Math.Sign Metoda

Definicja

Zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje znak liczby.Returns an integer that indicates the sign of a number.

Przeciążenia

Sign(Single)

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak liczby zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji.Returns an integer that indicates the sign of a single-precision floating-point number.

Sign(Int64)

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Returns an integer that indicates the sign of a 64-bit signed integer.

Sign(Int32)

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Returns an integer that indicates the sign of a 32-bit signed integer.

Sign(SByte)

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak 8-bitowej podpisanej liczby całkowitej.Returns an integer that indicates the sign of an 8-bit signed integer.

Sign(Double)

Zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje znak liczby zmiennoprzecinkowej podwójnej precyzji.Returns an integer that indicates the sign of a double-precision floating-point number.

Sign(Decimal)

Zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje znak liczby dziesiętnej.Returns an integer that indicates the sign of a decimal number.

Sign(Int16)

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak 16-bitowej podpisanej liczby całkowitej.Returns an integer that indicates the sign of a 16-bit signed integer.

Sign(Single)

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak liczby zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji.Returns an integer that indicates the sign of a single-precision floating-point number.

public:
 static int Sign(float value);
public static int Sign (float value);
static member Sign : single -> int
Public Shared Function Sign (value As Single) As Integer

Parametry

value
Single

Liczba oznaczona.A signed number.

Zwraca

Int32

Liczba, która wskazuje znak value , jak pokazano w poniższej tabeli.A number that indicates the sign of value, as shown in the following table.

Wartość zwracanaReturn value ZnaczenieMeaning
-1-1 Parametr value ma wartość niższą niż zero.value is less than zero.
00 value jest równa zero.value is equal to zero.
11 value jest większa od zera.value is greater than zero.

Wyjątki

value jest równe NaN .value is equal to NaN.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Sign(Single) metody do określenia znaku Single wartości i wyświetlenia go w konsoli programu.The following example demonstrates how to use the Sign(Single) method to determine the sign of a Single value and display it to the console.

// This example demonstrates Math.Sign()
using namespace System;
String^ Test( int compare )
{
  if ( compare == 0 )
   return "equal to";
  else
  if ( compare < 0 )
   return "less than";
  else
   return "greater than";
}

int main()
{
  String^ str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
  String^ nl = Environment::NewLine;
  Byte xByte1 = 0;
  short xShort1 = -2;
  int xInt1 = -3;
  long xLong1 = -4;
  float xSingle1 = 0.0f;
  double xDouble1 = 6.0;
  Decimal xDecimal1 = -7;
  
  // The following type is not CLS-compliant.
  SByte xSbyte1 = -101;
  Console::WriteLine( "{0}Test the sign of the following types of values:", nl );
  Console::WriteLine( str, "Byte  ", xByte1, Test( Math::Sign( xByte1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int16 ", xShort1, Test( Math::Sign( xShort1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int32 ", xInt1, Test( Math::Sign( xInt1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int64 ", xLong1, Test( Math::Sign( xLong1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Single ", xSingle1, Test( Math::Sign( xSingle1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Double ", xDouble1, Test( Math::Sign( xDouble1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Decimal", xDecimal1, Test( Math::Sign( xDecimal1 ) ) );
  
  //
  Console::WriteLine( "{0}The following type is not CLS-compliant.", nl );
  Console::WriteLine( str, "SByte ", xSbyte1, Test( Math::Sign( xSbyte1 ) ) );
}

/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
// This example demonstrates Math.Sign()
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
    string str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
    string nl = Environment.NewLine;
    byte   xByte1  = 0;
    short  xShort1  = -2;
    int   xInt1   = -3;
    long   xLong1  = -4;
    float  xSingle1 = 0.0f;
    double  xDouble1 = 6.0;
    Decimal xDecimal1 = -7m;

    // The following type is not CLS-compliant.
    sbyte  xSbyte1  = -101;

    Console.WriteLine($"{nl}Test the sign of the following types of values:");
    Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)));
    Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)));
    Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)));
    Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)));
    Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)));
    Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)));
    Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)));

    Console.WriteLine($"{nl}The following type is not CLS-compliant.");
    Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)));
  }

  public static string Test(int compare)
  {
    if (compare == 0)
      return "equal to";
    else if (compare < 0)
      return "less than";
    else
      return "greater than";
  }
}
/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
' This example demonstrates Math.Sign()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "{0}: {1,3} is {2} zero."
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   
   Dim xByte1 As Byte = 0
   Dim xShort1 As Short = -2
   Dim xInt1 As Integer = -3
   Dim xLong1 As Long = -4
   Dim xSingle1 As Single = 0F
   Dim xDouble1 As Double = 6.0
   Dim xDecimal1 As [Decimal] = -7D
   
