Afbeeldingseigenschappen in PowerAppsImage properties in PowerApps

OverzichtOverview

Configureer grafische elementen in uw app, waaronder afbeeldingen, foto's en elementen van een penbesturingselement.Configure graphical elements in your app, including images, photos, and elements of a pen control.

BackgroundImage: de naam van een afbeeldingsbestand dat op de achtergrond van een scherm wordt weergegeven.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

  • Is van toepassing op het besturingselement Scherm.Applies to the Screen control.

Image: de naam van de afbeelding die wordt weergegeven in een besturingselement voor een afbeelding, audio of microfoon.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als dit niet even groot is als de afbeelding.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.