Dokumentacja usługi Azure HDInsight

Dowiedz się, jak używać usługi Azure HDInsight do analizowania danych przesyłanych strumieniowo lub danych historycznych. Samouczki i inne dokumenty przedstawiają sposób tworzenia klastrów, przetwarzania i analizowania danych big data oraz opracowywania rozwiązań przy użyciu najbardziej popularnych struktur typu „open source”, takich jak Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, R i innych.

Azure HDInsight jest w pełni zarządzaną usługą analityczną typu „open source” o szerokim zakresie, z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw. Jako usługa w chmurze ułatwia i przyspiesza przetwarzanie ogromnych ilości danych przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Usługa HDInsight charakteryzuje się również obsługą wielu scenariuszy, takich jak Wyodrębnianie, transformacja i ładowanie (ETL), Magazynowanie danych, Uczenie maszynowe czy IoT.


Zasoby szkoleniowe


Dokumentacja