Verbinding maken met Dynamics AX vanuit Microsoft PowerAppsConnect from Microsoft PowerApps to Dynamics AX

Dynamics AX Online

Gebruik deze verbinding om eenvoudig apps te bouwen die gegevens lezen, bijwerken en verwijderen uit deze versies van Dynamics AX:Use this connection to easily build apps that read, update, and delete data from these versions of Dynamics AX:

• Dynamics AX Update1 + hotfix-KB-artikel• Dynamics AX Update1 + hotfix-KB article

• Dynamics AX Update 2 en hoger• Dynamics AX Update 2 and later

Zie Automatisch een app genereren of Een volledig nieuwe app maken voor informatie over hoe u een app maakt.For information about how to create an app, see Generate an app automatically or Create an app from scratch. Deze onderwerpen zijn geschreven voor Excel, maar voor Dynamics AX gelden dezelfde principes.These topics are written for Excel, but the same principles apply to Dynamics AX.

Zie Een gegevensverbinding toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van gegevens uit Dynamics AX aan een bestaande app.For information about how to add data from Dynamics AX to an existing app, see Add a data connection.

Bekijk de lijst met beschikbare verbindingen en lees hoe u verbindingen beheert in PowerApps.See the list of available connections, and learn how to manage connections in PowerApps.

Volgende stappenNext steps