AccessTokenNotAvailableException Klasa

Definicja

Element Exception zgłaszany, gdy AuthorizationMessageHandler wystąpienie nie może aprowizować tokenu dostępu.

public ref class AccessTokenNotAvailableException : Exception
public class AccessTokenNotAvailableException : Exception
type AccessTokenNotAvailableException = class
    inherit Exception
Public Class AccessTokenNotAvailableException
Inherits Exception
Dziedziczenie
AccessTokenNotAvailableException

Konstruktory

AccessTokenNotAvailableException(NavigationManager, AccessTokenResult, IEnumerable<String>)

Zaimicjuj nowe wystąpienie klasy AccessTokenNotAvailableException .

Metody

Redirect()

Przechodzi do , RedirectUrl aby umożliwić odświeżanie tokenu dostępu.

Dotyczy