TextBoxBase.LineRight Metoda

Definicja

Przewija zawartość kontrolki o jeden wiersz w prawo.Scrolls the contents of the control to the right by one line.

public:
 void LineRight();
public void LineRight ();
member this.LineRight : unit -> unit
Public Sub LineRight ()

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą metody LineRight przewinąć zawartość kontrolki TextBox.The following example demonstrates how to use the LineRight method to scroll the contents of a TextBox control.

private void lineRight(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    myTextBox.LineRight();
}
Private Sub lineRight(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
    myTextBox.LineRight()
End Sub

Dotyczy

Zobacz też