Unit.Value Właściwość

Definicja

Pobiera długość Unit .Gets the length of the Unit.

public:
 property double Value { double get(); };
public double Value { get; }
member this.Value : double
Public ReadOnly Property Value As Double

Wartość właściwości

Double

Liczba zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji, która reprezentuje długość Unit .A double-precision floating point number that represents the length of the Unit.

Uwagi

Użyj Value właściwości, aby określić długość Unit .Use the Value property to determine the length of the Unit.

Dotyczy

Zobacz też