Dokumentacja usługi Azure Sentinel

W tym artykule przedstawiono przypadki użycia ułatwiające rozpoczęcie korzystania z usługi Azure Sentinel. Wyświetlaj i powstrzymuj zagrożenia, zanim spowodują szkody, korzystając z rozwiązania SIEM stworzonego na nowo z myślą o współczesnym świecie. Usługa Azure Sentinel zapewnia ogólny widok na całe przedsiębiorstwo.