AfterViewPageEventData Klasa

Definicja

Element, EventData który występuje po stronie widoku.

public ref class AfterViewPageEventData sealed : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Diagnostics::EventData
public sealed class AfterViewPageEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.EventData
type AfterViewPageEventData = class
    inherit EventData
Public NotInheritable Class AfterViewPageEventData
Inherits EventData
Dziedziczenie
AfterViewPageEventData

Konstruktory

AfterViewPageEventData(IRazorPage, ViewContext, ActionDescriptor, HttpContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AfterViewPageEventData.

Pola

EventName

Nazwa zdarzenia.

EventNamespace

Przestrzeń nazw zdarzenia.

(Odziedziczone po EventData)

Właściwości

ActionDescriptor

Element ActionDescriptor.

Count

Liczba zdarzeń.

(Odziedziczone po EventData)
HttpContext

Element HttpContext.

Item[Int32] (Odziedziczone po EventData)
Page

Element IRazorPage.

ViewContext

Element ViewContext.

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator() (Odziedziczone po EventData)
IEnumerable<KeyValuePair<String,Object>>.GetEnumerator() (Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyCollection<KeyValuePair<String,Object>>.Count (Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyList<KeyValuePair<String,Object>>.Item[Int32] (Odziedziczone po EventData)

Dotyczy