EditContext.MarkAsUnmodified Metoda

Definicja

Przeciążenia

MarkAsUnmodified(FieldIdentifier)

Czyszczy flagę modyfikacji, które mogą być śledzone dla określonego pola.

MarkAsUnmodified()

Czyszczy wszystkie flagi modyfikacji w ramach tego EditContext .

MarkAsUnmodified(FieldIdentifier)

Czyszczy flagę modyfikacji, które mogą być śledzone dla określonego pola.

public:
 void MarkAsUnmodified(Microsoft::AspNetCore::Components::Forms::FieldIdentifier % fieldIdentifier);
public void MarkAsUnmodified (ref Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.FieldIdentifier fieldIdentifier);
member this.MarkAsUnmodified : FieldIdentifier -> unit
Public Sub MarkAsUnmodified (ByRef fieldIdentifier As FieldIdentifier)

Parametry

fieldIdentifier
FieldIdentifier

Identyfikuje pole, którego flaga modyfikacji (jeśli jest) powinna zostać wyczyszona.

Dotyczy

MarkAsUnmodified()

Czyszczy wszystkie flagi modyfikacji w ramach tego EditContext .

public:
 void MarkAsUnmodified();
public void MarkAsUnmodified ();
member this.MarkAsUnmodified : unit -> unit
Public Sub MarkAsUnmodified ()

Dotyczy