Dokumentacja usługi Azure HDInsight

Azure HDInsight to zarządzana usługa Apache Hadoop, która umożliwia uruchamianie oprogramowania Apache Spark, Apache Hive, Apache Kafka, Apache HBase i innego oprogramowania w chmurze.