ListViewPagedDataSource Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListViewPagedDataSource klasy.Initializes a new instance of the ListViewPagedDataSource class.

public:
 ListViewPagedDataSource();
public ListViewPagedDataSource ();
Public Sub New ()

Uwagi

Użyj tego konstruktora, aby utworzyć i zainicjować nowe wystąpienie ListViewPagedDataSource klasy.Use this constructor to create and initialize a new instance of the ListViewPagedDataSource class.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia ListViewPagedDataSource klasy.The following table shows initial property values for an instance of the ListViewPagedDataSource class.

WłaściwośćProperty Wartość początkowaInitial value
AllowServerPaging false
TotalRowCount 00

Dotyczy

Zobacz też