GeneralTransform3DCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, CopyTo(Array, Int32)Zobacz.For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);

Parametry

array
Array

Wartość zerowa Array , która odbiera skopiowane elementy GeneralTransform3DCollectionz.A zero-based Array that receives the copied items from the GeneralTransform3DCollection.

index
Int32

Pierwsza pozycja w określonym Array do odebrania skopiowanej zawartości.The first position in the specified Array to receive the copied contents.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeneralTransform3DCollection gdy wystąpienie jest rzutowane ICollection do interfejsu.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an ICollection interface.

ICollection.CopyTowprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.ICollection.CopyTo is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy