OracleParameterCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie OracleParameter obiekty z OracleParameterCollection .Removes all of the OracleParameter objects from the OracleParameterCollection.

public:
 virtual void Clear();
public:
 override void Clear();
public void Clear ();
public override void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()
Public Overrides Sub Clear ()

Implementuje

Dotyczy