Umieść obiekt Mars Rover na scenie i pracuj z siatkami i inteligentnym śledzeniem obiektów

Początkujący
Deweloper
Windows
Windows Mixed Reality
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)
HoloLens
Azure
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)

Ten kurs zawiera informacje na temat umieszczania obiektów i śledzenia obiektów przy użyciu narzędzi do rozwiązywania.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

 • Pozycjonowanie obiektów w scenie
 • Korzystanie z funkcji zestawu narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK) o nazwie Kolekcja obiektów siatki
 • Używanie rozwiązań do kierowania użytkownika do obiektów
 • Używanie rozwiązań do zmieniania położenia obiektów

Wymagania wstępne

 • Komputer z systemem Windows 10 skonfigurowanym przy użyciu odpowiednich narzędzi
 • Zestaw Windows 10 SDK 10.0.18362.0 lub nowszy
 • (Opcjonalnie) Urządzenie HoloLens 2 skonfigurowane do programowania
 • Usługa Unity Hub z zainstalowanym modułem Unity 2020.3.X/2019.4.X oraz dodanym modułem obsługi kompilacji platforma uniwersalna systemu Windows
 • Konfigurowanie Project i korzystanie z interakcji ręcznej
 • narzędzie funkcji Mixed Reality
 • Podstawowa znajomość aparatu Unity, w tym interfejsu, tworzenia sceny, importowania pakietów i dodawania obiektów GameObject do sceny