OracleTimeSpan.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość OracleTimeSpan struktury.Gets the value of the OracleTimeSpan structure.

public:
 property TimeSpan Value { TimeSpan get(); };
public TimeSpan Value { get; }
member this.Value : TimeSpan
Public ReadOnly Property Value As TimeSpan

Wartość właściwości

Wartość tej OracleTimeSpan struktury.The value of this OracleTimeSpan structure.

Dotyczy