AuthorizationMessageHandler Klasa

Definicja

Token, DelegatingHandler który dołącza tokeny dostępu do HttpResponseMessage wystąpień wychodzących. Tokeny dostępu będą dodawane tylko wtedy, gdy adres URI żądania należy do jednego z podstawowych adresów skonfigurowanych przy ConfigureHandler(IEnumerable<String>, IEnumerable<String>, String) użyciu .

public ref class AuthorizationMessageHandler : System::Net::Http::DelegatingHandler
public class AuthorizationMessageHandler : System.Net.Http.DelegatingHandler
public class AuthorizationMessageHandler : System.Net.Http.DelegatingHandler, IDisposable
type AuthorizationMessageHandler = class
    inherit DelegatingHandler
type AuthorizationMessageHandler = class
    inherit DelegatingHandler
    interface IDisposable
Public Class AuthorizationMessageHandler
Inherits DelegatingHandler
Public Class AuthorizationMessageHandler
Inherits DelegatingHandler
Implements IDisposable
Dziedziczenie
AuthorizationMessageHandler
Pochodne
Implementuje

Konstruktory

AuthorizationMessageHandler(IAccessTokenProvider, NavigationManager)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthorizationMessageHandler.

Metody

ConfigureHandler(IEnumerable<String>, IEnumerable<String>, String)

Konfiguruje tę obsługę w celu autoryzowania wychodzących żądań HTTP przy użyciu tokenu dostępu. Token dostępu jest dołączany tylko wtedy, gdy co najmniej jeden z jest authorizedUrls podstawą RequestUri .

SendAsync(HttpRequestMessage, CancellationToken)

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Dotyczy