   ' The following type is not CLS-compliant.
   Dim xSbyte1 As SByte = -101
   
   Console.WriteLine("{0}Test the sign of the following types of values:", nl)
   Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)))
   Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)))
   Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)))
   Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)))
   Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)))
   Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)))
   Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)))
   '
   Console.WriteLine("{0}The following type is not CLS-compliant.", nl)
   Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)))
  End Sub
  '
  Public Shared Function Test([compare] As Integer) As [String]
   If [compare] = 0 Then
     Return "equal to"
   ElseIf [compare] < 0 Then
     Return "less than"
   Else
     Return "greater than"
   End If
  End Function 'Test
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'Test the sign of the following types of values:
'Byte  :  0 is equal to zero.
'Int16 : -2 is less than zero.
'Int32 : -3 is less than zero.
'Int64 : -4 is less than zero.
'Single :  0 is equal to zero.
'Double :  6 is greater than zero.
'Decimal: -7 is less than zero.
'
'The following type is not CLS-compliant.
'SByte : -101 is less than zero.

Dotyczy

Sign(Int64)

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Returns an integer that indicates the sign of a 64-bit signed integer.

public:
 static int Sign(long value);
public static int Sign (long value);
static member Sign : int64 -> int
Public Shared Function Sign (value As Long) As Integer

Parametry

value
Int64

Liczba oznaczona.A signed number.

Zwraca

Int32

Liczba, która wskazuje znak value , jak pokazano w poniższej tabeli.A number that indicates the sign of value, as shown in the following table.

Wartość zwracanaReturn value ZnaczenieMeaning
-1-1 Parametr value ma wartość niższą niż zero.value is less than zero.
00 value jest równa zero.value is equal to zero.
11 value jest większa od zera.value is greater than zero.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Sign(Int64) metody do określenia znaku Int64 wartości i wyświetlenia go w konsoli.The following example demonstrates how to use the Sign(Int64) method to determine the sign of an Int64 value and display it to the console.

// This example demonstrates Math.Sign()
using namespace System;
String^ Test( int compare )
{
  if ( compare == 0 )
   return "equal to";
  else
  if ( compare < 0 )
   return "less than";
  else
   return "greater than";
}

int main()
{
  String^ str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
  String^ nl = Environment::NewLine;
  Byte xByte1 = 0;
  short xShort1 = -2;
  int xInt1 = -3;
  long xLong1 = -4;
  float xSingle1 = 0.0f;
  double xDouble1 = 6.0;
  Decimal xDecimal1 = -7;
  
  // The following type is not CLS-compliant.
  SByte xSbyte1 = -101;
  Console::WriteLine( "{0}Test the sign of the following types of values:", nl );
  Console::WriteLine( str, "Byte  ", xByte1, Test( Math::Sign( xByte1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int16 ", xShort1, Test( Math::Sign( xShort1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int32 ", xInt1, Test( Math::Sign( xInt1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int64 ", xLong1, Test( Math::Sign( xLong1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Single ", xSingle1, Test( Math::Sign( xSingle1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Double ", xDouble1, Test( Math::Sign( xDouble1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Decimal", xDecimal1, Test( Math::Sign( xDecimal1 ) ) );
  
  //
  Console::WriteLine( "{0}The following type is not CLS-compliant.", nl );
  Console::WriteLine( str, "SByte ", xSbyte1, Test( Math::Sign( xSbyte1 ) ) );
}

/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
// This example demonstrates Math.Sign()
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
    string str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
    string nl = Environment.NewLine;
    byte   xByte1  = 0;
    short  xShort1  = -2;
    int   xInt1   = -3;
    long   xLong1  = -4;
    float  xSingle1 = 0.0f;
    double  xDouble1 = 6.0;
    Decimal xDecimal1 = -7m;

    // The following type is not CLS-compliant.
    sbyte  xSbyte1  = -101;

    Console.WriteLine($"{nl}Test the sign of the following types of values:");
    Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)));
    Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)));
    Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)));
    Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)));
    Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)));
    Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)));
    Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)));

