Opprett klassiske arbeidsområder i Power BI

I Power BI kan du opprette arbeidsområder, steder der du kan samarbeide med kolleger for å opprette og tilpasse samlinger av instrumentbord, rapporter og sideformaterte rapporter. Denne artikkelen handler om å opprette et klassisk arbeidsområde. Power BI har også den nye arbeidsområdeopplevelsen, som nå er standard. Se Forskjeller mellom nye og klassiske arbeidsområder for å sammenligne de to.

Er du klar til å overføre det klassiske arbeidsområdet? Se Oppgrader klassiske arbeidsområder til de nye arbeidsområdene i Power BI for mer informasjon.

Når du oppretter et klassisk arbeidsområde, oppretter du en underliggende, tilknyttet Microsoft 365-gruppe. All administrasjon av arbeidsområdet skjer i Microsoft 365. Du kan legge til kolleger som medlemmer eller administratorer i disse arbeidsområdene. Dere kan samarbeide i arbeidsområdet om instrumentbord, rapporter og andre artikler som dere planlegger å publisere til et bredere publikum. Alle brukere du legger til i et arbeidsområde, trenger en Power BI Pro-lisens.

Opprett et klassisk arbeidsområde basert på en Microsoft 365-gruppe

Når du oppretter et arbeidsområde, er det basert på en Microsoft 365-gruppe.

 1. Velg Arbeidsområder>Opprett arbeidsområde.

  Screenshot of Create workspace.

  Her kan du plassere innhold som du og kollegene dine kan samarbeide på.

 2. I Du oppretter et oppgradert arbeidsområde-banneret, klikker du Gå tilbake til klassisk.

  Screenshot of Revert to classic workspace option.

  Obs!

  Hvis du ikke ser dette banneret, har Power BI-administratoren blokkert muligheten til å opprette klassiske arbeidsområder. Du kan opprette ett av de nye arbeidsområdene i stedet.

 3. Gi arbeidsområdet et navn. Hvis den tilsvarende arbeidsområde-ID-en ikke er tilgjengelig, redigerer du den slik at du får en unik ID.

  Screenshot of Name the workspace.

  Når du oppretter en app fra arbeidsområdet, har den som standard samme navn og ikon som arbeidsområdet. Du kan endre begge når du oppretter appen.

 4. Du har noen flere alternativer å angi. Hvis du velger Offentlig, kan alle i organisasjonen se hva som er i arbeidsområdet. Privat betyr at bare medlemmer av arbeidsområdet kan se innholdet.

  Screenshot of Set Private or Public.

  Du kan ikke endre innstillingen for offentlig/privat når du har opprettet gruppen.

 5. Du kan også velge hvorvidt medlemmer kan redigere eller om de skal ha skrivebeskyttet tilgang.

  Screenshot of Set edit or view-only.

 6. Legg til e-postadressene til personene du vil at skal ha tilgang til arbeidsområdet, og velg Legg til. Du kan ikke legge til gruppealiaser, bare enkeltpersoner.

  Legg bare til personer i arbeidsområdet du vil redigere innholdet i. Hvis de bare skal vise innholdet, legger du dem ikke til i arbeidsområdet. Inkluder dem når du publiserer appen.

 7. Bestem hvorvidt hver person skal være et medlem eller en administrator.

  Screenshot of Set Member or Admin.

  Administratorer kan redigere selve arbeidsområdet og dessuten legge til andre medlemmer. Medlemmer kan redigere innholdet i arbeidsområdet, med mindre de har skrivebeskyttet tilgang. Både administratorer og medlemmer kan publisere appen.

 8. Velg Lagre.

Power BI oppretter arbeidsområdet, og åpner det. Det vises i listen over arbeidsområder som du er medlem av. Fordi du er administrator, kan du velge Flere alternativer (...) for å gå tilbake og gjøre endringer i det, legge til nye medlemmer eller endre tillatelsene for medlemmer.

Screenshot of Edit workspace.

Når du oppretter området for første gang, må du være obs på at det kan ta rundt én time før arbeidsområdet blir overført til Microsoft 365.

Legg til et bilde i arbeidsområdet i Microsoft 365 (valgfritt)

Som standard oppretter Power BI en liten farget sirkel med appens initialer. Det kan være lurt å tilpasse det med et bilde. Hvis du vil legge til et bilde, må du ha en Exchange Online-lisens.

 1. Velg Arbeidsområder, velg Flere alternativer (...) ved siden av navnet på arbeidsområdet og deretter Medlemmer.

  Screenshot of Select Workspace Members.

  Microsoft 365 Outlook-kontoen for arbeidsområdet åpnes i et nytt nettleservindu.

 2. Velg Rediger-blyanten.

  Screenshot of Microsoft 365 pencil icon.

 3. Velg kamerabildet, og finn bildet du vil bruke.

  Screenshot of Select the camera image.

  Bilder kan være .png-, .jpg- eller .bmp-filer. Filstørrelsen kan være stor, opptil 3 MB.

 4. Velg OK og deretter Lagre.

  Bildet erstatter den fargede sirkelen i Microsoft 365 Outlook-vinduet.

  Screenshot of Customized image.

  Etter noen minutter vises bildet også i Power BI.

Legg til innhold i arbeidsområdet

Når du har opprettet et arbeidsområde, er det tid for å legge til innhold i det. Du legger til innhold på samme måte som i Mitt arbeidsområde. Forskjellen er bare at andre personer i arbeidsområdet også kan se og bruke innholdet. En stor forskjell er at når du er ferdig, kan du publisere innholdet som en app.

Når du viser innholdet i en innholdsliste i et arbeidsområde, vises navnet på arbeidsområdet som eieren av innholdet.

Distribuer en app

Hvis du vil distribuere offisielt innhold til et stort publikum i organisasjonen din, kan du publisere en app fra arbeidsområdet ditt. Når innholdet i arbeidsområdet er klart, velger du hvilke instrumentbord og rapporter du vil publisere, og deretter publiserer du dem som en app. Du kan opprette én app fra hvert arbeidsområde. Se Publisere en app fra et arbeidsområde for mer informasjon.

Apper eller organisatoriske innholdspakker?

Apper er utviklingen av organisasjonsinnholdspakker som avvikles. Det er på tide å oppgradere innholdspakkene til apper hvis du ikke har begynt med det allerede. Er du klar til å overføre det klassiske arbeidsområdet nå? Se Oppgrader klassiske arbeidsområder til de nye arbeidsområdene i Power BI for mer informasjon.

Neste trinn