Składniki centrum danych

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Azure

Zapoznaj się z szczegółami centrów danych, aby dowiedzieć się więcej na temat ich układu oraz sposobów aprowizacji i mierzenia zasobów obliczeniowych.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Opis różnych składników technologii informatycznych, które można znaleźć w centrum danych
 • Przypomnienie składników obiektów do centrum danych
 • Przypomnienie różnych funkcji udostępnianych przez oprogramowanie pośredniczące w chmurze
 • Opis procesu aprowizacji zasobów z kontekstu dostawcy usług w chmurze
 • Przypomnienie problemów związanych z pomiarami zasobów dla dostawców usług w chmurze
 • Opis architektury pomiarów w usłudze Ceilometer oprogramowania OpenStack
 • Przypomnienie składników usług oprogramowania OpenStack i zidentyfikowanie ich poszczególnych funkcji

We współpracy z dr. Majdem Sakrem i uniwersytetem Carnegie Mellon University.

Wymagania wstępne

 • Zrozumienie idei przetwarzania w chmurze, w tym modeli usług w chmurze, i zapoznanie się z najpopularniejszymi dostawcami usług w chmurze
 • Znajomość technologii umożliwiających przetwarzanie w chmurze
 • Zrozumienie, jak dostawcy usług w chmurze płacą za korzystanie z chmury oraz pobierają za to opłaty
 • Wiedza o tym, czym są centra danych oraz dlaczego istnieją