DocumentPageView.PageNumberProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności PageNumber.Identifies the PageNumber dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ PageNumberProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty PageNumberProperty;
 staticval mutable PageNumberProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly PageNumberProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy