. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
A Microsoft Windows InstallerMicrosoft Windows Installer Ellenőrzi a Windows Installer verziószámát.Verifies the Windows Installer version. Ha ez az ellenőrzés nem sikerül, a telepítő nem tudta ellenőrizni a verziószámot, vagy a telepített verziója nem felel meg a Windows Installer 4.5-ös verziójának minimális követelményeit.When this check fails, Setup was not able to verify the version, or the installed version does not meet the minimum requirements of Windows Installer 4.5. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Microsoft XML Core Services 6.0 (MSXML60)Microsoft XML Core Services 6.0 (MSXML60) Ellenőrzi, hogy az MSXML 6.0 vagy újabb verziója telepítve van a számítógépen.Verifies that MSXML 6.0 or a later version is installed on the computer. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
Configuration Manager-konzolonConfiguration Manager console,
Felügyeleti pont,Management point,
Terjesztési pontDistribution point
.NET-keretrendszer minimális verziója a Configuration Manager konzolMinimum .NET Framework version for Configuration Manager console Ellenőrzi, hogy a Microsoft .NET-keretrendszer 4.0-s telepítve van a Configuration Manager-konzol számítógépén.Checks whether Microsoft .NET Framework 4.0 is installed on the Configuration Manager console computer. A .NET-keretrendszer 4.0 letölthető Microsoft Download Center.You can download .NET Framework 4.0 from Microsoft Download Center. HibaError Configuration Manager-konzolConfiguration Manager console
.NET-keretrendszer minimális verziója a Configuration Manager-helykiszolgálóMinimum .NET Framework version for Configuration Manager site server Ellenőrzi, hogy a .NET-keretrendszer 3.5 telepítve van a Configuration Manager helykiszolgálón.Checks whether .NET Framework 3.5 is installed on the Configuration Manager site server. A Windows Server 2008, töltse le a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját a Microsoft Download Center.For Windows Server 2008, you can download the Microsoft .NET Framework 3.5 from Microsoft Download Center. A Windows Server 2008 R2 a .NET-keretrendszer 3.5 szolgáltatásként Kiszolgálókezelőben engedélyezheti.For Windows Server 2008 R2, you can enable the .NET Framework 3.5 as a feature within Server Manager. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
.NET-keretrendszer minimális verziója az SQL Server Express kiadásának a Configuration Manager másodlagos helyMinimum .NET Framework version for SQL Server Express edition installation for Configuration Manager secondary site Ellenőrzi, hogy a .NET keretrendszer 4.0-s telepítve van a Configuration Manager másodlagos helyéhez tartozó számítógépekre az SQL Server Express telepíthető-e.Verifies that .NET Framework 4.0 is installed on Configuration Manager secondary site computers for installing SQL Server Express. HibaError Másodlagos helySecondary site
Szülőadatbázis-/ gyermekadatbázis-rendezésParent/child database collation Ellenőrzi, hogy a Helyadatbázis rendezése egyezik-e a szülőhely adatbázisának rendezésével.Verifies that the collation of the site database matches the collation of the parent site's database. A hierarchiában található összes helyen ugyanazt az adatbázis-rendezést kell alkalmazni.All sites in a hierarchy must use the same database collation. HibaError Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
PowerShell 2.0 a helykiszolgálónPowerShell 2.0 on site server Ellenőrzi, hogy Windows PowerShell 2.0-s vagy újabb verzió van telepítve a helykiszolgálón a Configuration Manager Exchange connectorhoz.Verifies that Windows PowerShell 2.0 or a later version is installed on the site server for the Configuration Manager Exchange Connector. A PowerShell 2.0-ról a további tudnivalókat lásd: 968930-as számú cikk a Microsoft tudásbázisában.For more information about PowerShell 2.0, see Article 968930 in the Microsoft Knowledge Base. FigyelmeztetésWarning Elsődleges helyPrimary site
Elsődleges FQDNPrimary FQDN Egy teljesen minősített tartománynevét (FQDN) használatával ellenőrzi, hogy a számítógép NetBIOS-neve egyezik-e a helyi állomásnevével (az FQDN első címkéje) annak a számítógépnek.Using a fully qualified domain name (FQDN), verifies that the NetBIOS name of the computer matches the local hostname (first label of the FQDN) of the computer. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
SQL-kiszolgálóSQL Server
Távoli kapcsolódás a WMI-hez a másodlagos helyRemote Connection to WMI on Secondary Site Ellenőrzi, hogy a telepítő képes-e a WMI-hez a másodlagos helykiszolgálón távoli kapcsolatot létesíteni.Checks whether Setup is able to establish a remote connection to WMI on the secondary site server. FigyelmeztetésWarning Másodlagos helySecondary site
Szükséges SQL Server-rendezésRequired SQL Server Collation Ellenőrzi, hogy a példány az SQL Server és a Configuration Manager-hely adatbázisába, ha telepítve van, használatára van konfigurálva a SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS rendezést, kivéve, ha vannak az egy kínai operációs rendszert használ, és GB18030-támogatásra van szüksége.Verifies that the instance for SQL Server and the Configuration Manager site database, if installed, is configured to use the SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS collation, unless you are using a Chinese OS and require GB18030 support.

