Math.Clamp Metoda

Definicja

Przeciążenia

Clamp(UInt64, UInt64, UInt64)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(UInt32, UInt32, UInt32)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(UInt16, UInt16, UInt16)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(Single, Single, Single)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(SByte, SByte, SByte)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(Int32, Int32, Int32)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(Int16, Int16, Int16)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(Double, Double, Double)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(Decimal, Decimal, Decimal)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(Byte, Byte, Byte)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(Int64, Int64, Int64)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

Clamp(UInt64, UInt64, UInt64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static System::UInt64 Clamp(System::UInt64 value, System::UInt64 min, System::UInt64 max);
public static ulong Clamp (ulong value, ulong min, ulong max);
[System.CLSCompliant(false)]
public static ulong Clamp (ulong value, ulong min, ulong max);
static member Clamp : uint64 * uint64 * uint64 -> uint64
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member Clamp : uint64 * uint64 * uint64 -> uint64
Public Shared Function Clamp (value As ULong, min As ULong, max As ULong) As ULong

Parametry

value
UInt64

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
UInt64

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
UInt64

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

UInt64

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

Atrybuty

Dotyczy

Clamp(UInt32, UInt32, UInt32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static System::UInt32 Clamp(System::UInt32 value, System::UInt32 min, System::UInt32 max);
public static uint Clamp (uint value, uint min, uint max);
[System.CLSCompliant(false)]
public static uint Clamp (uint value, uint min, uint max);
static member Clamp : uint32 * uint32 * uint32 -> uint32
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member Clamp : uint32 * uint32 * uint32 -> uint32
Public Shared Function Clamp (value As UInteger, min As UInteger, max As UInteger) As UInteger

Parametry

value
UInt32

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
UInt32

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
UInt32

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

UInt32

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

Atrybuty

Dotyczy

Clamp(UInt16, UInt16, UInt16)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static System::UInt16 Clamp(System::UInt16 value, System::UInt16 min, System::UInt16 max);
public static ushort Clamp (ushort value, ushort min, ushort max);
[System.CLSCompliant(false)]
public static ushort Clamp (ushort value, ushort min, ushort max);
static member Clamp : uint16 * uint16 * uint16 -> uint16
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member Clamp : uint16 * uint16 * uint16 -> uint16
Public Shared Function Clamp (value As UShort, min As UShort, max As UShort) As UShort

Parametry

value
UInt16

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
UInt16

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
UInt16

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

UInt16

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

Atrybuty

Dotyczy

Clamp(Single, Single, Single)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static float Clamp(float value, float min, float max);
public static float Clamp (float value, float min, float max);
static member Clamp : single * single * single -> single
Public Shared Function Clamp (value As Single, min As Single, max As Single) As Single

Parametry

value
Single

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
Single

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
Single

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

Single

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

-lub--or- NaN Jeśli value jest równe NaN .NaN if value equals NaN.

Dotyczy

Clamp(SByte, SByte, SByte)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static System::SByte Clamp(System::SByte value, System::SByte min, System::SByte max);
public static sbyte Clamp (sbyte value, sbyte min, sbyte max);
[System.CLSCompliant(false)]
public static sbyte Clamp (sbyte value, sbyte min, sbyte max);
static member Clamp : sbyte * sbyte * sbyte -> sbyte
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member Clamp : sbyte * sbyte * sbyte -> sbyte
Public Shared Function Clamp (value As SByte, min As SByte, max As SByte) As SByte

Parametry

value
SByte

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
SByte

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
SByte

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

SByte

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

Atrybuty

Dotyczy

Clamp(Int32, Int32, Int32)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static int Clamp(int value, int min, int max);
public static int Clamp (int value, int min, int max);
static member Clamp : int * int * int -> int
Public Shared Function Clamp (value As Integer, min As Integer, max As Integer) As Integer

Parametry

value
Int32

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
Int32

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
Int32

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

Int32

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

Dotyczy

Clamp(Int16, Int16, Int16)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static short Clamp(short value, short min, short max);
public static short Clamp (short value, short min, short max);
static member Clamp : int16 * int16 * int16 -> int16
Public Shared Function Clamp (value As Short, min As Short, max As Short) As Short

Parametry

value
Int16

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
Int16

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
Int16

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

Int16

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

Dotyczy

Clamp(Double, Double, Double)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static double Clamp(double value, double min, double max);
public static double Clamp (double value, double min, double max);
static member Clamp : double * double * double -> double
Public Shared Function Clamp (value As Double, min As Double, max As Double) As Double

Parametry

value
Double

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
Double

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
Double

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

Double

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

-lub--or- NaN Jeśli value jest równe NaN .NaN if value equals NaN.

Dotyczy

Clamp(Decimal, Decimal, Decimal)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static System::Decimal Clamp(System::Decimal value, System::Decimal min, System::Decimal max);
public static decimal Clamp (decimal value, decimal min, decimal max);
static member Clamp : decimal * decimal * decimal -> decimal
Public Shared Function Clamp (value As Decimal, min As Decimal, max As Decimal) As Decimal

Parametry

value
Decimal

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
Decimal

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
Decimal

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

Decimal

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- minJeśli value < min .min if value <min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

Dotyczy

Clamp(Byte, Byte, Byte)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static System::Byte Clamp(System::Byte value, System::Byte min, System::Byte max);
public static byte Clamp (byte value, byte min, byte max);
static member Clamp : byte * byte * byte -> byte
Public Shared Function Clamp (value As Byte, min As Byte, max As Byte) As Byte

Parametry

value
Byte

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
Byte

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
Byte

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

Byte

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

Dotyczy

Clamp(Int64, Int64, Int64)

Zwraca zamocowany value do zakresu włącznie min i max .Returns value clamped to the inclusive range of min and max.

public:
 static long Clamp(long value, long min, long max);
public static long Clamp (long value, long min, long max);
static member Clamp : int64 * int64 * int64 -> int64
Public Shared Function Clamp (value As Long, min As Long, max As Long) As Long

Parametry

value
Int64

Wartość, która ma zostać zamocowana.The value to be clamped.

min
Int64

Dolna granica wyniku.The lower bound of the result.

max
Int64

Górna granica wyniku.The upper bound of the result.

Zwraca

Int64

value Jeśli minvaluemax .value if minvaluemax.

-lub--or- min Jeśli value < min .min if value < min.

-lub--or- max Jeśli max < value .max if max < value.

Dotyczy