DefaultModelMetadata.BoundConstructorParameters Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję ModelMetadata wystąpień dla parametrów w . BoundConstructor Jest ona dostępna tylko wtedy, gdy MetadataKind jest Constructor to .

public:
 virtual property System::Collections::Generic::IReadOnlyList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelMetadata ^> ^ BoundConstructorParameters { System::Collections::Generic::IReadOnlyList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelMetadata ^> ^ get(); };
public override System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata> BoundConstructorParameters { get; }
public override System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata>? BoundConstructorParameters { get; }
member this.BoundConstructorParameters : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata>
Public Overrides ReadOnly Property BoundConstructorParameters As IReadOnlyList(Of ModelMetadata)

Wartość właściwości

IReadOnlyList<ModelMetadata>

Dotyczy