    Console.WriteLine($"{nl}The following type is not CLS-compliant.");
    Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)));
  }

  public static string Test(int compare)
  {
    if (compare == 0)
      return "equal to";
    else if (compare < 0)
      return "less than";
    else
      return "greater than";
  }
}
/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
' This example demonstrates Math.Sign()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "{0}: {1,3} is {2} zero."
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   
   Dim xByte1 As Byte = 0
   Dim xShort1 As Short = -2
   Dim xInt1 As Integer = -3
   Dim xLong1 As Long = -4
   Dim xSingle1 As Single = 0F
   Dim xDouble1 As Double = 6.0
   Dim xDecimal1 As [Decimal] = -7D
   
   ' The following type is not CLS-compliant.
   Dim xSbyte1 As SByte = -101
   
   Console.WriteLine("{0}Test the sign of the following types of values:", nl)
   Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)))
   Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)))
   Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)))
   Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)))
   Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)))
   Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)))
   Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)))
   '
   Console.WriteLine("{0}The following type is not CLS-compliant.", nl)
   Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)))
  End Sub
  '
  Public Shared Function Test([compare] As Integer) As [String]
   If [compare] = 0 Then
     Return "equal to"
   ElseIf [compare] < 0 Then
     Return "less than"
   Else
     Return "greater than"
   End If
  End Function 'Test
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'Test the sign of the following types of values:
'Byte  :  0 is equal to zero.
'Int16 : -2 is less than zero.
'Int32 : -3 is less than zero.
'Int64 : -4 is less than zero.
'Single :  0 is equal to zero.
'Double :  6 is greater than zero.
'Decimal: -7 is less than zero.
'
'The following type is not CLS-compliant.
'SByte : -101 is less than zero.

Dotyczy

Sign(Int32)

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Returns an integer that indicates the sign of a 32-bit signed integer.

public:
 static int Sign(int value);
public static int Sign (int value);
static member Sign : int -> int
Public Shared Function Sign (value As Integer) As Integer

Parametry

value
Int32

Liczba oznaczona.A signed number.

Zwraca

Int32

Liczba, która wskazuje znak value , jak pokazano w poniższej tabeli.A number that indicates the sign of value, as shown in the following table.

Wartość zwracanaReturn value ZnaczenieMeaning
-1-1 Parametr value ma wartość niższą niż zero.value is less than zero.
00 value jest równa zero.value is equal to zero.
11 value jest większa od zera.value is greater than zero.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Sign(Int32) metody do określenia znaku Int32 wartości i wyświetlenia go w konsoli.The following example demonstrates how to use the Sign(Int32) method to determine the sign of an Int32 value and display it to the console.

// This example demonstrates Math.Sign()
using namespace System;
String^ Test( int compare )
{
  if ( compare == 0 )
   return "equal to";
  else
  if ( compare < 0 )
   return "less than";
  else
   return "greater than";
}

int main()
{
  String^ str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
  String^ nl = Environment::NewLine;
  Byte xByte1 = 0;
  short xShort1 = -2;
  int xInt1 = -3;
  long xLong1 = -4;
  float xSingle1 = 0.0f;
  double xDouble1 = 6.0;
  Decimal xDecimal1 = -7;
  
  // The following type is not CLS-compliant.
  SByte xSbyte1 = -101;
  Console::WriteLine( "{0}Test the sign of the following types of values:", nl );
  Console::WriteLine( str, "Byte  ", xByte1, Test( Math::Sign( xByte1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int16 ", xShort1, Test( Math::Sign( xShort1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int32 ", xInt1, Test( Math::Sign( xInt1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int64 ", xLong1, Test( Math::Sign( xLong1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Single ", xSingle1, Test( Math::Sign( xSingle1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Double ", xDouble1, Test( Math::Sign( xDouble1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Decimal", xDecimal1, Test( Math::Sign( xDecimal1 ) ) );
  
  //
  Console::WriteLine( "{0}The following type is not CLS-compliant.", nl );
  Console::WriteLine( str, "SByte ", xSbyte1, Test( Math::Sign( xSbyte1 ) ) );
}

/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
// This example demonstrates Math.Sign()
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
    string str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
    string nl = Environment.NewLine;
    byte   xByte1  = 0;
    short  xShort1  = -2;
    int   xInt1   = -3;
    long   xLong1  = -4;
    float  xSingle1 = 0.0f;
    double  xDouble1 = 6.0;
    Decimal xDecimal1 = -7m;

    // The following type is not CLS-compliant.
    sbyte  xSbyte1  = -101;

    Console.WriteLine($"{nl}Test the sign of the following types of values:");
    Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)));
    Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)));
    Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)));
    Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)));
    Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)));
    Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)));
    Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)));