Az SQL Server-példány és az adatbázis rendezéseinek módosításával kapcsolatban bővebben lásd: SQL-rendezés és a unicode támogatás.For information about changing your SQL Server instance and database collations, see SQL collation and unicode support. A GB18030 támogatás engedélyezésével kapcsolatos további információkért lásd: nemzetközi támogatás.For more information about enabling GB18030 support, see International support.
HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Telepítő forrásmappájaSetup Source Folder Ellenőrzi, hogy a másodlagos hely számítógépfiókja rendelkezik-e olvasási NTFS fájlrendszeri engedéllyel fájlt, és olvasási megosztási engedéllyel a telepítő forrásmappájához és a megosztáshoz.Verifies that the computer account for the secondary site has Read NTFS file system permissions and Read share permissions to the Setup source folder and share.

MEGJEGYZÉS:: A másodlagos helykiszolgáló számítógép fióknak kell lennie egy rendszergazda rendszergazdai megosztások (például C$ és D$) használatakor a számítógép felhasználója.NOTE: The secondary site computer account must be an Administrator user on the computer if you use administrative shares (for example, C$ and D$).
HibaError Másodlagos helySecondary site
Telepítő ForrásverziójaSetup Source Version Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager verziója, a a másodlagos hely telepítéséhez megadott forrásmappában található megegyezik-e a Configuration Manager verziója, az elsődleges hely.Verifies that the Configuration Manager version in the source folder that you specified for the secondary site installation matches the Configuration Manager version of the primary site. HibaError Másodlagos helySecondary site
Használatban lévő HelykódSite code in use Ellenőrzi, hogy a megadott Helykód nem már használatban van a Configuration Manager-hierarchiában.Checks that the site code that you specified is not already in use in the Configuration Manager hierarchy. Egyedi helykódot kell megadnia ehhez a helyhez.You must specify a unique site code for this site. HibaError Elsődleges helyPrimary site
SMS-szolgáltató számítógép a helykiszolgálóval megegyező tartománnyal rendelkezikSMS Provider machine has same domain as site server Ellenőrzi, hogy az SMS-szolgáltató példányát futtató számítógép rendelkezik-e ugyanabban a tartományban, mint a helykiszolgáló.Checks whether a computer that runs an instance of the SMS Provider has the same domain as the site server. HibaError SMS ProviderSMS Provider
Az SQL Server EditionSQL Server Edition Ellenőrzi, hogy a helyen levő SQL Server kiadása nem SQL Server Express.Checks that the edition of SQL Server at the site is not SQL Server Express. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
Az SQL Server Express másodlagos helyenSQL Server Express on Secondary Site Ellenőrzi, hogy az SQL Server Express sikeresen telepíthető a helykiszolgáló számítógépén a másodlagos helyek.Checks that SQL Server Express can successfully install on the site server computer for a secondary site. HibaError Másodlagos helySecondary site
Az SQL Server a másodlagos hely számítógépénSQL Server on the Secondary Site Computer Ellenőrzi, hogy az SQL Server telepítve van-e a másodlagos hely számítógépén.Checks that SQL Server is installed on the secondary site computer. Az SQL Server nem telepíthető távoli helyrendszeren.You cannot install SQL Server on a remote site system.

