TextBoxBase.ScrollToHorizontalOffset(Double) Metoda

Definicja

Przewija zawartość kontrolki edycji do określonego przesunięcia w poziomie.Scrolls the contents of the editing control to the specified horizontal offset.

public:
 void ScrollToHorizontalOffset(double offset);
public void ScrollToHorizontalOffset (double offset);
member this.ScrollToHorizontalOffset : double -> unit
Public Sub ScrollToHorizontalOffset (offset As Double)

Parametry

offset
Double

Wartość podwójna, która określa przesunięcie w poziomie, do którego ma być przewijane.A double value that specifies the horizontal offset to scroll to.

Dotyczy

Zobacz też