    Console.WriteLine($"{nl}The following type is not CLS-compliant.");
    Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)));
  }

  public static string Test(int compare)
  {
    if (compare == 0)
      return "equal to";
    else if (compare < 0)
      return "less than";
    else
      return "greater than";
  }
}
/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
' This example demonstrates Math.Sign()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "{0}: {1,3} is {2} zero."
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   
   Dim xByte1 As Byte = 0
   Dim xShort1 As Short = -2
   Dim xInt1 As Integer = -3
   Dim xLong1 As Long = -4
   Dim xSingle1 As Single = 0F
   Dim xDouble1 As Double = 6.0
   Dim xDecimal1 As [Decimal] = -7D
   
   ' The following type is not CLS-compliant.
   Dim xSbyte1 As SByte = -101
   
   Console.WriteLine("{0}Test the sign of the following types of values:", nl)
   Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)))
   Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)))
   Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)))
   Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)))
   Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)))
   Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)))
   Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)))
   '
   Console.WriteLine("{0}The following type is not CLS-compliant.", nl)
   Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)))
  End Sub
  '
  Public Shared Function Test([compare] As Integer) As [String]
   If [compare] = 0 Then
     Return "equal to"
   ElseIf [compare] < 0 Then
     Return "less than"
   Else
     Return "greater than"
   End If
  End Function 'Test
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'Test the sign of the following types of values:
'Byte  :  0 is equal to zero.
'Int16 : -2 is less than zero.
'Int32 : -3 is less than zero.
'Int64 : -4 is less than zero.
'Single :  0 is equal to zero.
'Double :  6 is greater than zero.
'Decimal: -7 is less than zero.
'
'The following type is not CLS-compliant.
'SByte : -101 is less than zero.

Dotyczy

Sign(SByte)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak 8-bitowej podpisanej liczby całkowitej.Returns an integer that indicates the sign of an 8-bit signed integer.

public:
 static int Sign(System::SByte value);
public static int Sign (sbyte value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static int Sign (sbyte value);
static member Sign : sbyte -> int
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member Sign : sbyte -> int
Public Shared Function Sign (value As SByte) As Integer

Parametry

value
SByte

Liczba oznaczona.A signed number.

Zwraca

Int32

Liczba, która wskazuje znak value , jak pokazano w poniższej tabeli.A number that indicates the sign of value, as shown in the following table.

Wartość zwracanaReturn value ZnaczenieMeaning
-1-1 Parametr value ma wartość niższą niż zero.value is less than zero.
00 value jest równa zero.value is equal to zero.
11 value jest większa od zera.value is greater than zero.
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Sign(SByte) metody do określenia znaku SByte wartości i wyświetlenia go w konsoli.The following example demonstrates how to use the Sign(SByte) method to determine the sign of an SByte value and display it to the console.

// This example demonstrates Math.Sign()
using namespace System;
String^ Test( int compare )
{
  if ( compare == 0 )
   return "equal to";
  else
  if ( compare < 0 )
   return "less than";
  else
   return "greater than";
}

int main()
{
  String^ str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
  String^ nl = Environment::NewLine;
  Byte xByte1 = 0;
  short xShort1 = -2;
  int xInt1 = -3;
  long xLong1 = -4;
  float xSingle1 = 0.0f;
  double xDouble1 = 6.0;
  Decimal xDecimal1 = -7;
  
  // The following type is not CLS-compliant.
  SByte xSbyte1 = -101;
  Console::WriteLine( "{0}Test the sign of the following types of values:", nl );
  Console::WriteLine( str, "Byte  ", xByte1, Test( Math::Sign( xByte1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int16 ", xShort1, Test( Math::Sign( xShort1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int32 ", xInt1, Test( Math::Sign( xInt1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int64 ", xLong1, Test( Math::Sign( xLong1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Single ", xSingle1, Test( Math::Sign( xSingle1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Double ", xDouble1, Test( Math::Sign( xDouble1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Decimal", xDecimal1, Test( Math::Sign( xDecimal1 ) ) );
  
  //
  Console::WriteLine( "{0}The following type is not CLS-compliant.", nl );
  Console::WriteLine( str, "SByte ", xSbyte1, Test( Math::Sign( xSbyte1 ) ) );
}

