Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides Przestrzeń nazw

Zawiera typy, które są używane do obsługi zastąpień metody HTTP.

Klasy

CertificateForwardingMiddleware

Oprogramowanie pośredniczące, które konwertuje nagłówek do przodu na certyfikat klienta, jeśli zostanie znaleziony.

CertificateForwardingOptions

Służy do CertificateForwardingMiddleware konfigurowania .

ForwardedHeadersDefaults

Wartości domyślne związane z oprogramowaniem ForwardedHeadersMiddleware pośredniczącem

ForwardedHeadersMiddleware

Oprogramowanie pośredniczące do przekazywania nagłówków serwerów proxy do bieżącego żądania.

HttpMethodOverrideMiddleware

Oprogramowanie pośredniczące do zastępowania metody HTTP przychodzącego żądania POST.

IPNetwork

Reprezentacja sieci IP na podstawie notacji CIDR.

Wyliczenia

ForwardedHeaders

Flagi służące do kontrolowania przetwarzania dalej.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat przesłonięć metod HTTP, zobacz konfigurowanie ASP.NET Core do pracy z serwerami proxy i usługami równoważenia obciążenia.