ParentIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację nad zgodnym węzłem nadrzędnym zgodnie System.Xml.XPathz regułami osi nadrzędnej.Iterates over the matching parent node according to the System.Xml.XPath, parent axis rules.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class ParentIterator
public struct ParentIterator
type ParentIterator = struct
Public Structure ParentIterator
Dziedziczenie
ParentIterator

Uwagi

Stan nawigatora zmienia się tylko wtedy, MoveNext gdy metoda została zwrócona. trueThe state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter)

ParentIteratorInicjuje.Initializes the ParentIterator.

MoveNext()

Ustawia iterator w następnym pasującym węźle nadrzędnym.Positions the iterator on the next matching parent node.

Dotyczy