FIGYELMEZTETÉS: Ez az ellenőrzés csak arra az esetre vonatkozik, ha az SQL Server Express meglévő példányának telepítését választotta.WARNING: This check applies only when you select to have Setup use an existing instance of SQL Server.
HibaError Másodlagos helySecondary site
Az SQL Server-folyamat memóriafoglalásaSQL Server process memory allocation Ellenőrzi, hogy az SQL Server lefoglalt-e legalább 8 GB memóriát a központi adminisztrációs helyen és elsődleges hely és a egy legalább 4 GB memóriát a másodlagos helyhez.Verifies that SQL Server reserves a minimum of 8 GB of memory for the central administration site and primary site, and a minimum of 4 GB of memory for the secondary site. További információkért lásd: konfigurálása az SQL Server Management Studióval kiszolgálómemória beállításai.For more information, see How to configure memory options using SQL Server Management Studio.

MEGJEGYZÉS:: Ez az ellenőrzés nem alkalmazható az SQL Server Express verzióra másodlagos helyen, amelynél a lefoglalt memória 1 GB-ra korlátozott.NOTE: This check is not applicable to SQL Server Express on a secondary site, which is limited to 1 GB of reserved memory.
FigyelmeztetésWarning SQL-kiszolgálóSQL Server
Az SQL Server szolgáltatást futtató fiókSQL Server service running account Ellenőrzi, hogy az SQL Server szolgáltatáshoz tartozó bejelentkezési fiók nem helyi felhasználói fiók vagy helyi szolgáltatás.Verifies that the logon account for the SQL Server service is not a local user account or LOCAL SERVICE. Az SQL Server-szolgáltatást érvényes tartományi fiók, a HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS vagy a HELYI RENDSZER használatára kell beállítania.You must configure the SQL Server service to use a valid domain account, NETWORK SERVICE, or LOCAL SYSTEM. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Az SQL Server TCP-PortSQL Server TCP Port Ellenőrzi, hogy a TCP engedélyezve van az SQL Server-példányt, és statikus port használatára van beállítva.Checks that TCP is enabled for the SQL Server instance and is set to use a static port. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
SQL Server-verzióSQL Server version Ellenőrzi, hogy az SQL Server támogatott verziója telepítve van-e a megadott Helyadatbázis-kiszolgálón.Verifies that a supported version of SQL Server is installed on the specified site database server. További információkért lásd: SQL Server-verziók támogatása.For more information, see Support for SQL Server versions. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
Nem támogatott operációsrendszer-verzió a frissítéshezUnsupported site system operating system version for upgrade A frissítés során ez a szabály ellenőrzi, hogy a terjesztési pontokkal nem azonos helyrendszerszerepkörök telepítve vannak a Windows Server 2008 vagy korábbi rendszerű számítógépeken.During an upgrade, this rule checks whether site system roles, other than distribution points, are installed on computers that run Windows Server 2008 or earlier versions.

MEGJEGYZÉS:: Mivel ez az ellenőrzés nem tudja feloldani az Azure-ban vagy a Configuration Manager integrálása az Intune a Microsoft Intune által használt felhőbeli tárhelyhez a telepített helyrendszerszerepkörök, figyelmen kívül hagyhatja ezeket a szerepköröket, téves figyelmeztetéseket.NOTE: Because this check cannot resolve the status of site system roles that are installed in Azure or for the cloud storage used by Microsoft Intune, when you integrate Intune with Configuration Manager, you can ignore warnings for these roles as false positives.
