Den nye arbeidsom råde opplevelsen i Power BI

Arbeidsområder er steder der du kan samarbeide med kolleger for å opprette samlinger av instrumentbord, rapporter, datasett og sideformaterte rapporter. Den nye arbeidsområdeopplevelsen hjelper deg med å styre tilgang til innhold. Denne artikkelen beskriver de nye arbeidsområdene, og hvordan de skiller seg fra de klassiske arbeidsområdene. I liket med klassiske arbeidsområder bruker du dem fortsatt til å opprette og distribuere apper.

Klar til å opprette et nytt arbeidsområde? Les Opprett et nytt arbeidsområde.

Ny arbeidsområdeopplevelse i Power BI

Nye, oppgraderte arbeidsområder og eksisterende klassiske arbeidsområder eksisterer side ved side. Den nye arbeidsområdeopplevelsen er standard arbeidsområde. Du kan fortsette å opprette og bruke klassiske arbeidsområder basert på Microsoft 365-grupper, hvis du har behov for det. Er du klar til å overføre det klassiske arbeidsområdet? Se Oppgrader klassiske arbeidsområder til de nye arbeidsområdene i Power BI for mer informasjon.

Forskjeller mellom nye og klassiske arbeidsområder

Med de nye arbeidsområdene har vi omstrukturert noen funksjoner. Her er de viktigste forskjellene.

 • Oppretting av de nye arbeidsområdene oppretter ikke Microsoft 365-grupper, i motsetning til i klassiske arbeidsområder. All administrasjon av nye arbeidsområder foregår i Power BI, ikke i Office 365. Du kan fortsatt administrere brukertilgang til innhold via Microsoft 365-grupper, hvis du vil. Du legger bare til en Microsoft 365-gruppe i tilgangslisten for arbeidsområdet.
 • Bruk mer detaljerte arbeidsområderoller for mer fleksibel administrasjon av tillatelser i de nye arbeidsområdene. I klassiske arbeidsområder kan du bare legge til enkeltpersoner i medlems- og administratorlisten.
 • Tilordne brukergrupper til roller i arbeidsområder: I de nye arbeidsområdene kan du legge til flere Active Directory-sikkerhetsgrupper, distribusjonslister eller Microsoft 365-grupper i disse rollene for enklere brukeradministrasjon.
 • Kontaktliste: I de nye arbeidsområdene kan du angi hvem som mottar varsel om aktivitet i arbeidsområdene.
 • Opprett malfiler: du kan bare opprette malfiler i de nye arbeidsom rådene. Malapper er apper som du kan distribuere til kunder utenfor organisasjonen. Disse kundene kan deretter koble til sine egne data med malappen. Finn ut mer om malapper.
 • Del datasett: Hvis du vil dele et datasett utenfor et bestemt arbeidsområde, må du lagre rapporten som inneholder datasettet, til et av de nye arbeidsområdene. Du kan ikke dele datasett fra klassiske arbeidsområder. Les mer om delte datasett.
 • Organisatoriske innholds pakker: apper og maler apps erstatter organisatoriske innholds pakker i de nye arbeidsom rådene. Organisasjonsinnholdspakker avvikles. Nå passer det å oppgradere innholdspakkene dine til apper. Se Oppgrader klassiske arbeidsområder til de nye arbeidsområdene i Power BI for mer informasjon.

Denne artikkelen forklarer disse funksjonene i større detalj.

Obs!

Power BI fortsetter å føre opp alle Microsoft 365-gruppene som du er medlem av. Dermed unngår du å endre eksisterende arbeidsflyter.

Funksjoner som fungerer ulikt

Noen funksjoner fungerer annerledes i de nye arbeidsområdene. Disse forskjellene er bevisste, basert på tilbakemeldinger vi har mottatt fra kunder. De gir en mer fleksibel tilnærming til samarbeid i arbeidsområder.

 • Lisensieringshåndhevelse: Publisering av rapporter til et nytt arbeidsområde håndhever eksisterende lisensieringsregler. brukere som samarbeider i nye arbeidsom råder eller deler innhold til andre i Power BI-tjenesten, trenger en Power BI Pro eller Premium Per bruker-lisens (PPU). brukere uten en Pro-eller PPU-lisens se feilen «bare brukere med Power BI Pro lisenser kan publisere til dette arbeidsom rådet.»
 • Innstillingen «Medlemmer kan dele på nytt» : Bidragsyterrollen i de nye arbeidsområdene erstatter innstillingen «Medlemmer kan dele på nytt» i de klassiske arbeidsområdene.
 • Skrivebeskyttede arbeidsområder: Seerrollen i de nye arbeidsområdene erstatter det å gi brukerne skrivebeskyttet tilgang til et klassisk arbeidsområde. Seerrollen gir lignende skrivebeskyttet tilgang til innholdet i de nye arbeidsområdene.
 • brukere uten Pro eller Premium Per bruker (PPU)-lisens kan få tilgang til et nytt arbeidsom råde hvis arbeidsom rådet er i en Power BI Premium kapasitet, men bare hvis de har Viewer-rollen.
 • Tillat at brukere kan eksportere data: Også brukere med seerrollen i det nye arbeidsområdet kan eksportere data hvis de har kompileringstillatelse på datasettene i dette arbeidsområdet. Les mer om Kompileringstillatelse for datasett.
 • Ingen Forlat arbeidsområde-knapp i de nye arbeidsområdene.

