Padziļināšana — neapgūtu iespēju izpētīšana

Biznesa ieviešanas un pārdošanas vadītājiem

Padziļiniet savas zināšanas un paplašiniet pakalpojuma Dynamics 365 Sales lietošanu.

Padziļināšana

Vērtības palielināšana, izmantojot programmu Sales

Gūstiet apjomīgākas zināšanas par programmu Sales, lai palielinātu tās vērtību savā organizācijā.

Video: samaziniet izmaksas, izmantojot viedo automatizāciju

Video: palieliniet elastību, izmantojot digitālā satura izveides risinājumus

Paplašiniet programmas Sales lietojumu, izpētot uzlabotās funkcijas

Izpētiet programmas Dynamics 365 Sales neapgūtās iespējas.

Piezīme

Paplašiniet savas zināšanas par papildu Dynamics 365 produktiem

Izpētiet pakalpojumam Dynamics 365 Sales pieejamās papildu funkcijas.

Pašpalīdzības mācību moduļi

Padziļiniet savas zināšanas par pakalpojumu Dynamics 365 Sales atbilstoši savam grafikam, izmantojot Microsoft Learn pašpalīdzības moduļus.

Piezīme

Lai izpētītu citas lomas un saturu, skatiet pārskatu par Dynamics 365 Sales ieviešanas struktūru.