/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
// This example demonstrates Math.Sign()
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
    string str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
    string nl = Environment.NewLine;
    byte   xByte1  = 0;
    short  xShort1  = -2;
    int   xInt1   = -3;
    long   xLong1  = -4;
    float  xSingle1 = 0.0f;
    double  xDouble1 = 6.0;
    Decimal xDecimal1 = -7m;

    // The following type is not CLS-compliant.
    sbyte  xSbyte1  = -101;

    Console.WriteLine($"{nl}Test the sign of the following types of values:");
    Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)));
    Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)));
    Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)));
    Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)));
    Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)));
    Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)));
    Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)));

    Console.WriteLine($"{nl}The following type is not CLS-compliant.");
    Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)));
  }

  public static string Test(int compare)
  {
    if (compare == 0)
      return "equal to";
    else if (compare < 0)
      return "less than";
    else
      return "greater than";
  }
}
/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
' This example demonstrates Math.Sign()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "{0}: {1,3} is {2} zero."
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   
   Dim xByte1 As Byte = 0
   Dim xShort1 As Short = -2
   Dim xInt1 As Integer = -3
   Dim xLong1 As Long = -4
   Dim xSingle1 As Single = 0F
   Dim xDouble1 As Double = 6.0
   Dim xDecimal1 As [Decimal] = -7D
   
   ' The following type is not CLS-compliant.
   Dim xSbyte1 As SByte = -101
   
   Console.WriteLine("{0}Test the sign of the following types of values:", nl)
   Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)))
   Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)))
   Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)))
   Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)))
   Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)))
   Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)))
   Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)))
   '
   Console.WriteLine("{0}The following type is not CLS-compliant.", nl)
   Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)))
  End Sub
  '
  Public Shared Function Test([compare] As Integer) As [String]
   If [compare] = 0 Then
     Return "equal to"
   ElseIf [compare] < 0 Then
     Return "less than"
   Else
     Return "greater than"
   End If
  End Function 'Test
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'Test the sign of the following types of values:
'Byte  :  0 is equal to zero.
'Int16 : -2 is less than zero.
'Int32 : -3 is less than zero.
'Int64 : -4 is less than zero.
'Single :  0 is equal to zero.
'Double :  6 is greater than zero.
'Decimal: -7 is less than zero.
'
'The following type is not CLS-compliant.
'SByte : -101 is less than zero.

Dotyczy

Sign(Double)

Zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje znak liczby zmiennoprzecinkowej podwójnej precyzji.Returns an integer that indicates the sign of a double-precision floating-point number.

public:
 static int Sign(double value);
public static int Sign (double value);
static member Sign : double -> int
Public Shared Function Sign (value As Double) As Integer

Parametry

value
Double

Liczba oznaczona.A signed number.

Zwraca

Int32

Liczba, która wskazuje znak value , jak pokazano w poniższej tabeli.A number that indicates the sign of value, as shown in the following table.

Wartość zwracanaReturn value ZnaczenieMeaning
-1-1 Parametr value ma wartość niższą niż zero.value is less than zero.
00 value jest równa zero.value is equal to zero.
11 value jest większa od zera.value is greater than zero.

Wyjątki

value jest równe NaN .value is equal to NaN.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Sign(Double) metody do określenia znaku Double wartości i wyświetlenia go w konsoli programu.The following example demonstrates how to use the Sign(Double) method to determine the sign of a Double value and display it to the console.

// This example demonstrates Math.Sign()
using namespace System;
String^ Test( int compare )
{
  if ( compare == 0 )
   return "equal to";
  else
  if ( compare < 0 )
   return "less than";
  else
   return "greater than";
}

int main()
{
  String^ str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
  String^ nl = Environment::NewLine;
  Byte xByte1 = 0;
  short xShort1 = -2;
  int xInt1 = -3;
  long xLong1 = -4;
  float xSingle1 = 0.0f;
  double xDouble1 = 6.0;
  Decimal xDecimal1 = -7;
  
  // The following type is not CLS-compliant.
  SByte xSbyte1 = -101;
  Console::WriteLine( "{0}Test the sign of the following types of values:", nl );
  Console::WriteLine( str, "Byte  ", xByte1, Test( Math::Sign( xByte1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int16 ", xShort1, Test( Math::Sign( xShort1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int32 ", xInt1, Test( Math::Sign( xInt1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int64 ", xLong1, Test( Math::Sign( xLong1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Single ", xSingle1, Test( Math::Sign( xSingle1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Double ", xDouble1, Test( Math::Sign( xDouble1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Decimal", xDecimal1, Test( Math::Sign( xDecimal1 ) ) );
  
