Formulieren aanpassen in PowerAppsCustomize forms in PowerApps

Pas de besturingselementen Formulier weergeven en Formulier bewerken zodanig aan dat de belangrijkste gegevens worden getoond, in de meest logische volgorde en in de besturingselementen waarmee gebruikers de gegevens makkelijk kunnen begrijpen en bijwerken.Customize a Display form control and an Edit form control so that they show the data that matters most, in the most intuitive order, and in the controls that help users easily understand and update the data.

Elk formulier bestaat uit een of meer kaarten en op elke kaart staan de gegevens uit een bepaalde kolom in de gegevensbron.Each form comprises one or more cards, each of which shows data from a particular column in the data source. Als u de stappen in dit onderwerp volgt, kunt u opgeven welke kaarten in een formulier moeten worden weergegeven. Daarnaast kunt u kaarten in een formulier omhoog en omlaag verplaatsen en configureren hoe gegevens uit een kolom op een kaart worden weergegeven.By following the steps in this topic, you can specify which cards appear in a form, move cards up and down within a form, and configure how data from each column appears within a card.

Zie Introduction to PowerApps (Inleiding tot PowerApps) als u onbekend bent met PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

VereistenPrerequisites

In deze zelfstudie kunt u alleen de algemene concepten doorlezen, of u kunt de zelfstudie precies volgen door de stappen te voltooien.You can review this tutorial for general concepts only, or you can follow it exactly if you complete these steps.

 1. Create a connection (Een verbinding maken) van PowerApps naar SharePoint.Create a connection from PowerApps to SharePoint.

 2. Maak de SharePoint-lijst die wordt beschreven in Customize a layout (Een indeling aanpassen).Create the SharePoint list that Customize a layout describes.

 3. Generate an app automatically (Automatisch een app genereren) op basis van die lijst.Generate an app automatically based on that list.

 4. Klik of tik op een pictogram in de rechterbovenhoek van de linkernavigatiebalk om over te schakelen naar de miniatuurweergave.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Schakelen tussen weergaven

Kaarten weergeven en verbergenShow and hide cards

 1. Klik of tik in de linker navigatiebalk op de middelste miniatuur om DetailsScreen1 te selecteren.In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to select DetailsScreen1.

  Scherm met details selecteren

 2. Klik of tik op een kaart om deze te selecteren en toon de opties voor het aanpassen van formulieren in het rechter deelvenster.Click or tap any card to select it and show the form-customization options in the right-hand pane.

  Een kaart selecteren

 3. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het selectievakje van de kaart AccountID om deze te verbergen. Klik of tik op het selectievakje van de kolom ID om deze weer te geven.In the right-hand pane, click or tap the checkbox for the AccountID card to hide it, and click or tap the checkbox for the ID column to show it.

  Kaart weergeven

De volgorde van de kaarten wijzigenReorder the cards

 • Klik of tik op de kaart Titel om deze te selecteren en sleep de titelbalk daarvan vervolgens omhoog totdat de kaart OrderDate is gemarkeerd.Click or tap the Title card to select it, and then drag its title bar up until the OrderDate card is highlighted.

  Kaart verplaatsen

  De kaart die u verplaatst, verschijnt vlak boven de kaart die wordt gemarkeerd als u de muisknop loslaat.The card that you're moving will appear just above the card that's highlighted when you release the mouse button.

  Opnieuw gerangschikte kaarten

De app uitvoerenRun the app

 1. Klik of tik in de linker navigatiebalk op de bovenste miniatuur om BrowseScreen1 te selecteren.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to select BrowseScreen1.

  Miniatuur voor BrowseScreen1

 2. Open de previewmodus door op F5 te drukken (of door het pictogram Preview in de rechterbovenhoek te selecteren).Open Preview mode by pressing F5 (or by selecting the Preview icon near the upper-right corner).

  Pictogram Preview

 3. Klik of tik in de rechterbovenhoek op het pictogram met het plusteken om een record toe te voegen in EditScreen1.In the upper-right corner, click or tap the plus icon to add a record in EditScreen1.

  Record toevoegen

 4. Voeg de gewenste gegevens toe en klik of tik op het pictogram met het selectievakje in de rechterbovenhoek om de nieuwe record op te slaan in de SharePoint-lijst en terug te gaan naar BrowseScreen1.Add whatever data you want, and then click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your new record in the SharePoint list and return to BrowseScreen1.

  Record opslaan

 5. Klik of tik op de pijl voor het item dat u zojuist hebt gemaakt om de details over dat item weer te geven in DetailScreen1.Click or tap the arrow for the item that you just created to show details about that item in DetailScreen1.

  Pijl-rechts

 6. Klik of tik in de rechterbovenhoek op het pictogram voor bewerken om de record bij te werken in EditScreen1.In the upper-right corner, click or tap the edit icon to update the record in EditScreen1.

  Record bewerken

 7. Wijzig de informatie in een of meer velden en klik of tik op het selectievakje in de rechterbovenhoek om de wijzigingen in de SharePoint-lijst op te slaan en terug te gaan naar DetailScreen1.Change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes in the SharePoint list and return to DetailScreen1.

  Wijzigingen opslaan

 8. Klik of tik op het prullenbakpictogram in de rechterbovenhoek om de record te verwijderen die u zojuist hebt bijgewerkt en terug te gaan naar BrowseScreen1.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can icon to delete the record that you just updated and to return to BrowseScreen1.

  Record verwijderen

 9. Sluit de preview-modus door op Esc te drukken (of door te klikken of tikken op het pictogram voor sluiten in de rechterbovenhoek, onder de titelbalk voor PowerApps).Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon near the upper-left corner, under the title bar for PowerApps).

  Preview-modus sluiten

Volgende stappenNext steps

 • Druk op Ctrl+S om de app op te slaan, zodat u deze op andere apparaten kunt uitvoeren.Press Ctrl-S to save your app so that you can run it from other devices.
 • Deel de app zodat anderen deze kunnen uitvoeren.Share the app so that other people can run it.