WebRequestMethods Klasa

Definicja

Klasa kontenera dla klas WebRequestMethods.Ftp, WebRequestMethods.Filei WebRequestMethods.Http.Container class for WebRequestMethods.Ftp, WebRequestMethods.File, and WebRequestMethods.Http classes. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class WebRequestMethods abstract sealed
public static class WebRequestMethods
type WebRequestMethods = class
Public Class WebRequestMethods
Dziedziczenie
WebRequestMethods

Dotyczy