  //
  Console::WriteLine( "{0}The following type is not CLS-compliant.", nl );
  Console::WriteLine( str, "SByte ", xSbyte1, Test( Math::Sign( xSbyte1 ) ) );
}

/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
// This example demonstrates Math.Sign()
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
    string str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
    string nl = Environment.NewLine;
    byte   xByte1  = 0;
    short  xShort1  = -2;
    int   xInt1   = -3;
    long   xLong1  = -4;
    float  xSingle1 = 0.0f;
    double  xDouble1 = 6.0;
    Decimal xDecimal1 = -7m;

    // The following type is not CLS-compliant.
    sbyte  xSbyte1  = -101;

    Console.WriteLine($"{nl}Test the sign of the following types of values:");
    Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)));
    Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)));
    Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)));
    Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)));
    Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)));
    Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)));
    Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)));

    Console.WriteLine($"{nl}The following type is not CLS-compliant.");
    Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)));
  }

  public static string Test(int compare)
  {
    if (compare == 0)
      return "equal to";
    else if (compare < 0)
      return "less than";
    else
      return "greater than";
  }
}
/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
' This example demonstrates Math.Sign()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "{0}: {1,3} is {2} zero."
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   
   Dim xByte1 As Byte = 0
   Dim xShort1 As Short = -2
   Dim xInt1 As Integer = -3
   Dim xLong1 As Long = -4
   Dim xSingle1 As Single = 0F
   Dim xDouble1 As Double = 6.0
   Dim xDecimal1 As [Decimal] = -7D
   
   ' The following type is not CLS-compliant.
   Dim xSbyte1 As SByte = -101
   
   Console.WriteLine("{0}Test the sign of the following types of values:", nl)
   Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)))
   Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)))
   Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)))
   Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)))
   Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)))
   Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)))
   Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)))
   '
   Console.WriteLine("{0}The following type is not CLS-compliant.", nl)
   Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)))
  End Sub
  '
  Public Shared Function Test([compare] As Integer) As [String]
   If [compare] = 0 Then
     Return "equal to"
   ElseIf [compare] < 0 Then
     Return "less than"
   Else
     Return "greater than"
   End If
  End Function 'Test
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'Test the sign of the following types of values:
'Byte  :  0 is equal to zero.
'Int16 : -2 is less than zero.
'Int32 : -3 is less than zero.
'Int64 : -4 is less than zero.
'Single :  0 is equal to zero.
'Double :  6 is greater than zero.
'Decimal: -7 is less than zero.
'
'The following type is not CLS-compliant.
'SByte : -101 is less than zero.

Dotyczy

Sign(Decimal)

Zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje znak liczby dziesiętnej.Returns an integer that indicates the sign of a decimal number.

public:
 static int Sign(System::Decimal value);
public static int Sign (decimal value);
static member Sign : decimal -> int
Public Shared Function Sign (value As Decimal) As Integer

Parametry

value
Decimal

Liczba dziesiętna ze znakiem.A signed decimal number.

Zwraca

Int32

Liczba, która wskazuje znak value , jak pokazano w poniższej tabeli.A number that indicates the sign of value, as shown in the following table.

Wartość zwracanaReturn value ZnaczenieMeaning
-1-1 Parametr value ma wartość niższą niż zero.value is less than zero.
00 value jest równa zero.value is equal to zero.
11 value jest większa od zera.value is greater than zero.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Sign(Decimal) metody do określenia znaku Decimal wartości i wyświetlenia go w konsoli programu.The following example demonstrates how to use the Sign(Decimal) method to determine the sign of a Decimal value and display it to the console.

// This example demonstrates Math.Sign()
using namespace System;
String^ Test( int compare )
{
  if ( compare == 0 )
   return "equal to";
  else
  if ( compare < 0 )
   return "less than";
  else
   return "greater than";
}

int main()
{
  String^ str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
  String^ nl = Environment::NewLine;
  Byte xByte1 = 0;
  short xShort1 = -2;
  int xInt1 = -3;
  long xLong1 = -4;
  float xSingle1 = 0.0f;
  double xDouble1 = 6.0;
  Decimal xDecimal1 = -7;
  
  // The following type is not CLS-compliant.
  SByte xSbyte1 = -101;
  Console::WriteLine( "{0}Test the sign of the following types of values:", nl );
  Console::WriteLine( str, "Byte  ", xByte1, Test( Math::Sign( xByte1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int16 ", xShort1, Test( Math::Sign( xShort1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int32 ", xInt1, Test( Math::Sign( xInt1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int64 ", xLong1, Test( Math::Sign( xLong1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Single ", xSingle1, Test( Math::Sign( xSingle1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Double ", xDouble1, Test( Math::Sign( xDouble1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Decimal", xDecimal1, Test( Math::Sign( xDecimal1 ) ) );
  
