Przekazywanie danych do usługi Azure Data Lake Storage

Początkujący
Inżynier danych
Azure

Poznaj różne sposoby przekazywania danych do usługi Data Lake Storage Gen 2. Przekazuj dane za pośrednictwem witryny Azure Portal, Eksploratora usługi Azure Storage lub platformy .NET. Lub kopiuj dane w usłudze Azure Data Factory.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Tworzenie konta usługi Azure Data Lake Storage.
  • Przekazywanie danych do usługi Azure Data Lake Storage Gen2 za pomocą Eksploratora usługi Azure Storage.

Wymagania wstępne

Aktywna wersja próbna lub konto platformy Azure