Sammenligning av rapportserver for Power BI og Power BI-tjenesten

Rapportserver for Power BI og Power BI-tjenesten har mye til felles og en del viktige forskjeller. Denne tabellen forklarer det hele.

Funksjoner i rapportserver for Power BI og Power BI-tjenesten

Egenskaper Rapportserver for Power BI Power BI-tjeneste Notater
Analyser i Excel Nei Ja Analyser i Excel
Distribusjon Lokalt eller skybasert Sky Rapportserver for Power BI kan distribueres i virtuelle Azure-maskiner (driftet sky) dersom det er lisensiert via Power BI Premium eller SQL Server Enterprise med Software Assurance
Datakilder Skybasert og/eller lokalt Skybasert og/eller lokalt
Lisens Power BI Premium eller SQL Server EE med Software Assurance (SA) Power BI Pro og/eller Power BI Premium
Livssyklus Policy for moderne livssyklus Fullstendig administrert tjeneste
Utgivelsessyklus Tre ganger i året (januar, mai, september) Én gang i måneden De nyeste funksjonene og løsningene kommer til Power BI tjenesten først. En samling av kjernefunksjonaliteter fra Power BI Desktop-versjoner for tjenesten leveres til rapportserver for Power BI i hver utgivelse. De fleste andre funksjoner er kun ment for Power Bi-tjenesten.
Sammensatte modeller Nei Ja
Å koble til tjenester som Salesforce Ja Ja Koble til til tjenestene du bruker med mal-apper i Power BI tjenesten. Bruk sertifiserte koblinger til å koble til tjenester i rapportserver for Power BI. Se Datakilder for Power BI-rapporter i rapportserver for Power BI for å få mer informasjon.
Å opprette Power BI-rapporter i Power BI Desktop Ja Ja
Å opprette Power BI-rapporter i nettleseren Nei Ja
Instrumentbord Nei Ja Instrumentbord i Power BI-tjenesten
Å distribuere en rapportgruppe ved bruk av apper Nei Ja Opprette og publisere apper med instrumentbord og rapporter
Gateway påkrevd Nei Ja for lokale datakilder
Drifte og koble til delte Power BI-datasett Nei Ja Introduksjon til datasett på tvers av arbeidsområder
Organisatoriske innholdspakker Nei Ja Organisasjonsinnholdspakker blir avskrevet og erstattes av mal-apper.
Spørsmål og svar Nei Ja Spørsmål og svar i Power BI-tjenesten og Power BI Desktop
Hurtiginnsikter Nei Ja Automatisk generere datainnsikt med Power BI
Paginerte rapporter Ja Ja Paginerte rapporter er tilgjengelige i Power BI tjenesten i en Premium kapasitet
Power BI-mobilapper Ja Ja Oversikt over Power BI-mobilapper
Strømming i sanntid Nei Ja Strømming i sanntid i Power BI
Automatisk sideoppdatering for DirectQuery-modeller Nei Ja Automatisk sideoppdatering
ArcGIS for Power BI Ja Ja ArcGIS for Power BI
E-postabonnementer for Power BI-rapporter Nei Ja Abonner for deg selv eller andre på en rapport eller et instrumentbord i Power BI-tjenesten
E-postabonnementer for paginerte rapporter Ja Ja Abonner for deg selv og andre på sideformaterte rapporter i Power BI-tjenesten

E-postlevering i Rapporteringstjenester
Datavarsler Nei Ja Datavarsler i Power BI-tjenesten
Sikkerhet på radnivå (RLS) Ja Ja Tilgjengelig i både DirectQuery-modus (datakilde) og importmodus

Sikkerhet på radnivå i Power BI-tjenesten

Sikkerhet på radnivå i rapportserver for Power BI
Mange-til-mange-relasjoner Nei Ja Bruk mange-til-mange-relasjoner i Power BI Desktop
Ekstrahering på tvers av rapporten Nei Ja Bruk ekstrahering på tvers av rapporten
Fullskjermmodus Nei Ja Fullskjermmodus i Power BI-tjenesten
Avansert Microsoft 365-samarbeid Nei Ja Samarbeid i et arbeidsområde med Microsoft 365
R-skript og visualobjekter Nei Ja Opprett R-visualobjekter i Power BI Desktop, og publiser dem til Power BI-tjenesten. Du kan ikke lagre Power BI-rapporter med R-skript eller visualobjekter i rapportserver for Power BI.
Python-skript og visualobjekter Nei Ja Opprett Python-skript og visualobjekter i Power BI Desktop og publiser dem til Power BI-tjenesten. Du kan ikke lagre Power BI-rapporter med Python-skript eller visualobjekter i rapportserver for Power BI.
Evalueringsfunksjoner Nei Ja Påmelding til forhåndsvisningsfunksjoner for Power BI-tjenesten
Power BI-visualobjekter Ja Ja Power BI-visualobjekter
Power BI Desktop Versjon optimalisert for rapportserver, tilgjengelig for nedlasting med rapportserver Versjon optimalisert for Power BI-tjenesten, tilgjengelig fra Windows Store Power BI Desktop for rapportserveren

Power BI Desktop for Power Bi-tjenesten
Malapper Nei Ja Installer og distribuer mal-apper i organisasjonen

Neste trinn

Installer rapportserver for Power BI