Hva er rapportserver for Power BI?

Rapportserver for Power BI er en lokal rapportserver med en nettportal der du kan vise og behandle rapporter og KPI-er. I tillegg til rapportserveren følger verktøyene for å opprette Power BI-rapporter, paginerte rapporter, mobilrapporter og KPI-er. Brukerne kan få tilgang til disse rapportene på forskjellige måter: de kan vise dem i en nettleser eller på en mobil enhet, eller som en e-post i innboksen.

Skjermbilde som viser nettportalen til rapportserver for Power BI.

Sammenligning av rapportserver for Power BI

Rapportserver for Power BI ligner på både SQL Server Reporting Services og onlinetjenestene for Power BI, men på forskjellige måter. Rapportserver for Power BI drifter, i likhet med Power BI-tjenesten, Power BI-rapporter (.pbix), Excel-filer og paginerte rapporter (.rdl). Rapportserver for Power BI er, i likhet med Reporting Services, en lokal tjeneste. Funksjonene til rapportserver for Power BI er en del av Reporting Services: Alt du kan gjøre i Reporting Services, kan du også gjøre med rapportserver for Power BI, sammen med støtten for Power BI-rapporter. Se Sammenligning av rapportserver for Power BI og Power BI-tjenesten for mer informasjon.

Lisensiering av rapportserver for Power BI

Rapportserver for Power BI er tilgjengelig via to ulike lisenser: Power BI Premium og SQL Server Enterprise Edition med Software Assurance. Se Microsofts volumlisensiering for mer informasjon. Med en Power BI Premium-lisens kan du opprette en hybrid distribusjon med en blanding av skytjenester og lokale tjenester.

Hvis du publiserer Power BI-rapporter til rapportserver for Power BI, trenger du også en Power BI Pro-lisens. Du trenger ikke en Power BI Pro-lisens for å vise og jobbe med Power BI-rapporter på rapportserver for Power BI.

Obs!

For Power BI Premium er rapportserver for Power BI er bare inkludert med P SKU-er. Den er ikke inkludert i EM SKU-er.

Nettportal

Inngangspunktet for rapportserver for Power BI er en sikker nettportal som du kan vise i en hvilken som helst moderne nettleser. Her får du tilgang til alle rapporter og KPI-er. Innholdet i nettportalen er organisert i et tradisjonelt mappehierarki. Innholdet er gruppert etter type i mappene: Power BI-rapporter, mobilrapporter, paginerte rapporter, KPI-er og Excel-arbeidsbøker. Delte datasett og datakilder er i sine egne mapper og kan brukes som byggeblokker for rapportene dine. Du kan merke favoritter for å vise dem i en enkelt mappe. Du kan også opprette KPI-er direkte i nettportalen.

Fotografi som viser en bærbar datamaskin som viser nettportalen til rapportserver for Power BI.

Du kan behandle innholdet i nettportalen avhengig av tillatelsene. Du kan planlegge behandling av rapporten, få tilgang til rapporter ved forespørsel og abonnere på publiserte rapporter. Du kan også bruke et egendefinert varemerke på nettportalen din.

Mer om nettportalen for rapportserver for Power BI.

Power BI-rapporter

Du kan opprette Power BI-rapporter (.pbix) med versjonen av Power BI Desktop som er optimalisert for rapportserveren. Du kan deretter publisere dem til og vise dem i nettportalen i ditt eget miljø.

Power BI-rapporter på rapportserver for Power BI

En Power BI-rapport gir innsyn i flere perspektiver i en datamodell, med visualiseringer som representerer forskjellige funn og innsyn fra dette datamodellen. En rapport kan ha bare en visualisering eller sider som er fulle av visualiseringer. Du kan lese og utforske rapporter eller opprette dem for andre, avhengig av rollen din.

Les mer om hvordan du installerer Microsoft Power BI Desktop.

Paginerte rapporter

Paginerte rapporter (.rdl) er rapporter i dokumentstil med visualiseringer der tabeller utvides både vannrett og loddrett for å vise alle dataene, fra side til side etter behov. Dette er flott for å generere fast oppsett og perfekte dokumenter optimalisert for utskrift, for eksempel PDF- og Word-filer.

Paginerte rapporter på rapportserver for Power BI

Du kan opprette paginerte rapporter ved bruk av Report Builder eller Report Designer i SQL Server Data Tools (SSDT).

Mobilrapporter for Reporting Services

Mobilrapporter kobler til lokale data og har et responsivt oppsett som tilpasser seg til forskjellige enheter, og de forskjellige måtene du holder dem. Du kan opprette dem med SQL Server Mobile Report Publisher.

Mer om Mobilrapporter for Reporting Services.

Rapportserverens programmeringsfunksjoner

Dra nytte av programmeringsfunksjoner for rapportserver for Power BI, slik at du kan utvide og tilpasse rapportene, med API-er for å integrere eller utvide data og rapportbehandling i egendefinerte programmer.

Mer utviklerdokumentasjon for rapportserveren.

Neste trinn

Installer rapportserver for Power BI
Last ned Report Builder

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet