Math.Min Metoda

Definicja

Zwraca mniejsze z dwóch liczb.Returns the smaller of two numbers.

Przeciążenia

Min(UInt64, UInt64)

Zwraca mniejsze z 2 64-bitowych liczb całkowitych bez znaku.Returns the smaller of two 64-bit unsigned integers.

Min(UInt32, UInt32)

Zwraca mniejsze z 2 32-bitowych liczb całkowitych bez znaku.Returns the smaller of two 32-bit unsigned integers.

Min(UInt16, UInt16)

Zwraca mniejsze z 2 16-bitowych liczb całkowitych bez znaku.Returns the smaller of two 16-bit unsigned integers.

Min(Single, Single)

Zwraca mniejsze z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych o pojedynczej precyzji.Returns the smaller of two single-precision floating-point numbers.

Min(SByte, SByte)

Zwraca mniejsze z 2 8-bitowych liczb całkowitych ze znakiem.Returns the smaller of two 8-bit signed integers.

Min(Int64, Int64)

Zwraca mniejsze z 2 64-bitowych liczb całkowitych ze znakiem.Returns the smaller of two 64-bit signed integers.

Min(Int32, Int32)

Zwraca mniejsze z 2 32-bitowych liczb całkowitych ze znakiem.Returns the smaller of two 32-bit signed integers.

Min(Int16, Int16)

Zwraca mniejsze z 2 16-bitowych liczb całkowitych ze znakiem.Returns the smaller of two 16-bit signed integers.

Min(Double, Double)

Zwraca mniejsze z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji.Returns the smaller of two double-precision floating-point numbers.

Min(Decimal, Decimal)

Zwraca mniejsze z dwóch liczb dziesiętnych.Returns the smaller of two decimal numbers.

Min(Byte, Byte)

Zwraca mniejsze z 2 8-bitowych liczb całkowitych bez znaku.Returns the smaller of two 8-bit unsigned integers.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Min metody w celu zwrócenia i wyświetlenia mniejszych dwóch zmiennych:The following example demonstrates how to use the Min method to return and display the smaller of two variables:

// This example demonstrates Math.Min()
using namespace System;
int main()
{
  String^ str = "{0}: The lesser of {1,3} and {2,3} is {3}.";
  String^ nl = Environment::NewLine;
  Byte xByte1 = 1,xByte2 = 51;
  short xShort1 = -2,xShort2 = 52;
  int xInt1 = -3,xInt2 = 53;
  long xLong1 = -4,xLong2 = 54;
  float xSingle1 = 5.0f,xSingle2 = 55.0f;
  double xDouble1 = 6.0,xDouble2 = 56.0;
  Decimal xDecimal1 = 7,xDecimal2 = 57;
  
  // The following types are not CLS-compliant.
  SByte xSbyte1 = 101,xSbyte2 = 111;
  UInt16 xUshort1 = 102,xUshort2 = 112;
  UInt32 xUint1 = 103,xUint2 = 113;
  UInt64 xUlong1 = 104,xUlong2 = 114;
  Console::WriteLine( "{0}Display the lesser of two values:{0}", nl );
  Console::WriteLine( str, "Byte  ", xByte1, xByte2, Math::Min( xByte1, xByte2 ) );
  Console::WriteLine( str, "Int16 ", xShort1, xShort2, Math::Min( xShort1, xShort2 ) );
  Console::WriteLine( str, "Int32 ", xInt1, xInt2, Math::Min( xInt1, xInt2 ) );
  Console::WriteLine( str, "Int64 ", xLong1, xLong2, Math::Min( xLong1, xLong2 ) );
  Console::WriteLine( str, "Single ", xSingle1, xSingle2, Math::Min( xSingle1, xSingle2 ) );
  Console::WriteLine( str, "Double ", xDouble1, xDouble2, Math::Min( xDouble1, xDouble2 ) );
  Console::WriteLine( str, "Decimal", xDecimal1, xDecimal2, Math::Min( xDecimal1, xDecimal2 ) );
  
  //
  Console::WriteLine( "{0}The following types are not CLS-compliant:{0}", nl );
  Console::WriteLine( str, "SByte ", xSbyte1, xSbyte2, Math::Min( xSbyte1, xSbyte2 ) );
  Console::WriteLine( str, "UInt16 ", xUshort1, xUshort2, Math::Min( xUshort1, xUshort2 ) );
  Console::WriteLine( str, "UInt32 ", xUint1, xUint2, Math::Min( xUint1, xUint2 ) );
  Console::WriteLine( str, "UInt64 ", xUlong1, xUlong2, Math::Min( xUlong1, xUlong2 ) );
}

/*
This example produces the following results:

Display the lesser of two values:

Byte  : The lesser of  1 and 51 is 1.
Int16 : The lesser of -2 and 52 is -2.
Int32 : The lesser of -3 and 53 is -3.
Int64 : The lesser of -4 and 54 is -4.
Single : The lesser of  5 and 55 is 5.
Double : The lesser of  6 and 56 is 6.
Decimal: The lesser of  7 and 57 is 7.

The following types are not CLS-compliant:

SByte : The lesser of 101 and 111 is 101.
UInt16 : The lesser of 102 and 112 is 102.
UInt32 : The lesser of 103 and 113 is 103.
UInt64 : The lesser of 104 and 114 is 104.
*/
string str = "{0}: The lesser of {1,3} and {2,3} is {3}.";

byte   xByte1  = 1,  xByte2  = 51;	
short  xShort1  = -2,  xShort2  = 52;
int   xInt1   = -3,  xInt2   = 53;
long   xLong1  = -4,  xLong2  = 54;
float  xSingle1 = 5.0f, xSingle2 = 55.0f;
double  xDouble1 = 6.0, xDouble2 = 56.0;
Decimal xDecimal1 = 7m,  xDecimal2 = 57m;

// The following types are not CLS-compliant.
sbyte  xSbyte1  = 101, xSbyte2 = 111;
ushort  xUshort1 = 102, xUshort2 = 112;
uint   xUint1  = 103, xUint2  = 113;
ulong  xUlong1  = 104, xUlong2 = 114;

Console.WriteLine("Display the lesser of two values:\n");
Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, xByte2, Math.Min(xByte1, xByte2));
Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, xShort2, Math.Min(xShort1, xShort2));
Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, xInt2, Math.Min(xInt1, xInt2));
Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, xLong2, Math.Min(xLong1, xLong2));
Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, xSingle2, Math.Min(xSingle1, xSingle2));
Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, xDouble2, Math.Min(xDouble1, xDouble2));
Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, xDecimal2, Math.Min(xDecimal1, xDecimal2));

Console.WriteLine("\nThe following types are not CLS-compliant:\n");
Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, xSbyte2, Math.Min(xSbyte1, xSbyte2));
Console.WriteLine(str, "UInt16 ", xUshort1, xUshort2, Math.Min(xUshort1, xUshort2));
Console.WriteLine(str, "UInt32 ", xUint1, xUint2, Math.Min(xUint1, xUint2));
Console.WriteLine(str, "UInt64 ", xUlong1, xUlong2, Math.Min(xUlong1, xUlong2));

/*
This example produces the following results:

Display the lesser of two values:

Byte  : The lesser of  1 and 51 is 1.
Int16 : The lesser of -2 and 52 is -2.
Int32 : The lesser of -3 and 53 is -3.
Int64 : The lesser of -4 and 54 is -4.
Single : The lesser of  5 and 55 is 5.
Double : The lesser of  6 and 56 is 6.
Decimal: The lesser of  7 and 57 is 7.

The following types are not CLS-compliant:

SByte : The lesser of 101 and 111 is 101.
UInt16 : The lesser of 102 and 112 is 102.
UInt32 : The lesser of 103 and 113 is 103.
UInt64 : The lesser of 104 and 114 is 104.
*/
' This example demonstrates Math.Min()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "{0}: The lesser of {1,3} and {2,3} is {3}."
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   
   Dim xByte1 As Byte = 1
   Dim xByte2 As Byte = 51
   Dim xShort1 As Short = - 2
   Dim xShort2 As Short = 52
   Dim xInt1 As Integer = - 3
   Dim xInt2 As Integer = 53
   Dim xLong1 As Long = - 4
   Dim xLong2 As Long = 54
   Dim xSingle1 As Single = 5F
   Dim xSingle2 As Single = 55F
   Dim xDouble1 As Double = 6.0
   Dim xDouble2 As Double = 56.0
   Dim xDecimal1 As [Decimal] = 7D
   Dim xDecimal2 As [Decimal] = 57D
   
   ' The following types are not CLS-compliant.
   Dim xSbyte1 As SByte = 101
   Dim xSbyte2 As SByte = 111
   Dim xUshort1 As UShort = 102
   Dim xUshort2 As UShort = 112
   Dim xUint1 As UInteger = 103
   Dim xUint2 As UInteger = 113
   Dim xUlong1 As ULong = 104
   Dim xUlong2 As ULong = 114
   
   Console.WriteLine("{0}Display the lesser of two values:{0}", nl)
   Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, xByte2, Math.Min(xByte1, xByte2))
   Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, xShort2, Math.Min(xShort1, xShort2))
   Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, xInt2, Math.Min(xInt1, xInt2))
   Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, xLong2, Math.Min(xLong1, xLong2))
   Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, xSingle2, Math.Min(xSingle1, xSingle2))
   Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, xDouble2, Math.Min(xDouble1, xDouble2))
   Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, xDecimal2, Math.Min(xDecimal1, xDecimal2))
   '
   Console.WriteLine("{0}The following types are not CLS-compliant:{0}", nl)
   Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, xSbyte2, Math.Min(xSbyte1, xSbyte2))
   Console.WriteLine(str, "UInt16 ", xUshort1, xUshort2, Math.Min(xUshort1, xUshort2))
   Console.WriteLine(str, "UInt32 ", xUint1, xUInt2, Math.Min(xUInt1, xUInt2))
   Console.WriteLine(str, "UInt64 ", xUlong1, xUlong2, Math.Min(xUlong1, xUlong2))
  End Sub
End Class
'
' This example produces the following results:
'
' Display the lesser of two values:
'
' Byte  : The lesser of  1 and 51 is 1.
' Int16 : The lesser of -2 and 52 is -2.
' Int32 : The lesser of -3 and 53 is -3.
' Int64 : The lesser of -4 and 54 is -4.
' Single : The lesser of  5 and 55 is 5.
' Double : The lesser of  6 and 56 is 6.
' Decimal: The lesser of  7 and 57 is 7.
'
' The following types are not CLS-compliant:
' 
' SByte : The lesser of 101 and 111 is 101.
' UInt16 : The lesser of 102 and 112 is 102.
' UInt32 : The lesser of 103 and 113 is 103.
' UInt64 : The lesser of 104 and 114 is 104.

Min(UInt64, UInt64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zwraca mniejsze z 2 64-bitowych liczb całkowitych bez znaku.Returns the smaller of two 64-bit unsigned integers.

public:
 static System::UInt64 Min(System::UInt64 val1, System::UInt64 val2);
public static ulong Min (ulong val1, ulong val2);
[System.CLSCompliant(false)]
public static ulong Min (ulong val1, ulong val2);
static member Min : uint64 * uint64 -> uint64
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member Min : uint64 * uint64 -> uint64
Public Shared Function Min (val1 As ULong, val2 As ULong) As ULong

Parametry

val1
UInt64

Pierwszy z 2 64-bitowych liczb całkowitych bez znaku do porównania.The first of two 64-bit unsigned integers to compare.

val2
UInt64

Druga z 2 64-bitowych liczb całkowitych bez znaku do porównania.The second of two 64-bit unsigned integers to compare.

Zwraca

UInt64

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller.

Atrybuty

Dotyczy

Min(UInt32, UInt32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zwraca mniejsze z 2 32-bitowych liczb całkowitych bez znaku.Returns the smaller of two 32-bit unsigned integers.

public:
 static System::UInt32 Min(System::UInt32 val1, System::UInt32 val2);
public static uint Min (uint val1, uint val2);
[System.CLSCompliant(false)]
public static uint Min (uint val1, uint val2);
static member Min : uint32 * uint32 -> uint32
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member Min : uint32 * uint32 -> uint32
Public Shared Function Min (val1 As UInteger, val2 As UInteger) As UInteger

Parametry

val1
UInt32

Pierwszy z 2 32-bitowych liczb całkowitych bez znaku do porównania.The first of two 32-bit unsigned integers to compare.

val2
UInt32

Druga z 2 32-bitowych liczb całkowitych bez znaku do porównania.The second of two 32-bit unsigned integers to compare.

Zwraca

UInt32

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller.

Atrybuty

Dotyczy

Min(UInt16, UInt16)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zwraca mniejsze z 2 16-bitowych liczb całkowitych bez znaku.Returns the smaller of two 16-bit unsigned integers.

public:
 static System::UInt16 Min(System::UInt16 val1, System::UInt16 val2);
public static ushort Min (ushort val1, ushort val2);
[System.CLSCompliant(false)]
public static ushort Min (ushort val1, ushort val2);
static member Min : uint16 * uint16 -> uint16
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member Min : uint16 * uint16 -> uint16
Public Shared Function Min (val1 As UShort, val2 As UShort) As UShort

Parametry

val1
UInt16

Pierwszy z 2 16-bitowych liczb całkowitych bez znaku do porównania.The first of two 16-bit unsigned integers to compare.

val2
UInt16

Druga z 2 16-bitowych liczb całkowitych bez znaku do porównania.The second of two 16-bit unsigned integers to compare.

Zwraca

UInt16

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller.

Atrybuty

Dotyczy

Min(Single, Single)

Zwraca mniejsze z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych o pojedynczej precyzji.Returns the smaller of two single-precision floating-point numbers.

public:
 static float Min(float val1, float val2);
public static float Min (float val1, float val2);
static member Min : single * single -> single
Public Shared Function Min (val1 As Single, val2 As Single) As Single

Parametry

val1
Single

Pierwszy z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych o pojedynczej precyzji do porównania.The first of two single-precision floating-point numbers to compare.

val2
Single

Druga z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych o pojedynczej precyzji do porównania.The second of two single-precision floating-point numbers to compare.

Zwraca

Single

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller. Jeśli val1 , val2 , lub obie val1 i val2 są równe NaN , NaN jest zwracana wartość.If val1, val2, or both val1 and val2 are equal to NaN, NaN is returned.

Dotyczy

Min(SByte, SByte)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zwraca mniejsze z 2 8-bitowych liczb całkowitych ze znakiem.Returns the smaller of two 8-bit signed integers.

public:
 static System::SByte Min(System::SByte val1, System::SByte val2);
public static sbyte Min (sbyte val1, sbyte val2);
[System.CLSCompliant(false)]
public static sbyte Min (sbyte val1, sbyte val2);
static member Min : sbyte * sbyte -> sbyte
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member Min : sbyte * sbyte -> sbyte
Public Shared Function Min (val1 As SByte, val2 As SByte) As SByte

Parametry

val1
SByte

Pierwsze z 2 8-bitowych liczb całkowitych ze znakiem do porównania.The first of two 8-bit signed integers to compare.

val2
SByte

Druga z 2 8-bitowych liczb całkowitych ze znakiem do porównania.The second of two 8-bit signed integers to compare.

Zwraca

SByte

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller.

Atrybuty

Dotyczy

Min(Int64, Int64)

Zwraca mniejsze z 2 64-bitowych liczb całkowitych ze znakiem.Returns the smaller of two 64-bit signed integers.

public:
 static long Min(long val1, long val2);
public static long Min (long val1, long val2);
static member Min : int64 * int64 -> int64
Public Shared Function Min (val1 As Long, val2 As Long) As Long

Parametry

val1
Int64

Pierwsze z 2 64-bitowych liczb całkowitych ze znakiem do porównania.The first of two 64-bit signed integers to compare.

val2
Int64

Druga z 2 64-bitowych liczb całkowitych ze znakiem do porównania.The second of two 64-bit signed integers to compare.

