IControlBuilderAccessor Interfejs

Definicja

Umożliwia serializatorowi formantu uzyskanie do konstruktora dla kontrolki.Allows the control serializer to get to the builder for a control.

public interface class IControlBuilderAccessor
public interface IControlBuilderAccessor
type IControlBuilderAccessor = interface
Public Interface IControlBuilderAccessor
Pochodne

Uwagi

IControlBuilderAccessorInterfejs definiuje właściwość, którą musi zaimplementować formant, aby umożliwić serializatorowi formantu dostęp do konstruktora kontrolki.The IControlBuilderAccessor interface defines the property a control must implement to allow a control serializer to access the control's builder. Controlimplementuje ten interfejs, więc wszystkie kontrolki pochodne z Control mają implementację tej właściwości.Control implements this interface, so all controls deriving from Control have an implementation of this property.

Właściwości

ControlBuilder

Pobiera konstruktora formantów dla tej kontrolki.Gets the control builder for this control.

Dotyczy