  //
  Console::WriteLine( "{0}The following type is not CLS-compliant.", nl );
  Console::WriteLine( str, "SByte ", xSbyte1, Test( Math::Sign( xSbyte1 ) ) );
}

/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
// This example demonstrates Math.Sign()
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
    string str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
    string nl = Environment.NewLine;
    byte   xByte1  = 0;
    short  xShort1  = -2;
    int   xInt1   = -3;
    long   xLong1  = -4;
    float  xSingle1 = 0.0f;
    double  xDouble1 = 6.0;
    Decimal xDecimal1 = -7m;

    // The following type is not CLS-compliant.
    sbyte  xSbyte1  = -101;

    Console.WriteLine($"{nl}Test the sign of the following types of values:");
    Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)));
    Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)));
    Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)));
    Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)));
    Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)));
    Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)));
    Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)));

    Console.WriteLine($"{nl}The following type is not CLS-compliant.");
    Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)));
  }

  public static string Test(int compare)
  {
    if (compare == 0)
      return "equal to";
    else if (compare < 0)
      return "less than";
    else
      return "greater than";
  }
}
/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
' This example demonstrates Math.Sign()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "{0}: {1,3} is {2} zero."
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   
   Dim xByte1 As Byte = 0
   Dim xShort1 As Short = -2
   Dim xInt1 As Integer = -3
   Dim xLong1 As Long = -4
   Dim xSingle1 As Single = 0F
   Dim xDouble1 As Double = 6.0
   Dim xDecimal1 As [Decimal] = -7D
   
   ' The following type is not CLS-compliant.
   Dim xSbyte1 As SByte = -101
   
   Console.WriteLine("{0}Test the sign of the following types of values:", nl)
   Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)))
   Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)))
   Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)))
   Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)))
   Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)))
   Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)))
   Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)))
   '
   Console.WriteLine("{0}The following type is not CLS-compliant.", nl)
   Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)))
  End Sub
  '
  Public Shared Function Test([compare] As Integer) As [String]
   If [compare] = 0 Then
     Return "equal to"
   ElseIf [compare] < 0 Then
     Return "less than"
   Else
     Return "greater than"
   End If
  End Function 'Test
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'Test the sign of the following types of values:
'Byte  :  0 is equal to zero.
'Int16 : -2 is less than zero.
'Int32 : -3 is less than zero.
'Int64 : -4 is less than zero.
'Single :  0 is equal to zero.
'Double :  6 is greater than zero.
'Decimal: -7 is less than zero.
'
'The following type is not CLS-compliant.
'SByte : -101 is less than zero.

Dotyczy

Sign(Int16)

Zwraca liczbę całkowitą wskazującą znak 16-bitowej podpisanej liczby całkowitej.Returns an integer that indicates the sign of a 16-bit signed integer.

public:
 static int Sign(short value);
public static int Sign (short value);
static member Sign : int16 -> int
Public Shared Function Sign (value As Short) As Integer

Parametry

value
Int16

Liczba oznaczona.A signed number.

Zwraca

Int32

Liczba, która wskazuje znak value , jak pokazano w poniższej tabeli.A number that indicates the sign of value, as shown in the following table.

Wartość zwracanaReturn value ZnaczenieMeaning
-1-1 Parametr value ma wartość niższą niż zero.value is less than zero.
00 value jest równa zero.value is equal to zero.
11 value jest większa od zera.value is greater than zero.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Sign(Int16) metody do określenia znaku Int16 wartości i wyświetlenia go w konsoli.The following example demonstrates how to use the Sign(Int16) method to determine the sign of an Int16 value and display it to the console.

