Dokumentacja usługi Azure HDInsight

Dowiedz się, jak używać usługi Azure HDInsight do analizowania danych przesyłanych strumieniowo lub danych historycznych. W samouczkach i innych dokumentach przedstawiono sposób tworzenia klastrów, przetwarzania i analizowania danych big data oraz opracowywania rozwiązań przy użyciu najbardziej popularnych platform typu open source, takich jak Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm i Microsoft Machine Learning Server.

Azure HDInsight jest w pełni zarządzaną usługą analityczną typu „open source” o szerokim zakresie, z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw. Jako usługa w chmurze ułatwia i przyspiesza przetwarzanie ogromnych ilości danych przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Usługa HDInsight charakteryzuje się również obsługą wielu scenariuszy, takich jak Wyodrębnianie, transformacja i ładowanie (ETL), Magazynowanie danych, Uczenie maszynowe czy IoT.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak utworzyć klaster usługi HDInsight i uruchamiać zadania:

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak używać usługi Azure HDInsight w różnych scenariuszach:

Dokumentacja