Aktywowanie dźwięku przestrzennego dla aplikacji HoloLens 2

Początkujący
Deweloper
Windows
Windows Mixed Reality
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)
HoloLens
Azure
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)

Dowiedz się więcej o dźwiękach przestrzennych, aby ulepszyć środowisko szkoleniowe. Eksploruje użycie dźwięku przestrzennego, integrując go z aplikacją HoloLens 2.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • import Mixed Reality Toolkit (MRTK)
  • zaimportuj i włącz wtyczkę Microsoft Spatializer, a także włącz dźwięk przestrzenny na stacji roboczej.
  • przestrzennie dźwięki interakcji przycisku i używanie klipu audio do testowania interakcji z przyciskiem przestrzennym.
  • Przestrzennie dźwięk ze źródła wideo Wypróbuj aplikację na HoloLens 2 lub w edytorze aparatu Unity. Zobaczysz i usłyszysz film, a dźwięk z wideo jest przestrzenny.
  • włącz i wyłącz przestrzenność w czasie wykonywania, przetestuj aplikację na HoloLens 2 lub w edytorze aparatu Unity. W aplikacji możesz teraz kliknąć przycisk, aby aktywować i dezaktywować przestrzenność dźwięku.

Wymagania wstępne