Dopasowywanie wymagań do typów chmury i modeli usług na platformie Azure

Początkujący
Architekt rozwiązań
Azure

Platforma Azure obsługuje trzy podejścia do wdrażania zasobów w chmurze — chmurę publiczną, prywatną i hybrydową. Wybranie danego podejścia powoduje ustalenie konkretnych czynników dotyczących usług przenoszonych do chmury, w tym kosztu, wymagań związanych z konserwacją i bezpieczeństwa. W tym module przyjrzymy się wszystkim trzem typom i pomożemy Ci świadomie wybrać odpowiedni typ dla Twoich usług. W skrócie omówimy także modele usług obsługiwane przez platformę Azure, co może pomóc określić usługi, od których należy zacząć podczas planowania wdrożenia platformy Azure.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Porównanie poszczególnych modeli wdrażania przetwarzania w chmurze (publicznego, prywatnego i hybrydowego)
  • Poznanie zalet poszczególnych modeli usług przetwarzania w chmurze
  • Decydowanie o wyborze modelu usług i wdrożenia do użycia dla swoich usług

Wymagania wstępne

Brak