Kontaktliste for arbeidsområde

Med den nye Kontaktliste-funksjonen kan du angi hvilke brukere som vil bli varslet om problemer som oppstår i de nye arbeidsområdene. Standardinnstillingen er at alle brukere eller grupper som er angitt som arbeidsområdeadministrator i det nye arbeidsområdet, blir varslet. Du kan legge til i listen. Brukere eller grupper i kontaktlisten er også oppført i brukergrensesnittet (UI) til de nye arbeidsområdene, slik at sluttbrukere i arbeidsområdet vet hvem de skal kontakte.

Les om hvordan du oppretter kontaktlisten for arbeidsområdet.

Arbeidsområde for OneDrive

Som vi har sagt, oppretter ikke Power BI en Microsoft 365-gruppe bak kulissene når du oppretter et av de nye arbeidsområdene. Likevel kan det være nyttig å ha en OneDrive knyttet til det nye arbeidsområdet. Med OneDrive-funksjonen for arbeidsområder i de nye arbeidsområdene kan du konfigurere en Microsoft 365-gruppe der fillagring for SharePoint-dokumentbibliotek er tilgjengelig for arbeidsområdebrukere. Du oppretter gruppen utenfor Power BI.

Power BI synkroniserer ikke mellom Microsoft 365-gruppemedlemskap og tillatelser for brukere eller grupper med tilgang til det nye arbeidsområdet. Du kan synkronisere dem: Administrer arbeidsområdetilgang gjennom den samme Microsoft 365-gruppen hvis fillagring du konfigurerer i denne innstillingen.

Les om hvordan du stiller inn OneDrive for arbeidsområdet.

Roller i de nye arbeidsområdene

Med Roller kan du bestemme hvem som kan gjøre hva i de nye arbeidsområdene, slik at team kan samarbeide. Hvis du vil gi tilgang til et nytt arbeidsområde, tilordner du disse brukergruppene eller enkeltpersonene til én av arbeidsområderollene: administrator, medlem, bidragsyter eller seer. Se roller i de nye arbeidsom rådene hvis du vil ha mer informasjon om de forskjellige rollene.

Administrere og overvåke nye arbeidsom råder

Arbeidsområder av den nye typen administreres i administrasjonsportalen for Power BI. Power BI-administratorer bestemmer hvem i en organisasjon som kan opprette arbeidsområder og distribuere apper. Les om å administrere brukeres mulighet til å opprette arbeidsområder i artikkelen Administrasjonsportal.

Administratorer kan også se tilstanden til alle arbeidsområdene i organisasjonen. De kan administrere, gjenopprette og til og med slette arbeidsområder. Les om å administrere selve arbeidsområdene i artikkelen «Administrasjonsportal».

Revisjon

Power BI reviderer følgende aktiviteter i nye arbeidsområder.

Egendefinert navn Operasjonsnavn
Opprettet Power BI-mappe CreateFolder
Slettet Power BI-mappe DeleteFolder
Oppdatert Power BI-mappe UpdateFolder
Oppdatert Power BI-mappetilgang UpdateFolderAccess

Finn ut mer om Power BI-revisjon.

Viktige faktorer og begrensninger

Begrensninger å være klar over:

 • Arbeidsområder kan inneholde maksimalt 1000 datasett eller 1000 rapporter per datasett.
 • Power BI Publisher for Excel støttes ikke.
 • Enkelte spesial tegn støttes ikke i arbeidsom råde navn når du bruker et XMLA-endepunkt. Du kan unngå dette ved å bruke URL-koding av spesial tegn, for eksempel en skrå strek / , bruk % 2F.

Vanlige spørsmål

Påvirkes koblinger til eksisterende innhold av det nye arbeidsområdet?

Nei. Koblinger til eksisterende elementer i klassiske arbeidsområder blir ikke påvirket av det arbeidsområdet. Generell tilgjengelighet (GA) av det nye arbeidsområdet forandrer hvilket område som opprettes som standard, men ikke eksisterende arbeidsområder.

Fører denne generelle tilgjengeligheten til at eksisterende arbeidsområder oppgraderes til det nye arbeidsområdet?

Nei. Den generelle tilgjengeligheten av det nye arbeidsområdet forandrer kun hva slags arbeidsområde som opprettes som standard. Eksisterende klassiske arbeidsområder som er basert på Microsoft 365-grupper, forblir uendret.

Opprettes det fortsatt arbeidsområder for Microsoft 365-grupper automatisk?

Ja. Siden vi støtter begge typer arbeidsområder side ved side, fortsetter vi å føre opp alle Microsoft 365-gruppene du har tilgang til, i listen over arbeidsområder.

Neste trinn