Zwraca

Int64

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller.

Dotyczy

Min(Int32, Int32)

Zwraca mniejsze z 2 32-bitowych liczb całkowitych ze znakiem.Returns the smaller of two 32-bit signed integers.

public:
 static int Min(int val1, int val2);
public static int Min (int val1, int val2);
static member Min : int * int -> int
Public Shared Function Min (val1 As Integer, val2 As Integer) As Integer

Parametry

val1
Int32

Pierwsze z 2 32-bitowych liczb całkowitych ze znakiem do porównania.The first of two 32-bit signed integers to compare.

val2
Int32

Druga z 2 32-bitowych liczb całkowitych ze znakiem do porównania.The second of two 32-bit signed integers to compare.

Zwraca

Int32

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller.

Dotyczy

Min(Int16, Int16)

Zwraca mniejsze z 2 16-bitowych liczb całkowitych ze znakiem.Returns the smaller of two 16-bit signed integers.

public:
 static short Min(short val1, short val2);
public static short Min (short val1, short val2);
static member Min : int16 * int16 -> int16
Public Shared Function Min (val1 As Short, val2 As Short) As Short

Parametry

val1
Int16

Pierwsze z 2 16-bitowych liczb całkowitych ze znakiem do porównania.The first of two 16-bit signed integers to compare.

val2
Int16

Druga z 2 16-bitowych liczb całkowitych ze znakiem do porównania.The second of two 16-bit signed integers to compare.

Zwraca

Int16

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller.

Dotyczy

Min(Double, Double)

Zwraca mniejsze z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji.Returns the smaller of two double-precision floating-point numbers.

public:
 static double Min(double val1, double val2);
public static double Min (double val1, double val2);
static member Min : double * double -> double
Public Shared Function Min (val1 As Double, val2 As Double) As Double

Parametry

val1
Double

Pierwsze dwie liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji do porównania.The first of two double-precision floating-point numbers to compare.

val2
Double

Druga z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji do porównania.The second of two double-precision floating-point numbers to compare.

Zwraca

Double

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller. Jeśli val1 , val2 , lub obie val1 i val2 są równe NaN , NaN jest zwracana wartość.If val1, val2, or both val1 and val2 are equal to NaN, NaN is returned.

Dotyczy

Min(Decimal, Decimal)

Zwraca mniejsze z dwóch liczb dziesiętnych.Returns the smaller of two decimal numbers.

public:
 static System::Decimal Min(System::Decimal val1, System::Decimal val2);
public static decimal Min (decimal val1, decimal val2);
static member Min : decimal * decimal -> decimal
Public Shared Function Min (val1 As Decimal, val2 As Decimal) As Decimal

Parametry

val1
Decimal

Pierwsze dwie liczby dziesiętne do porównania.The first of two decimal numbers to compare.

val2
Decimal

Druga z dwóch liczb dziesiętnych do porównania.The second of two decimal numbers to compare.

Zwraca

Decimal

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller.

Dotyczy

Min(Byte, Byte)

Zwraca mniejsze z 2 8-bitowych liczb całkowitych bez znaku.Returns the smaller of two 8-bit unsigned integers.

public:
 static System::Byte Min(System::Byte val1, System::Byte val2);
public static byte Min (byte val1, byte val2);
static member Min : byte * byte -> byte
Public Shared Function Min (val1 As Byte, val2 As Byte) As Byte

Parametry

val1
Byte

Pierwszy z 2 8-bitowych liczb całkowitych bez znaku do porównania.The first of two 8-bit unsigned integers to compare.

val2
Byte

Druga z 2 8-bitowych liczb całkowitych bez znaku do porównania.The second of two 8-bit unsigned integers to compare.

Zwraca

Byte

Parametr val1 lub val2 , w zależności od tego, jest mniejszy.Parameter val1 or val2, whichever is smaller.

Dotyczy