FigyelmeztetésWarning Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Nem támogatott helyrendszerszerepkör a bővített elsődleges helyen "Eszközintelligencia szinkronizálási pont"Unsupported site system role 'Asset Intelligence synchronization point' on the expanded primary site Ellenőrzi, hogy az Eszközintelligencia szinkronizálási pont helyrendszer-szerepkör nincs telepítve a bővíteni kívánt önálló elsődleges hely.Checks that the Asset Intelligence sync point site system role is not installed on the standalone primary site that you are expanding. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Nem támogatott helyrendszerszerepkör a bővített elsődleges helyen: "az Endpoint Protection pont"Unsupported site system role 'Endpoint Protection point' on the expanded primary site Ellenőrzi, hogy az Endpoint Protection pont helyrendszer-szerepkör nincs telepítve a bővíteni kívánt önálló elsődleges hely.Checks that the Endpoint Protection point site system role is not installed on the standalone primary site that you are expanding. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Nem támogatott helyrendszerszerepkör a bővített elsődleges helyen "a Microsoft Intune Connector"Unsupported site system role 'Microsoft Intune Connector' on the expanded primary site Ellenőrzi, hogy a Microsoft Intune Connector helyrendszer-szerepkör nincs telepítve a bővíteni kívánt önálló elsődleges hely.Checks that the Microsoft Intune Connector site system role is not installed on the standalone primary site that you are expanding. HibaError Központi adminisztrációs helyCentral administration site
Felhasználói állapot áttelepítési eszköz (USMT) telepítve vanUser State Migration Tool (USMT) installed Ellenőrzi, hogy telepítve van-e a Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) for Windows 8.1 felhasználói Felhasználóáttelepítő (USMT) összetevője.Checks whether the User State Migration Tool (USMT) component of Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) for Windows 8.1 is installed. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges hely (csak önálló)Primary site (standalone only)
Az SQL Server számítógép FQDN-jének ellenőrzéseValidate FQDN of SQL Server Computer Ellenőrzi, hogy érvényes-e az SQL Server számítógépéhez megadott teljes Tartománynevét.Checks that the FQDN that you specified for the SQL Server computer is valid. HibaError SQL-kiszolgálóSQL Server
Központi adminisztrációs hely verziójának ellenőrzéseVerify Central Administration Site Version Ellenőrzi, hogy a központi adminisztrációs hely a Configuration Manager verziójával rendelkezik-e.Checks that the central administration site has the same version of Configuration Manager. HibaError Elsődleges helyPrimary site
Az Active Directoryban való közzétételhez szükséges helykiszolgálói engedélyek ellenőrzéseVerify site server permissions to publish to Active Directory Ellenőrzi, hogy a helykiszolgáló számítógépfiókja rendelkezik-e teljes hozzáférés engedélyeket a rendszerkezelési tárolóhoz az Active Directory tartományában.Verifies that the computer account for the site server has Full Control permissions to the System Management container in the Active Directory domain. További információ a szükséges engedélyek konfigurálási beállításairól: hely közzététele az Active Directory előkészítése.For more information about your options to configure required permissions, see Prepare Active Directory for site publishing.

MEGJEGYZÉS:: Figyelmen kívül hagyhatja ezt a figyelmeztetést, ha manuálisan ellenőrizte az engedélyeket.NOTE: You can ignore this warning if you have manually verified the permissions.
FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Telepített Windows központi telepítési eszközökWindows Deployment Tools installed Ellenőrzi, hogy telepítve van-e a Windows ADK for Windows 10 Windows központi telepítési eszközök összetevője.Checks whether the Windows Deployment Tools component of Windows ADK for Windows 10 is installed. HibaError SMS ProviderSMS Provider
Windows feladatátvevő fürtWindows Failover Cluster Ellenőrzi, hogy egy felügyeleti ponttal vagy terjesztési ponttal rendelkező számítógépek nem részei egy Windows-fürtöt.Checks that computers that have a management point or distribution point are not part of a Windows Cluster. HibaError Felügyeleti pontManagement point
Terjesztési pontDistribution point
Telepített Windows előtelepítési környezetWindows Preinstallation Environment installed Ellenőrzi, hogy telepítve van-e a Windows ADK for Windows 10 a Windows előtelepítési környezet összetevője.Checks whether the Windows Preinstallation Environment component of the Windows ADK for Windows 10 is installed. HibaError SMS ProviderSMS Provider
