OracleTimeSpan.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość OracleTimeSpan struktury.

public:
 property TimeSpan Value { TimeSpan get(); };
public TimeSpan Value { get; }
member this.Value : TimeSpan
Public ReadOnly Property Value As TimeSpan

Wartość właściwości

TimeSpan

Wartość tej OracleTimeSpan struktury.

Dotyczy