DISPPARAMS Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych DISPPARAMS.Use DISPPARAMS instead.

public value class DISPPARAMS
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.DISPPARAMS instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct DISPPARAMS
type DISPPARAMS = struct
Public Structure DISPPARAMS
Dziedziczenie
DISPPARAMS
Atrybuty

Pola

cArgs

Reprezentuje liczbę argumentów.Represents the count of arguments.

cNamedArgs

Reprezentuje liczbę argumentów nazwanych.Represents the count of named arguments.

rgdispidNamedArgs

Reprezentuje identyfikatory wysyłania nazwanych argumentów.Represents the dispatch IDs of named arguments.

rgvarg

Reprezentuje odwołanie do tablicy argumentów.Represents a reference to the array of arguments.

Dotyczy