// This example demonstrates Math.Sign()
using namespace System;
String^ Test( int compare )
{
  if ( compare == 0 )
   return "equal to";
  else
  if ( compare < 0 )
   return "less than";
  else
   return "greater than";
}

int main()
{
  String^ str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
  String^ nl = Environment::NewLine;
  Byte xByte1 = 0;
  short xShort1 = -2;
  int xInt1 = -3;
  long xLong1 = -4;
  float xSingle1 = 0.0f;
  double xDouble1 = 6.0;
  Decimal xDecimal1 = -7;
  
  // The following type is not CLS-compliant.
  SByte xSbyte1 = -101;
  Console::WriteLine( "{0}Test the sign of the following types of values:", nl );
  Console::WriteLine( str, "Byte  ", xByte1, Test( Math::Sign( xByte1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int16 ", xShort1, Test( Math::Sign( xShort1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int32 ", xInt1, Test( Math::Sign( xInt1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Int64 ", xLong1, Test( Math::Sign( xLong1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Single ", xSingle1, Test( Math::Sign( xSingle1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Double ", xDouble1, Test( Math::Sign( xDouble1 ) ) );
  Console::WriteLine( str, "Decimal", xDecimal1, Test( Math::Sign( xDecimal1 ) ) );
  
  //
  Console::WriteLine( "{0}The following type is not CLS-compliant.", nl );
  Console::WriteLine( str, "SByte ", xSbyte1, Test( Math::Sign( xSbyte1 ) ) );
}

/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
// This example demonstrates Math.Sign()
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
    string str = "{0}: {1,3} is {2} zero.";
    string nl = Environment.NewLine;
    byte   xByte1  = 0;
    short  xShort1  = -2;
    int   xInt1   = -3;
    long   xLong1  = -4;
    float  xSingle1 = 0.0f;
    double  xDouble1 = 6.0;
    Decimal xDecimal1 = -7m;

    // The following type is not CLS-compliant.
    sbyte  xSbyte1  = -101;

    Console.WriteLine($"{nl}Test the sign of the following types of values:");
    Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)));
    Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)));
    Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)));
    Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)));
    Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)));
    Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)));
    Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)));

    Console.WriteLine($"{nl}The following type is not CLS-compliant.");
    Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)));
  }

  public static string Test(int compare)
  {
    if (compare == 0)
      return "equal to";
    else if (compare < 0)
      return "less than";
    else
      return "greater than";
  }
}
/*
This example produces the following results:

Test the sign of the following types of values:
Byte  :  0 is equal to zero.
Int16 : -2 is less than zero.
Int32 : -3 is less than zero.
Int64 : -4 is less than zero.
Single :  0 is equal to zero.
Double :  6 is greater than zero.
Decimal: -7 is less than zero.

The following type is not CLS-compliant.
SByte : -101 is less than zero.
*/
' This example demonstrates Math.Sign()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "{0}: {1,3} is {2} zero."
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   
   Dim xByte1 As Byte = 0
   Dim xShort1 As Short = -2
   Dim xInt1 As Integer = -3
   Dim xLong1 As Long = -4
   Dim xSingle1 As Single = 0F
   Dim xDouble1 As Double = 6.0
   Dim xDecimal1 As [Decimal] = -7D
   
   ' The following type is not CLS-compliant.
   Dim xSbyte1 As SByte = -101
   
   Console.WriteLine("{0}Test the sign of the following types of values:", nl)
   Console.WriteLine(str, "Byte  ", xByte1, Test(Math.Sign(xByte1)))
   Console.WriteLine(str, "Int16 ", xShort1, Test(Math.Sign(xShort1)))
   Console.WriteLine(str, "Int32 ", xInt1, Test(Math.Sign(xInt1)))
   Console.WriteLine(str, "Int64 ", xLong1, Test(Math.Sign(xLong1)))
   Console.WriteLine(str, "Single ", xSingle1, Test(Math.Sign(xSingle1)))
   Console.WriteLine(str, "Double ", xDouble1, Test(Math.Sign(xDouble1)))
   Console.WriteLine(str, "Decimal", xDecimal1, Test(Math.Sign(xDecimal1)))
   '
   Console.WriteLine("{0}The following type is not CLS-compliant.", nl)
   Console.WriteLine(str, "SByte ", xSbyte1, Test(Math.Sign(xSbyte1)))
  End Sub
  '
  Public Shared Function Test([compare] As Integer) As [String]
   If [compare] = 0 Then
     Return "equal to"
   ElseIf [compare] < 0 Then
     Return "less than"
   Else
     Return "greater than"
   End If
  End Function 'Test
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'Test the sign of the following types of values:
'Byte  :  0 is equal to zero.
'Int16 : -2 is less than zero.
'Int32 : -3 is less than zero.
'Int64 : -4 is less than zero.
'Single :  0 is equal to zero.
'Double :  6 is greater than zero.
'Decimal: -7 is less than zero.
'
'The following type is not CLS-compliant.
'SByte : -101 is less than zero.

Dotyczy