Windows Rendszerfelügyeleti (webszolgáltatások WinRM) v1.1Windows Remote Management (WinRM) v1.1 Ellenőrzi, hogy a WinRM 1.1 telepítve van-e az elsődleges helykiszolgálón vagy a Configuration Manager konzoljának számítógépén a sávon kívüli felügyeleti konzol futtatásához.Verifies that WinRM 1.1 is installed on the primary site server or the Configuration Manager console computer to run the out-of-band management console. A WinRM 1.1 letöltéséről a további tudnivalókat lásd: 936059-es számú cikk a Microsoft tudásbázisában.For more information about how to download WinRM 1.1, see Article 936059 in the Microsoft Knowledge Base. FigyelmeztetésWarning Elsődleges helyPrimary site,
Configuration Manager-konzolConfiguration Manager console
WSUS a helykiszolgálónWSUS on site server Ellenőrzi, hogy a Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2) telepítve van-e a helykiszolgálón.Verifies that Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2) is installed on the site server. A szoftverfrissítési pont használatakor, amely nem a helykiszolgáló számítógépre telepítenie kell a WSUS felügyeleti konzolját a helykiszolgálón.When you use a software update point on a computer that is not the site server, you must install the WSUS Administration Console on the site server. A WSUS további ismertetését lásd: Windows Server Update Services.For more information about WSUS, see Windows Server Update Services. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site
Függőben lévő konfigurációs elem házirend frissítésePending configuration item policy updates Ha amikor az 1706-os verzióra frissít, vagy később, előfordulhat, hogy lásd ezt a figyelmeztetést, ha sok alkalmazástelepítéseket és legalább az egyik szükséges jóváhagyás indítása 1806, verzióban.Starting in version 1806, if you're updating from version 1706 or later, you may see this warning if you have many application deployments and at least one of them requires approval. Két lehetősége van:You have two options:

-Figyelmen kívül hagyhatja a figyelmeztetést, és folytassa a frissítést.- Ignore the warning and continue with the update. Ez a művelet hatására a nagyobb terhelést jelent a helykiszolgálón a frissítés során, a házirendek feldolgozza.This action causes higher processing on the site server during the update as it processes the policies. Több processzor terhelését a felügyeleti pont, a frissítés után is megjelenhetnek.You may also see more processor load on the management point after the update.

– Javítsa ki a kívánt alkalmazásra, amely nem követelmény, vagy az operációs rendszer követelményei.- Revise one of the applications that has no requirements or a specific OS requirement. Jelenleg előzetes feldolgozása néhány, a terhelés a helykiszolgálón.Pre-process some of the load on the site server at that time. Felülvizsgálat objreplmgr.log, és figyelje a processzor, a felügyeleti ponton.Review objreplmgr.log, and then monitor the processor on the management point. A feldolgozás befejezése után a hely frissítése.After the processing is complete, update the site. Még néhány további feldolgozás után a frissítést, de kevesebb, mint ha, figyelmen kívül hagyhatja a figyelmeztetést, az első lehetőség az marad.There will still be some additional processing after the update, but less than if you ignore the warning with the first option.
FigyelmeztetésWarning Elsődleges helyPrimary site

Rendszerkövetelmények előfeltételeinek ellenőrzésePrerequisite checks for system requirements

Ellenőrzés végrehajtásaCheck performed MAGYARÁZATExplanation SeveritySeverity Hely alkalmazhatóságiSite applicability
Az Active Directory tartomány funkcionális szintjének ellenőrzéseActive Directory Domain Functional Level Check Ellenőrzi, hogy az Active Directory-tartomány funkcionális szintje legalább Windows Server 2008 R2.Verifies that the Active Directory domain functional level is a minimum of Windows Server 2008 R2. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site
Kiszolgáló szolgáltatás futásának ellenőrzéseCheck Server Service is running Ellenőrzi, hogy a kiszolgáló szolgáltatás el van-e.Verifies that the Server Service is started. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Tartományi tagságDomain membership Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager számítógép egy Windows tartomány tagja-e.Verifies that the Configuration Manager computer is a member of a Windows domain. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
SMS-szolgáltatóSMS Provider,
SQL-kiszolgálóSQL Server
Tartományi tagságDomain membership Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager számítógép egy Windows tartomány tagja-e.Verifies that the Configuration Manager computer is a member of a Windows domain. FigyelmeztetésWarning Felügyeleti pont,Management point,
Terjesztési pontDistribution point
