Legg til visualobjekter i en Power BI-rapport (del 2)

GJELDER: Gjelder ikke for:Power BI-tjeneste for forbrukere Gjelder for: Power BI-tjeneste for utformere og utviklere Gjelder for:Power BI Desktop Gjelder ikke for.:Krever Pro- eller Premium-lisens

Obs!

Smart narrativ-visualobjekter kan opprettes og vises i både Power BI Desktop og Power BI-tjenesten. Trinnene og illustrasjonene i denne artikkelen er fra Power BI Desktop.

I Del 1 har du opprettet en grunnleggende visualisering ved å velge avmerkingsboksene ved siden av feltnavn. I del 2 lærer du hvordan du bruker dra og slipp, og får fullt utbytte av Felter- og Visualisering-ruten for å opprette og endre visualiseringer.

Opprette en ny visualisering

I denne opplæringen går vi nærmere inn på datasett for detaljhandelanalyse og oppretter et par viktige visualiseringer.

Forutsetninger

Denne opplæringen bruker PBIX-eksempelfilen for detaljhandelsanalyse.

 1. Velg Fil > Åpne fra øvre venstre del av Power BI Desktop-menylinjen

 2. Finn eksemplaret ditt av PBIX-eksempelfilen for detaljhandelsanalyse

 3. Åpne PBIX-eksempelfilen for detaljhandelsanalyse i rapportvisning Skjermbilde av rapportvisningsikonet..

 4. Velg Skjermbilde av den gule fanen. for å legge til en ny side.

Legge til visualiseringer i rapporten

Opprette visualiseringer ved å velge et felt fra Felt-ruten. Typen visualisering som opprettes, avhenger av hvilken type felt som er valgt. Power BI bruker datatypen til å bestemme hvilken visualisering som skal brukes til å vise resultatene. Du kan endre visualiseringen som brukes, ved å velge et annet ikon fra visualiseringer-ruten. Vær oppmerksom på at ikke alle visualiseringer kan vise dataene dine. Geografiske data vil for eksempel ikke vises godt ved hjelp av et traktdiagram eller linjediagram.

Legg til et arealdiagram som ser på dette årets salg sammenlignet med i fjor

 1. Velg Dette årets salg > Verdi og Forrige års salg fra Salg-tabellen. Power BI oppretter et stolpediagram. Dette diagrammet er interessant, og du vil se nærmere på det. Hvordan ser salget ut måned for måned?

  Skjermbilde som viser stående stolpediagram

 2. Dra Regnskapsmåned til Akse-området fra tidstabellen.
  Skjermbilde som viser stående stolpediagram med FiscalMonth som akse

 3. Endre visualiseringen til et arealdiagram. Det finnes mange visualiseringstyper å velge i – du kan se beskrivelser av hver, tips for anbefalte fremgangsmåter og opplæring for å få hjelp med å avgjøre hvilken type du skal bruke. Velg arealdiagramikonet Arealdiagramikon fra Visualiseringer-ruten fra Visualiseringer-ruten.

 4. Sorter visualiseringen ved å merke Flere handlinger og deretter Sorter etter > FiscalMonth.

 5. Endre størrelsen på visualiseringen ved å velge visualiseringen, ta tak i én av disposisjons-sirklene og dra. Gjør det bredt nok til å eliminere rullefeltet, og lite nok til å gi oss nok plass til å legge til å legge til en annen visualisering.

  skjermbilde av visualobjekt for arealdiagram

 6. Lagre rapporten.

Legge til en kartvisualisering som ser på salg etter område

 1. Velg Område fra Butikk-tabellen. Dra Totalt antall butikker inn i størrelseområdet. Power BI gjenkjenner et område som en plassering, og oppretter en kartvisualisering.
  Arealdiagram

 2. Legge til en forklaring. Hvis du vil se dataene etter butikknavn, kan du dra Store > Chain inn i forklaringsområdet.
  rapportlerret med pil fra Kjede i feltlisten til Kjede i forklaringssamlingen

Obs!

Deling av rapporten med en Power BI kollega krever at dere begge har individuelle Power BI Pro lisenser, eller at rapporten er lagret i Premium-kapasitet. Se delingsrapporter.

Neste trinn