HtmlTextWriterAttribute Wyliczenie

Definicja

Określa atrybuty HTML, które HtmlTextWriter obiekt lub Html32TextWriter zapisuje w tagu otwierającym elementu HTML podczas przetwarzania żądania sieci Web.Specifies the HTML attributes that an HtmlTextWriter or Html32TextWriter object writes to the opening tag of an HTML element when a Web request is processed.

public enum class HtmlTextWriterAttribute
public enum HtmlTextWriterAttribute
type HtmlTextWriterAttribute = 
Public Enum HtmlTextWriterAttribute
Dziedziczenie
HtmlTextWriterAttribute

Pola

Abbr 40

Określa, że abbr ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML abbr attribute be written to the tag.

Accesskey 0

Określa, że accesskey ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML accesskey attribute be written to the tag.

Align 1

Określa, że align ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML align attribute be written to the tag.

Alt 2

Określa, że alt ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML alt attribute be written to the tag.

AutoComplete 41

Określa, że autocomplete ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML autocomplete attribute be written to the tag.

Axis 42

Określa, że axis ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML axis attribute be written to the tag.

Background 3

Określa, że background ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML background attribute be written to the tag.

Bgcolor 4

Określa, że bgcolor ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML bgcolor attribute be written to the tag.

Border 5

Określa, że border ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML border attribute be written to the tag.

Bordercolor 6

Określa, że bordercolor ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML bordercolor attribute be written to the tag.

Cellpadding 7

Określa, że cellpadding ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML cellpadding attribute be written to the tag.

Cellspacing 8

Określa, że cellspacing ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML cellspacing attribute be written to the tag.

Checked 9

Określa, że checked ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML checked attribute be written to the tag.

Class 10

Określa, że class ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML class attribute be written to the tag.

Cols 11

Określa, że cols ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML cols attribute be written to the tag.

Colspan 12

Określa, że colspan ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML colspan attribute be written to the tag.

Content 43

Określa, że content ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML content attribute be written to the tag.

Coords 44

Określa, że coords ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML coords attribute be written to the tag.

DesignerRegion 45

Określa, że designerregion ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML designerregion attribute be written to the tag.

Dir 46

Określa, że dir ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML dir attribute be written to the tag.

Disabled 13

Określa, że disabled ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML disabled attribute be written to the tag.

For 14

Określa, że for ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML for attribute be written to the tag.

Headers 47

Określa, że headers ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML headers attribute be written to the tag.

Height 15

Określa, że height ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML height attribute be written to the tag.

Href 16

Określa, że href ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML href attribute be written to the tag.

Id 17

Określa, że id ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML id attribute be written to the tag.

Longdesc 48

Określa, że longdesc ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML longdesc attribute be written to the tag.

Maxlength 18

Określa, że maxlength ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML maxlength attribute be written to the tag.

Multiple 19

Określa, że multiple ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML multiple attribute be written to the tag.

Name 20

Określa, że name ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML name attribute be written to the tag.

Nowrap 21

Określa, że nowrap ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML nowrap attribute be written to the tag.

Onchange 22

Określa, że onchange ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML onchange attribute be written to the tag.

Onclick 23

Określa, że onclick ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML onclick attribute be written to the tag.

ReadOnly 24

Określa, że readonly ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML readonly attribute be written to the tag.

Rel 49

Określa, że rel ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML rel attribute be written to the tag.

Rows 25

Określa, że rows ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML rows attribute be written to the tag.

Rowspan 26

Określa, że rowspan ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML rowspan attribute be written to the tag.

Rules 27

Określa, że rules ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML rules attribute be written to the tag.

Scope 50

Określa, że scope ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML scope attribute be written to the tag.

Selected 28

Określa, że selected ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML selected attribute be written to the tag.

Shape 51

Określa, że shape ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML shape attribute be written to the tag.

Size 29

Określa, że size ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML size attribute be written to the tag.

Src 30

Określa, że src ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML src attribute be written to the tag.

Style 31

Określa, że style ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML style attribute be written to the tag.

Tabindex 32

Określa, że tabindex ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML tabindex attribute be written to the tag.

Target 33

Określa, że target ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML target attribute be written to the tag.

Title 34

Określa, że title ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML title attribute be written to the tag.

Type 35

Określa, że type ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML type attribute be written to the tag.

Usemap 52

Określa, że usemap ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML usemap attribute be written to the tag.

Valign 36

Określa, że valign ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML valign attribute be written to the tag.

Value 37

Określa, że value ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML value attribute be written to the tag.

VCardName 53

Określa, że vcardname ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML vcardname attribute be written to the tag.

Width 38

Określa, że width ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML width attribute be written to the tag.

Wrap 39

Określa, że wrap ATRYBUT HTML ma być zapisany w tagu.Specifies that the HTML wrap attribute be written to the tag.

Przykłady

Poniższy przykład używa HtmlTextWriterAttribute wyliczenia z AddAttribute metodą, aby dodać Onclick ATRYBUT do elementu HTML i ustawia jego wartość na kod ECMAScript.The following example uses the HtmlTextWriterAttribute enumeration with the AddAttribute method to add an Onclick attribute to an HTML element and sets its value to ECMAScript code.

writer->AddAttribute( HtmlTextWriterAttribute::Onclick, "alert('Hello');" );
writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Onclick, "alert('Hello');");
writer.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Onclick, "alert('Hello');")

Uwagi

To wyliczenie jest często używane z następującymi metodami HtmlTextWriter klasy: AddAttribute , GetAttributeName , IsAttributeDefined , RenderBeginTag .This enumeration is commonly used with the following methods of the HtmlTextWriter class: AddAttribute, GetAttributeName, IsAttributeDefined, RenderBeginTag.

Dotyczy

Zobacz też