FAT-meghajtó a helykiszolgálónFAT Drive on Site Server Ellenőrzi, hogy a lemezmeghajtó a FAT fájlrendszerrel van-e formázva.Checks whether the disk drive is formatted with the FAT file system. A nagyobb biztonság érdekében telepítse a kiszolgáló összetevőit NTFS fájlrendszerrel formázott lemezmeghajtókra.For better security, install site server components on disk drives formatted with the NTFS file system. FigyelmeztetésWarning Elsődleges helyPrimary site
Szabad lemezterület a helykiszolgálónFree disk space on site server A helykiszolgáló telepítéséhez, a helykiszolgáló számítógépén legalább 15 GB szabad lemezterülettel kell rendelkeznie.To install the site server, the site server computer must have at least 15 GB of free disk space. További 1 GB szabad lemezterületnek kell lennie, ha az SMS-szolgáltató helyrendszerszerepkört ugyanezen a számítógépen telepíti.You must have an additional 1 GB of free space if you install the SMS Provider site system role on the same computer. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
Rendszer-újraindítás függőbenPending system restart Ellenőrzi, hogy egy másik program igényli-e a telepítő futtatása előtt újra kell indítani a kiszolgálót.Checks whether another program requires the server to be restarted before you run Setup. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
Configuration Manager-konzolonConfiguration Manager console,
SMS-szolgáltatóSMS Provider,
SQL Server,SQL Server,
Felügyeleti pont,Management point,
Terjesztési pontDistribution point
Írásvédett tartományvezérlőRead-Only Domain Controller Helyadatbázis és másodlagos hely kiszolgálói nem támogatott írásvédett tartományvezérlőn (RODC).Site database servers and secondary site servers are not supported on a read-only domain controller (RODC). További információkért tekintse meg a Microsoft-Support cikk Problems when installing SQL Server tartományvezérlőre.For more information, see the Microsoft Support article on Problems when installing SQL Server on a domain controller. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
SémakiterjesztésekSchema extensions Meghatározza, hogy az Active Directory Domain Services-séma ki van terjesztve, és ha igen, a használt sémakiterjesztések verzióját.Determines whether the Active Directory Domain Services schema has been extended, and if so, the version of the schema extensions that were used. Configuration Manager Active Directory sémakiterjesztései nem szükségesek a helykiszolgáló telepítéséhez, de javasoljuk, hogy azokat az összes Configuration Manager-szolgáltatásokat a teljes használatához.Configuration Manager Active Directory schema extensions are not required for site server installation, but we recommend them for the full use of all Configuration Manager features. A séma kiterjesztésének előnyeivel kapcsolatos további információkért lásd: hely közzététele az Active Directory előkészítése.For more information about the advantages of extending the schema, see Prepare Active Directory for site publishing. FigyelmeztetésWarning Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site
Helyrendszer-kiszolgáló teljes Tartománynevének hosszaSite Server FQDN Length Ellenőrzi a helykiszolgáló számítógép teljes Tartománynevét.Checks the length of the FQDN of the site server computer. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site
A Configuration Manager konzol nem támogatott operációs rendszerUnsupported Configuration Manager console operating system Ellenőrzi, hogy a Configuration Manager konzol a támogatott operációsrendszer-verziót futtató számítógépeken telepíthető.Verifies that the Configuration Manager console can be installed on computers that run a supported OS version. További információkért lásd: a támogatott operációs rendszerek a Configuration Manager konzol.For more information, see the Supported operating systems for the Configuration Manager console. HibaError Configuration Manager-konzolConfiguration Manager console
Nem támogatott operációs rendszer verzió a helykiszolgálón a telepítőUnsupported site server operating system version for Setup Ellenőrzi, hogy egy támogatott operációs rendszer fut-e a kiszolgálón.Verifies that a supported OS is running on the server. További információkért lásd: támogatott operációs rendszerek Configuration Manager helyrendszer-kiszolgálók.For more information, see Supported operating systems for Configuration Manager site system servers. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site,
Másodlagos helySecondary site,
Configuration Manager-konzolonConfiguration Manager console,
Felügyeleti pont,Management point,
Terjesztési pontDistribution point
Adatbázis-konzisztencia ellenőrzéseVerify database consistency 1602-es verziótól kezdve adatbázis-konzisztenciát ellenőrzi.Beginning with version 1602, this check verifies database consistency. HibaError Központi adminisztrációs helyen,Central administration site,
Elsődleges helyPrimary site