AttributeIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich atrybutach.Iterates over all the attributes.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class AttributeIterator
public struct AttributeIterator
type AttributeIterator = struct
Public Structure AttributeIterator
Dziedziczenie
AttributeIterator

Uwagi

Stan nawigatora zmienia się tylko wtedy, MoveNext gdy metoda została zwrócona. trueThe state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator)

AttributeIteratorInicjuje.Initializes the AttributeIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym węźle atrybutu.Positions the iterator on the next attribute node.

Dotyczy