Podstawy przetwarzania w chmurze dla administratorów

Początkujący
Administrator
Uczeń
Azure

Dowiedz się więcej o chmurze, w tym poznaj jej historię, bloki konstrukcyjne i typy, aby przybliżyć się do zostania administratorem chmury.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

 • Wyjaśnienie pojęcia „przetwarzanie w chmurze”
 • Krótki opis sposobów, w jaki systemy komputerowe radziły sobie ze skalowaniem przed wprowadzeniem technologii chmurowych
 • Krótka historia przetwarzania w chmurze i jego ewolucji
 • Wyliczenie niektórych technologii umożliwiających przetwarzanie w chmurze oraz opis ich znaczenia
 • Charakterystyka modeli usług w chmurze, takich jak IaaS, PaaS i SaaS, oraz różnic między nimi
 • Wyliczenie i porównanie różnych rodzajów chmur
 • Wyliczenie najbardziej popularnych dostawców usług w chmurze oraz funkcji zawartych w ich stosach chmurowych
 • Zestawienie korzyści ekonomicznych, jakie model chmurowy zapewnia użytkownikom i dostawcom usług w chmurze
 • Omówienie niektórych zalet i wad modelu chmurowego
 • Definicja umowy SLA i celu poziomu usługi oraz wyjaśnienie ich znaczenia w przetwarzaniu w chmurze
 • Przedstawienie popularnych przypadków użycia chmury

Ta zawartość jest udostępniana we współpracy z dr. Majdem Sakrem i uniwersytetem Carnegie Mellon University.

Wymagania wstępne

Brak