Eksempel på mulighetsanalyse for Power BI: Se en omvisning

Det innebygde eksemplet inneholder et instrument bord, en rapport og et data sett for et program vare selskap som har to salgs kanaler: direkte og partner. Salgssjefen opprettet dette instrumentbordet for å spore salgsmuligheter og omsetning, sortert etter område, hvor omfattende avtalen er og gjeldende kanal.

Dette eksemplet er avhengig av to omsetningsmål:

 • Omsetning: En selgers estimat av hva omsetning vil bli.
 • Beregnet inntekt: Beregnet som omsetning x sannsynlighetsprosent og godtas som en mer nøyaktig indikasjon på faktisk salgsomsetning. Sannsynlighet bestemmes av avtalens gjeldende salgstrinn:
  • Kundeemne: 10 %
  • Kvalifiser: 20 %
  • Løsning: 40 %
  • Forslag: 60 %
  • Fullfør: 80 %

Instrumentbord for Eksempel på mulighetsanalyse

Dette eksemplet er del av en serie som viser hvordan du kan bruke Power BI med forretningsorienterte data, rapporter og instrumentbord. Det ble laget med reelle data fra obviEnce, som har blitt anonymisert. dataene er tilgjengelige i flere formater: innebygd eksempel, pbix Power BI Desktop file eller Excel arbeids bok. Se Eksempler for Power BI.

denne opplæringen utforsker det innebygde eksemplet for mulighets analyse i Power BI-tjenesten. Ettersom rapportopplevelsen er like i Power BI Desktop og i tjenesten, kan du også følge med ved å bruke PBIX-eksempelfilen i Power BI Desktop.

Du trenger ikke en Power BI-lisens for å utforske eksemplene i Power BI Desktop. hvis du ikke har en Power BI Pro eller Premium Per bruker-lisens (PPU), kan du lagre eksemplet i mitt arbeidsom råde i Power BI-tjenesten.

Hent eksemplet

før du kan bruke eksemplet, må du laste det ned i tjenesten, eller få pbix-filen eller Excel-arbeidsboken.

Få det innebygde eksemplet

 1. Åpne Power BI-tjenesten (app.powerbi.com), logg på, og åpne arbeidsområdet der du vil lagre eksemplet.

  hvis du ikke har en Power BI Pro eller Premium Per bruker-lisens (PPU), kan du lagre eksemplet i mitt arbeidsom råde.

 2. I hjørnet nederst til venstre velger du Hent data.

  Velg Hent data.

 3. Velg EksemplerHent data-siden som åpnes.

 4. Merk Eksempel på mulighetsanalyse, og velg Koble til.

  Koble til eksempel

 5. Power BI importerer det innebygde eksemplet, og legger til et nytt instrument bord, en rapport og et nytt data sett i det gjeldende arbeidsom rådet.

  Oppføring i eksempel på mulighetsanalyse

Hent PBIX-filen for dette eksemplet

Du kan også laste ned eksemplet på mulighetsanalyse som en PBIX-fil, som er laget for bruk med Power BI Desktop.

Hent Excel-arbeidsboken for dette eksemplet

Hvis du vil vise datakilden for dette eksemplet, er det også tilgjengelig som en Excel-arbeidsbok. Arbeidsboken inneholder Power View-ark som du kan vise og endre. Hvis du vil se rådataene, må du aktivere dataanalysetilleggene og deretter velge Power Pivot > Behandle. Hvis du vil aktivere Power View- og Power Pivot-tilleggene, kan du ta en titt på Utforsk Excel-eksemplene i Excel for mer informasjon.

Hva forteller instrumentbordet oss?

Salgssjefen har opprettet et instrumentbord for å spore måledataene som er viktigst for vedkommende. Når vedkommende ser noe interessant, kan vedkommende velge en flis og fordype seg i dataene:

 • Firmaets omsetning er USD 2 milliarder, og beregnet omsetning er USD 461 millioner.
 • Antall muligheter og omsetning følger et kjent traktmønster med totaler som reduseres for hvert etterfølgende nivå.
 • De fleste mulighetene er i området Øst.
 • Store muligheter genererer høyere omsetning enn mellomstore eller små muligheter.
 • Store partneravtaler genererer høyere omsetning: USD 8 millioner i gjennomsnitt kontra USD 6 millioner for direktesalg.

Siden innsatsen for å få i gang en avtale er den samme uansett om avtalen klassifiseres som stor, mellomstor eller liten, bør firmaet analysere dataene for å finne ut mer om store muligheter.

 1. Fra arbeidsområdet der du lagret eksemplet, åpner du Instrumentbord-fanen. Deretter finner du instrumentbordet for eksempel på mulighetsanalyse og merker det.

 2. Merk flisen Antall salgsmuligheter, sortert etter partnerdrevet og salgstrinn for å åpne den første siden i rapporten Eksempel på mulighetsanalyse.

  Flisen Antall salgsmuligheter, sortert etter partnerdrevet og salgstrinn

Utforsk sidene i rapporten

Vis hver side i rapporten ved å merke sidefanene nederst.

Siden Oversikt over antall salgsmuligheter

Siden Antall salgsmuligheter

Vær oppmerksom på følgende detaljer:

 • Øst er det største området når det gjelder antall muligheter.
 • Merk hver region for å filtrere siden etter område, i sektordiagrammet Antall salgsmuligheter, sortert etter område. Legg merke til at partnere forsøker seg på betydelig større muligheter for hvert område.
 • Stolpediagrammet for antall salgsmuligheter, sortert etter partnerdrevet og salgsmulighetsstørrelse, viser tydelig at de fleste av de store salgsmulighetene er partnerdrevne, mens flere av de små og mellomstore salgsmulighetene ikke er det.
 • Velg hvert salgstrinn for å se forskjellen i antallet området, i stolpediagrammet Antall salgsmuligheter, sortert etter salgstrinn. Legg merke til at selv om Øst-området har størst antall salgsmuligheter, har alle de tre områdene i Løsning, Forslag og Fullfør sammenlignbare antall. Dette resultatet betyr at vi inngår en høyere prosentandel avtaler i områdene Sentralt og i Vest.

Siden Omsetningsanalyse

Denne siden ser på dataene på liknende måte, men ser på omsetning i stedet for antall.

Siden Omsetningsoversikt

Vær oppmerksom på følgende detaljer:

 • Øst er det største området vårt, ikke bare når det gjelder antall salgsmuligheter, men også når det gjelder omsetning.
 • Hvis du filtrerer diagrammet Omsetning, sortert etter salgstrinn og partnerdrevet ved å velge Ja for Partnerdrevet, ser du en omsetning på USD 1,5 milliarder og en beregnet omsetning på USD 294 millioner. Sammenlign disse beløpene med USD 644 millioner og USD 166 millioner for omsetning som ikke er partnerdrevet.
 • Gjennomsnittlig omsetning for store kontoer er større (8 millioner) hvis salgsmuligheten er partnerdrevet, sammenlignet med 6 millioner hvis bedriften ikke er partnerdrevet.
 • Gjennomsnittlig omsetning for store salgsmuligheter er nesten dobbelt så store som for mellomstore muligheter for partnerdrevne bedrifter.
 • Gjennomsnittlig omsetning for små og mellomstore bedrifter er sammenlignbare for både partnerdrevne og ikke-partnerdrevne bedrifter.

Partnerne våre er helt klart flinkere til å selge til kunder, sammenlignet med de som ikke er partnere. Det kan være lurt å kanalisere flere avtaler via partnerne.

Antall muligheter, sortert etter område og trinn

Denne siden i rapporten tar for seg data som ligner på dataene på forrige side, men bryter dem ned etter område og trinn.

Siden Antall på områdenivå

Vær oppmerksom på følgende detaljer:

 • Hvis du velger Øst i sektordiagrammet Antall salgsmuligheter, sortert etter område for å filtrere etter Øst-området, ser du at salgsmulighetene i dette området er fordelt nesten likt mellom partnerdrevet og ikke-partnerdrevet.
 • Store salgsmuligheter er mest vanlig i Sentralt-området, små salgsmuligheter er mest vanlig i Øst-området, og middels store salgsmuligheter er mest vanlig i Vest-området.

Siden Kommende salgsmuligheter, sortert etter måned

På denne siden ser vi på lignende faktorer, men denne gangen fra et dato- og klokkeslettperspektiv.

Siden Kommende salgsmuligheter

Økonomisjefen bruker denne siden til å administrere arbeidsmengde. Hvis vedkommende ser på omsetningsmulighetene, sortert etter salgstrinn og -måned, kan vedkommende planlegge på riktig måte.

Vær oppmerksom på følgende detaljer:

 • Gjennomsnittlig omsetning for Fullfør-salgstrinnet er høyest. Inngåelse av disse avtalene prioriteres høyt.
 • Hvis du filtrerer etter måned (ved å velge en måned i Måned-sliceren), ser du at januar har en høy andel store avtaler på Fullfør-salgstrinnet, med en beregnet omsetning på USD 75 millioner. I februar befinner derimot avtalene seg i hovedsak på Løsning- og Forslag-salgstrinnene.
 • Beregnet omsetning varierer basert på salgsnivå, antall muligheter og avtalestørrelse. Legg til filtre for disse faktorene ved bruk av Filterruten til høyre for å finne ytterligere informasjon.

Neste trinn: Koble deg til dataene

Det er trygt å prøve seg frem i dette miljøet, ettersom du kan velge ikke å lagre endringene. Men hvis du lagrer dem, kan du alltid velge Hent data for en ny kopi av dette eksemplet.

Vi håper omvisningen har vist deg hvordan Power BIs instrumentbord, spørsmål og svar og rapporter kan gi deg innsikt i eksempeldata. Nå er det din tur til å koble deg til dine egne data. Med Power BI kan du koble deg til en rekke ulike datakilder. Hvis du vil vite mer, kan du se Kom i gang med Power BI-tjenesten.