IPNetwork Klasa

Definicja

Reprezentacja sieci IP na podstawie notacji CIDR.

public ref class IPNetwork
public class IPNetwork
type IPNetwork = class
Public Class IPNetwork
Dziedziczenie
IPNetwork

Konstruktory

IPNetwork(IPAddress, Int32)

Utwórz nową IPNetwork o określonej IPAddress długości prefiksu i .

Właściwości

Prefix

Pobierz wartość IPAddress , która reprezentuje prefiks sieci.

PrefixLength

Notacja CIDR maski podsieci

Metody

Contains(IPAddress)

Ustal, czy dany IPAddress element jest częścią sieci IP.

Dotyczy